Pyydä tarjous

Valaistussaneerauksen hyödyt ovat kiistattomat

Digipalvelut
17.05.2022 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

Nykyinen maailmantilanne vaikuttaa energian sekä raaka-ainehintojen nousuun. Suomen energiaomavaraisuuden näkökulmasta olisi nyt lisättävä omaa energiantuotantoa ja vähennettävä energiankulutusta. Yksi hyvä tapa vähentää energiankulutusta on päivittää ledivalaistukseen, joka on yritykselle nyt yksi kannattavimmista investoinneista. Valaistussaneeraus alkaa tuottamaan yritykselle taloudellista hyötyä välittömästi.

– Energian- ja sähkönkulutusta voidaan vähentää monella tavalla, mutta jos puhutaan vanhan valaistuksen uusimisesta ledivalaistuksella, se on tällä hetkellä yksi kustannustehokkaimpia energiainvestointeja. Siinä saadaan paras hyöty suhteessa investoinnin kokoon nähden, mutta myös parhaat säästöt, Ledistyksen myyntijohtaja Ari-Pekka Jokitalo toteaa.

Valaisinten hinnat nousussa

Koska nousevat materiaalikustannukset vaikuttavat valaisinten uusintahintoihin, kannattaa valaistusinvestointi tehdä mahdollisimman nopeasti, jolloin saadaan parempi sijoitetun pääoman tuotto suhteessa investointikustannukseen.

– Tällä hetkellä valaisinten hinta on vielä maltillinen, mutta alumiinin hinta on noussut jo kymmeniä prosentteja muutamassa kuukaudessa, kuten myös piirikorttien ja puolijohteiden hinnatkin, rahtihintoja unohtamatta, nämä kaikki nostavat valaisintuotteidenkin hintaa. Mitä pidemmälle valaisininvestointia pitkittää, sitä kalliimpi investointikustannus tulee olemaan. Meidän viestimme on, että mitä nopeammin valaisininvestointi tehdään, sitä parempi ja tuottavampi se on, Jokitalo muistuttaa.

Sähkön hinta jatkaa nousuaan myös tulevaisuudessa

Ledistys on rakentanut kattavat mittarit sekä raporttityökalut, joiden avulla voidaan tehdä asiakaskohtainen energiainvestoinnin kannattavuuslaskelma.

– Laskelmissa on tärkeää huomioida myös sähkönhinnan nousuvaraus. Vaikka sähkönhinnassa on vuositasolla pieniä notkahduksia ja nousuja, keskimäärin sähkön hinta on noussut viimeisen 20 vuoden ajan ja tulee nousemaan jatkossakin. Jos ajatellaan tilannetta vaikka viiden vuoden päähän, silloin valaisinremontilla saavutettavat säästöt vain kasvavat vuositasolla. Mitä nopeammin päätöksen tekee, sitä suuremmat hyödyt sillä saavuttaa, Jokitalo painottaa.

Valaisininvestoinnilla saadaan jopa positiivista kassavirtaa

Jokitalo kertoo, että laskelmat ovat osoittaneet, että hyvin monessa tapauksessa valaisininvestointi ei pelkästään maksa itseään takaisin, vaan se myös jättää rahaa säästöön.

Investointi kuolettaa itsestään rahoituskustannukset ja lisäksi yritykselle jää lisää vapaata kassavirtaa.

– Kyseessä on energiainvestointi, johon ei välttämättä kannata sitoa yrityksen omia pääomia, vaan investointi on useimmiten niin kannattava, että se kannattaa toteuttaa rahoituksella tai vieraalla pääomalla. Mekin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme useita eri rahoitusmalleja.

Tarkat asiakaskohtaiset suunnitelmat varmistavat onnistuneen lopputuloksen

Valaisinsaneerauskohteet ovat Jokitalon mukaan tyypillisesti teollisuushalleja tai -kiinteistöjä.

Ensin kohteessa kartoitetaan nykyinen tilanne ja valontarve, jonka jälkeen tehdään kustannustehokas ja järkevä suunnitelma, jossa määritellään mm. parannetaanko valaistusta vai haetaanko vain energiansäästöä.

– Teemme suunnitelman pohjalta investoinnin kannattavuusanalyysin. Käyttämämme laskentaohjelmiston kautta saamme erittäin tarkan raportin, miltä investointi näyttää taloudellisten tunnuslukujen näkökulmasta. Se antaa meille myös arvot siitä, kannattako uusintaan sitoa yrityksen omia pääomia vai ei. Jos investoinnin sisäinen korkotuotto on suurempi kuin lainan korkoprosentti, varakkaankin yhtiön kannattaa mieluummin sijoittaa pääomaa oman yrityksen kehittämiseen ja rahoittaa valaistusinvestointi vieraalla pääomalla.

Ledit säilyttävät tehonsa keskimäärin 20–25 vuotta

– Ledien kestoiät ja tehot ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi. Meidän ledivalaisimet ovat markkinoiden parhailla komponenteilla toteutettuja, joten niiden käyttöikä on 100 000 tunnin luokkaa. Ledivalaisimet kestävät näin ollen keskimäärin 20–25 vuotta, jonka jälkeen niiden valotehosta on vielä 90 % jäljellä. Laadukkaiden ledien valonalenema on suhteellisen pieni, Jokitalo mainitsee.

Valaistuksen ohjauksella merkittävää lisäsäästöä

– Valaistuksen ohjaus on energiasäästön näkökulmasta erittäin tärkeässä roolissa. Kun vanhat valaisimet korvataan ledivalaisimilla, saavutetaan merkittävää säästöä, mutta valojen järkevällä ja oikeanlaisella ohjauksella, saadaan niiden paloajat optimoitua niin, että ne palavat vain silloin kun niitä tarvitaan. Tätä kautta saadaan merkittävää säästöä vuositasolla. On myös ratkaisuita, joissa valaistus säätyy tilaan tulevan luonnollisen valon mukaan, että tilan valaistustaso säilyy jatkuvasti halutunlaisena.

Jokitalon mukaan valaistuksen automaattiohjausta voidaan myös säätää etänä Ledistyksen tehtaalta, mikäli asiakkaalla on sellaiselle tarvetta.

– Pystymme tekemään valaistuksen määrän ohjelmoinnit kellonajan mukaan, jolloin ne säätyvät asiakkaan haluamalla tavalla.

Tarjous kannattaa kysyä

Jokitalo muistuttaa, että tarjouksen pyytäminen ei ole ostopäätös. Tästä syystä se olisi järkevää nyt pyytää.

– Ihmisten olisi hyvä päästä näkemään valaisininvestoinnin taloudellinen hyöty, puhutaan kuitenkin hyvin merkittävistä säästöistä. Aika usein kuulen asiakkailta, että he katuvat ainoastaan sitä, etteivät tehneet tätä investointia aiemmin. Puhutaan varsin kohtuullisen kokoisesta investoinnista, joka maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti. Valaisininvestoinnin keskimääräinen takaisinmaksuaika on ollut meidän saneerauskohteissa noin neljä vuotta. Toki se vaihtelee, ja nopeimmillaan takaisinmaksuaika on voinut ollut jopa alle kaksi vuotta, varsinkin jos kohteessa on ollut käytössä isoja kaasupurkausvaloja.

Kotimainen valaisinvalmistaja, Ledistys Oy, toimittaa valaistusjärjestelmänsä asennettuina, koko Suomen kattavan sähköurakoitsijaverkostonsa avustamana.

www.ledistys.fi
[email protected]
[email protected]

Muita uutisia