Tekoäly tuli muoviteollisuuteen

Kuva: VTT
Kuva: VTT
19.09.2023 | Teollisuus

Tekoäly eli AI tekee tuloaan vähän kaikkialle. Muoviteollisuus ei ole poikkeus. Tälle alueelle eri muovitehtävän ratkaisuihin soveltuvia AI-applikaatioita on jo useita.

- Pääosin muoviteollisuudessa on käytetty niin sanottua kapeaa tekoälyä eli jollekin osa-alueelle tarkoitetuin algoritmein ja valtavin tiedonkäsittelykyvyin varustettuja ohjelmia. Otetaan esimerkkinä vaikkapa polyBERT -tekoäly, joka on vikkelistä vikkelin hakemaan ja analysoimaan lähes minkä tahansa tiedon polymeerista. Polymeeria ei tarvitse vielä olla edes onnistuttu valmistamaan missään, mutta polyBERT pystyy kuvailemaan millainen materiaali se olisi ja mihin sitä voisi parhaiten käyttää. Ja sitten joku ihminen päättää, kannattaako tuotevalmistukseen ryhtyä vai otetaanko joku jo olemassa oleva muovi. Siitäkin päätöksestä toki voi sparrailla vaikka sitten ChatGPT:n kanssa, kertoo Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä.

Kuva: Uponor Suomi

Muovituotteen muotoilussa AI saattaa inspiroida ja antaa vinkkejä paitsi tuotannon, myös kysynnän suhteen. Tällaista salamareagointia kuluttajien mielenliikkeisiin hyödynnetään muassa tekstiiliteollisuudessa. Tietysti kaikki Industrie 4.0 -tyylinen digitalisaatio, esineiden internet, tekemisen joukkoistamiset alentavat kynnystä keinotekoiselle älylle tulla muovien maailmaan.

Kuva: Primo Finland Oy

- Paitsi valmistus, myös muovien kierrätys voi hyötyä tekoälystä erinomaisen paljon. Suomessakin on kehitetty oppivaa robottilajittelua jo sen hyvin varhaisessa vaiheessa. Tekoäly voi olla myös apuna tasaisemman laadun aikaansaamisessa hankalien uusiomuovien ajoissa, lajitteluviestinnässä ja keräyslogistiikassa. Se voi periaatteessa yhdistellä eri tietolähteitä, opastaa kulutusta ja siivousta siten, että vaikkapa roskan torjunta on tehokkaampaa, sanoo Kärhä ja jatkaa:

- Eli tekoäly on muoviteollisuudessa iso muutoksen mahdollistaja. Ei sillä ihmistä korvata, mutta se auttelee ja tekee hämmentäviäkin suorituksia. Vapauttaako AI meidät uudelle tasolle vai tyhmentääkö lopullisesti? Ketä tekoäly lopulta palvelee? Kuka tai mikä sen ydinalgoritmit osaa laatia? Olemme jopa ihmiskuntana hyvin ison muutoksen äärellä. Muutos on samaa mittaluokkaa, kuin mikä oli muovituotteiden tulo kaikkien saataville noin vuosisata sitten.

www.plastics.fi

Lisätietoja:
Vesa Kärhä, Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja
[email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä