Thermofelt-sulatusmatoilla lumet pois teollisuuskiinteistöjen katolta

Facebook
11.05.2024 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

Thermofelt-lumensulatusmattojen avulla voi huomattavasti vähentää fyysistä lumenpudotustyötä ja ainaista talviaikojen huolta lumikuorman ja katon kantavuuden suhteen.

– Periaate on sulattaa hallitusti lumet katoilta sellaisista kohdista, joissa lumen poistaminen on hankalaa ja kallista, mutta pakollista, kiteyttää yrittäjä Mika Antrela.

Sulattaminen on paras tapa lumen poistamiseen, sillä sulanut lumi valuu katossa olevien rakenteiden kautta suunnitellusti vetenä kaivoihin.

Thermofelt-tuoteidean isä on kattoalan ammattilainen Mika Antrela, ja kehitystyössä kumppanina on ollut sähköinsinööri Marko Para.

– Tuote on saatu kehitettyä sekä minun että Markon teknisen tietämyksen mukaiseksi. Thermofelt on helppokäyttöinen ja ehdottoman turvallinen.

Bitumikermiin yhdistetty joustava sulatusjärjestelmä

Thermofelt on käytännössä bitumikermikatematto, johon on integroitu lämmitysjärjestelmä. Katolle sijoitettava lämpömatto voi olla samaa väriä kuin muu kate, jolloin se ei pistä silmään. Yksittäisen maton leveys on 90 cm ja pituus kahdeksan metriä.

Ennen Thermofelt-sulatusmaton markkinoille tuloa kattojen lunta on sulatettu lämmitettävillä sulatuskaapeleilla tai rosteriverkkoihin kiinnitetyillä kaapeleilla. Niissä merkittävä hankaluus on holvaantuminen: kaapelin ympärille sulaa tyhjä onkalo, joka estää sulatuksen toimimisen.

Thermofelt-sulatusmatto on helppo asentaa paikoilleen. Holvaantumisilmiötä ei tapahdu, koska matto on leveä ja kauttaaltaan lämpiävä. Thermofelt-sulatusmatossa on ainutlaatuinen patentoitu rakenne, joka tekee siitä hyvin mekaanista rasitusta kestävän.

Thermofelt-sulatusmattoa pystyy muokkaamaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Helpon muokattavuutensa ansiosta se soveltuu myös paikkoihin, joista lumi on vaikea tai jopa mahdoton poistaa.

Edullisempaa kuin manuaalinen lumen pudotus ja pois kuljettaminen

Kattojen kantavuus on nykyisin mitoitettu suureksi, mutta ongelman muodostaa lumen liikkuminen ja kinostuminen katon päällä. Lumi siirtyy tuulen mukana, ja syntyy kohtia, joihin kasautunutta lunta on pakko poistaa.

– Monissa tapauksissa lunta ei voida järkevällä tavalla poistaa fyysisellä työllä, tai ainakin se tulisi hyvin kalliiksi, Mika Antrela toteaa.

Thermofeltiä voi hyödyntää siten, että manuaalisena työnä talven aikana siirrellään lumia kaivolinjoille mattojen päälle sulamaan.

– Tällöin jäävät pois pudotetun lumen kuljetuskustannukset lumenkatopaikalle, eikä liikkumista maanpinnan tasalla tarvitse rajoittaa.

Monille katoille on asennettu aurinkokeräinjärjestelmiä, jotka oman massansa verran syövät lumikuorman kantavuutta sekä vaikeuttavat lumien poistamista.

– Aurinkokeräimillä varustetuissa kohteissa perinteinen lumen pudotus maksaa maltaita, koska keräinten välissä on tilaa tuskin edes lumilapiolle. Eräässä tarjotussa aurinkokeräinkohteessa kaivolinjoille asetetut sulatusmatot olisivat napista painamalla poistaneet 11 % lumikuormasta vajaassa kahdessa vuorokaudessa.

Stressitöntä vaivattomuutta

Kun katon kaivolinjoille sijoitettuja Thermofelt-mattoja ryhdytään käyttämään, syntyy sulatuslinjoille ”juoksuhautoja”. Tuuli ja sään vaihtelut kuitenkin tasaavat ”juoksuhaudat” melko nopeasti peittoon samalla katon kokonaiskuormitusta tasaten. Nappia painamalla sulatusmatot ryhtyvät tekemään hiljaista lumityötä.

Mika Antrela korostaa, että kokonaisedullisuuden lisäksi Thermofeltin vahvuutena on vaivattomuus ja huolettomuus.

– Kiinteistöstä vastaavalle isännöitsijälle ja huoltoyhtiölle Thermofelt tarkoittaa stressin poistumista lumikuorman osalta.

– Katon koko pinta-alaa ei ole tarkoitus peittää Thermofelt-matoilla, mutta jos matot on sijoitettu oikeisiin kohtiin, ja jos käytössä on kattava automatiikka, ei katolla tarvitse käydä koko talvena, Antrela kiteyttää Thermofeltin vaivattomuuden.

Thermofelt-sulatusmattoja asennettuina katolle kiinteistön peruskorjaustyömaan yhteydessä.

Soveltuu eri toimialojen rakennuksiin

Thermofelt on järkevä ratkaisu esimerkiksi teollisuuden ja kaupan alan kiinteistöjen tarpeisiin. Yksi viimeaikainen Thermofeltin referenssikohde on Kuopiossa sijaitseva K-supermarket Petonen suurehko päivittäistavarakauppa, jonka suursaneeraukseen oli suunniteltu sisältyväksi uuden IV-konehuoneen ympärille sijoitettavat teräskiilat keventämään lumikuormaa.

Mika Antrelan mukaan teräsrakenne osoittautui liian kalliiksi, joten remontin tilaaja Kesko valitsi ratkaisuksi Thermofeltin.

– Matot sulattavat lunta IV-konehuoneen ympäriltä sellaisista riskialttiista kohdista, joihin sitä kerääntyy talven aikana. Sulatus toimii etäkäytöllä ja sektoreittain kierrättäen.

– Tässäkin kohteessa lumen sulattaminen tietyistä kohdin tulee talven aikana moninkertaisesti halvemmaksi kuin lumien pudottaminen ja pois kuljettaminen.

Turvallisuus ennen kaikkea

Ensimmäinen askel toimitusprosessissa on Thermofeltin edustajien tutustumiskäynti paikan päällä. Thermofelt-matot tulee sijoittaa aina kaivolinjoille, jotta sulamisvesi saadaan katolta pois.

– Jos matto on väärässä paikassa, sulamisvesi jäätyy katolle, Antrela muistuttaa.

Sijoittelun lisäksi toinen tarkasteltava asia on sähköasennustöiden tarve, eli johdotusten vetäminen ja keskusten sijainti.

– Yhteistyökumppanimme Grandund Oy huolehtii Yhteistyökumppaninamme on huippuluokan sähkösuunnittelutoimisto, joka huolehtii suunnitelmien ja muiden tarvittavien dokumenttien tekemisestä. Me teemme esitykset, Granlund kumppanitoimisto tekee laskelmat ja laatii lopullisen suunnitelman siten, että toteuttaminen on turvallista.

Tilaaja varmistaa sähköverkon kapasiteetin riittävyyden kohteessa. Thermofeltiltä tulee mattoihin liitettävä keskus, johon tilaaja toimittaa sähkön tarvittavine asennuksineen. Yhteen keskukseen voidaan liittää enintään 12 mattoa, joiden päällä oloa voidaan rytmittää ylikuormituksen ehkäisemiseksi. Useamman maton järjestelmä vaatii vastaavasti lisää keskuksia.

Yksittäisen maton teho on 3,3 kW. Thermofelt-järjestelmään voidaan liittää sähkömittari energiamittari, joka todentaa sähkönkulutuksen. Laskelmien ja testien mukaan 240 kg/m2 lunta sulaa Thermofelt-matolla 1,75 vuorokaudessa. Thermofeltin automatiikka on asetettu sellaiseksi, että sulatus ei ole päällä alle -10° C pakkasissa.

– Kovin kylmässä säässä sulaminen hidastuu liikaa, kun kylmyys syö energiaa, Mika Antrela kertoo.

– Thermofelt-järjestelmässä on ylilämpösuojat ja termostaatit. Termostaatti estää ylilämpenemisen. Jos termostaatti vikaantuu, 90° C asetettu lämpökatkaisu sulkee sähkövirran.

Antrela huomauttaa, että Thermofelt-mattoja ei voida asentaa lumen päälle, vaan katon olisi hyvä olla lumeton ja siisti.

– Kevyt pakkaslumi on vielä poistettavissa asennuksen tieltä, mutta pakkautunut lumi ja jää estävät asentamisen. Kannattaa siis olla ajoissa liikkeellä. Ennen lumia mieluiten, koska silloin pystymme näkemään kohteen kokonaan ja varmistumaan siitä, ettei asennuksen alle jää irtokappaleita.

Kohti koneellista tuotantoa

Thermofeltin uudet tuotantotilat ovat tekeillä Kontiolahden Lehmoon. Hallin valmistuminen kytkeytyy tuotannon koneellistamiseen. Thermofelt-lumensulatusmattoa on valmistettu toistaiseksi käsityönä.

Mika Antrela kertoo, että tuotteen tekemiseen suunnitellun koneen toteutus otti huhtikuussa merkittävän kehitysaskeleen.

– Tavoitteena on koneellistaa valmistustyötä ja pienentää ihmisen tekemän työn osuutta, mikä tulee laskemaan tuotteen hintaa.

Thermofeltin valmistusta kehitetään yhteistyössä Kontiolahden kunnan kanssa sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen EU-hanketuella.

– Tämän vuoden loppuun mennessä on halli valmis ja tuotannon koneet toiminnassa, Mika Antrela sanoo.

– Tarkoitus on kesän kuluessa käydä valikoiduilla messuilla esittelemässä tuotetta, tervetuloa juttelemaan.


Ota yhteyttä!

Mika Antrela | +358 40 060 6066 | [email protected]

Marko Para | +358 40 673 9649

www.thermofelt.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä