Pyydä tarjous

Tämän päivän ratkaisut, huomisen innovaatiot, tulevaisuuden tekijät

"Prosesseista kerättävään dataan perustuva ennakoiva kunnossapito on todellinen kasvuala. Tämän liiketoiminnan arvo on moninkertaistunut viime vuosina. Kunnossapidon alalle onkin tullut aktiivisia uusia toimijoita ict-maailmasta", Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä kertoo. Kuvalähde: Kunnossapitoyhdistys Promaint 
"Prosesseista kerättävään dataan perustuva ennakoiva kunnossapito on todellinen kasvuala. Tämän liiketoiminnan arvo on moninkertaistunut viime vuosina. Kunnossapidon alalle onkin tullut aktiivisia uusia toimijoita ict-maailmasta", Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä kertoo. Kuvalähde: Kunnossapitoyhdistys Promaint 
17.05.2022 | Teollisuus

Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja yhteiskunnan rakenteiden tehokkuutta on kehitettävä jatkuvasti. Raja perinteisen kunnossapitäjän ja tuotantohenkilöstön välillä on häipymässä, ja kunnossapito kiinnostaa yhä useampaa henkilöä sekä tuotannollisissa että palveluyrityksissä.

Kunnossapito on palveluliiketoimintaa ja työtä tietojärjestelmien parissa. Alan huippuosaajia tarvitaan niin yrityksissä kuin niiden verkostoissa. Riittävätkö Suomessa alan ammattilaiset teollisuuden tulevaisuuden tarpeisiin?

Kunnossapidon ammattilainen ratkaisijan roolissa

Suomessa kunnossapidon tehtävissä työskentelee useita kymmeniä tuhansia ihmisiä teollisuudessa. Kun mukaan lasketaan infrastruktuurin kunnossapito, määrä nousee jopa 200 000 henkilöön.

- Kunnossapidon opetukseen, tutkimukseen ja koulutukseen ei panosteta, vaikka tarvetta olisi koulutuksen kehittämiselle vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Kunnossapitoa ei seurata omana alanaan, vaikka työn ydin on sama teollisuudesta riippumatta. Alan arvostus ja ymmärrys sen merkityksestä eivät ole käytäntöä vastaavalla tasolla, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä toteaa.

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on riippumaton, voittoa tavoittelematon tuotantotehokkuuden, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon asiantuntijaverkosto, jonka päämäärä on nostaa suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja yhteiskunnan rakenteiden tehokkuus maailman parhaiksi.

Kunnossapito tarjoaa hienoja uramahdollisuuksia

- Kunnossapidon systematiikka ja problematiikka ovat suhteellisen samanlaiset tehtaasta riippumatta, joten alan ammattilaiset voivat toimia useilla eri teollisuuden aloilla, Tennilä määrittelee.

Osaavan työvoiman saanti kunnossapidon tehtäviin on tällä hetkellä haaste. Työvoiman saanti heikkenee jatkuvasti. Osaajille on kysyntää muuallakin kuin teollisuudessa. Esimerkiksi sähköpuolelta valmistuneita kysytään myös rakennusalalla, mikä aiheuttaa pulaa ammattilaisista teollisuudessa.

Nuorisoasteen koulutuksessa vaihtoehdot kunnossapidon opiskeluun ovat niukat, ja aina koulutus ei pysy nopeasti muuttuvan alan tahdissa. Koulutuksen tiivis yhteys työelämään ja kehittyviin yrityksiin on välttämätön, jotta alalle tulijoiden osaaminen vastaa yritysten tarpeisiin.

- Huolena on, saadaanko teollisuuteen jatkossakin riittävästi ja riittävän nopealla aikataululla kunnossapidon osaajia ja paikallista palvelua, Tennilä sanoo.

Kunnossapito on teknologiaa

- Robotiikkaa, digitalisaatiota, big dataa, 3D-tulostusta. Teknologia on kaikkialla, teknologia on kehitystä. Teollisuuden kunnossapidossa innovatiiviset ratkaisut ja teknologian mahdollistavat työkalut auttavat jalostamaan tiedon hyödylliseksi ja tuloksekkaaksi tekemiseksi. Teollisuuden kunnossapito onkin teknologian avulla ottanut edistysaskeleita etenkin seurannassa, ennakoinnissa ja ongelmakohtiin reagoimisen nopeudessa. Se on tuonut tehokkuutta, vähentänyt huoltoseisokkeja ja parantanut kilpailukykyä.

- Teollisuuden kehittyminen ja uudet osaamisvaatimukset muuttavat kunnossapitoa. Mielikuva alan tehtävistä ei välttämättä enää aina vastaa todellisuutta. Suuri osa työstä edellyttää nykyään tietojärjestelmien sujuvaa käyttöä ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Kunnossapito on myös pitkälti palvelua ja vientitoimintaa. Monilla suomalaisilla yrityksillä on miljardiluokan liikevaihto juuri palveluliiketoiminnassa, joka tuottaa pitkäjänteisesti. Suomessa on huippuosaamista kunnossapidon toimintamallien konseptoinnissa.

Tennilä sanoo, että esimerkiksi prosesseista kerättävään dataan perustuva ennakoiva kunnossapito on todellinen kasvuala.

- Tämän liiketoiminnan arvo on moninkertaistunut viime vuosina. Kunnossapidon alalle onkin tullut aktiivisia uusia toimijoita ict-maailmasta. Henkilöiden osaamisen kehittämisen lisäksi tärkeä kehittämisen kohde on yritysten välinen yhteistyö ja pitkälle verkottuneet toimintamallit. Ne yritykset pärjäävät, jotka saavat oman liiketoimintansa kehittämiseen terävimmän mahdollisen osaamisen. Tarvitaan korkeaa osaamista niin yrityksen sisään kuin yhteistyökumppaneiden verkostoon, Jaakko Tennilä linjaa.

www.promaint.net
www.facebook.com/promaint.net/

www.facebook.com/kunnossapitoyhdistyspromaint/

Yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi 2022

Tehdaspalveluyhdistyksen perustava kokous pidettiin 28.1.1972. Sitä seuranneen 50 vuoden aikana yhdistyksen nimeä on päivitetty pari kertaa -aluksi Kunnossapitoyhdistykseksi ja sitten nykyiseen nimeen.

- Yhdistyksellä on ollut monta seikkailua ja kokeilua vuosien varrella. Olemme varmasti jättäneet pysyvän jäljen alallemme ja vaikuttaneet toimintojen kehittymiseen julkaisujen, koulutuksien ja tapahtumien muodossa. Tärkeimpänä saavutuksena haluamme kuitenkin nostaa esille osaajien verkoston, jonka olemme pystyneet luomaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Tästä - osin jo aikuistuneesta, osaltaan jopa vanhentuneesta- verkostosta olemme saaneet energian toteuttaa omaa tehtäväämme, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä määrittelee.

Muita uutisia