Teknologiateollisuudessa ei dramaattista pudotusta – osaajatarve säilynyt vahvana

"Yrityksillä on edelleen halua työllistää, kasvaa ja tehdä korkean jalostusarvon tuotteita. Ripeät toimet Suomen osaamistason ja työllisyysasteen kohentamiseksi sekä työikäisen väestön määrän kasvattamiseksi ovat tarpeellisia", painottaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola. 
"Yrityksillä on edelleen halua työllistää, kasvaa ja tehdä korkean jalostusarvon tuotteita. Ripeät toimet Suomen osaamistason ja työllisyysasteen kohentamiseksi sekä työikäisen väestön määrän kasvattamiseksi ovat tarpeellisia", painottaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola. 
20.09.2023 | Teollisuus

Kysyntä teknologiateollisuudessa on jatkanut heikkenemistään ja uusien tilausten määrä on vähentynyt. Myös henkilöstömäärän kasvu näyttää toistaiseksi pysähtyneen. Kovin dramaattista pudotusta ei ole kuitenkaan näillä näkymin näköpiirissä. Suurimmalla toimialalla eli kone- ja metallituoteteollisuudessa uusien tilausten arvo oli kuitenkin huhti–kesäkuussa neljä prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä.

− Ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuudessa huippu on nyt mitä todennäköisimmin saavutettu niin tilauksissa, tuotantomäärissä kuin henkilöstön määrässä. Vaikka lähes kaikki indikaattorit euroalueen teollisuudessa ovat menneet huonompaan suuntaan, ei kovin dramaattista pudotusta näillä näkymin ole näköpiirissä. Loppuvuoden suunta alkaa olla suomalaisessa teknologiateollisuudessa kuitenkin melko selvä tässä vaiheessa vuotta: alaspäin. Vielä jännitetään sitä, onko miinus pieni vai suuri, sanoo johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Osaajatarve ja uuden henkilöstön rekrytoinnit säilyvät vahvoina

Teknologiateollisuusyritysten henkilöstömäärä laski toisella vuosineljänneksellä hieman alkuvuoden ennätyksestään. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 335 000.

Kokonaishenkilöstömäärän ei odoteta loppuvuoden aikana enää kasvavan heikkenevän suhdanteen takia. Toisaalta henkilöstömäärä ei todennäköisesti olennaisesti laskekaan, sillä monilla yrityksillä on edelleen kova kysyntä osaajista.

− Merkittävä uutinen on, että yritysten osaajatarve ja uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat pysyneet kysynnän ja tuotannon heikkenemisestä huolimatta vahvoina. Yrityksissä tehtiin myös uusi ennätys: toimialla oli noin 21 000 kesätyöntekijää, joka on suurin kesätyöläisten määrä koskaan teknologiayrityksissä, Rautaporras kertoo.

– Osaajatarve vaikeuttaa yhä osaltaan yritysten kasvua. Suomen hallituksen on tehtävä ripeitä toimia Suomen osaamistason ja työllisyysasteen kohentamiseksi sekä työikäisen väestön määrän kasvattamiseksi, painottaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

− Vaikka suhdannenäkymät ovat selkeästi jäähtymässä, ovat kaikki nämä toimet aivan välttämättömiä. Yrityksillä on edelleen halua työllistää, kasvaa ja tehdä korkean jalostusarvon tuotteita. Esimerkiksi vihreään siirtymään liittyvä teknologia on suhdanteista riippumatta kasvuala, jossa suomalainen teollisuus on hyvissä asemissa. Jotta yritykset onnistuvat, on työllistymisen esteitä poistettava, maahanmuuttoa lisättävä olennaisesti sekä suunnattava innovaatiopanostuksia yritysvetoisesti kasvualoille, hän sanoo.

Teksti- ja kuvalähde: Teknologiateollisuus ry

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä