LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

AKO Wall on tehokkain ratkaisu koulujenkin väliseiniin

Digipalvelut
09.12.2021 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Suomessa rakennetaan nyt kouluja lähes ennätystahtiin samaan aikaan, kun homekouluja poistetaan käytöstä. Rakennusten terveellisyys ja turvallisuus ovat nousseet koulurakentamisen tärkeiksi arvoiksi ja toimiva oppimisympäristö vaatii myös hyvän akustiikan.

- Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -elementtien käyttö onkin viime aikoina lisääntynyt voimakkaasti erilaisten koulujen ja päiväkotien rakentamisessa kaiken kokoisissa kohteissa, Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n myyntipäällikkö Jari Salo toteaa.

Salo kertoo, että Rakennusbetoni- ja Elementti on toimittanut AKOja Pohjois-Savon talousalueella hyvin moniin rakenteilla oleviin rakennuskohteisiin.

- Olemme toimittaneet AKO Wall -elementtejä muun muassa Kuopion Porttiin, Siilinjärven Terveyskeskukseen, Varkauden SOTE Kampuksen sekä Savilahden Kampuksen työmaille.

Kivirakenteen edut, elementtien nopeus

Pystysaumoista pontatuista, ontelorakenteisista ja suorista AKO Wall -elementeistä saadaan nopeasti suoraa vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää, jonka onteloita voidaan helposti käyttää LVIS-putkituksien asennuksiin.

AKO Wall -elementit nostetaan kerroksiin ja asennetaan jo runkovaiheessa, mikä nopeuttaa merkittävästi koko rakennuksen rakennusaikaa. Näin myös LVIS- ja sisätyöurakoitsijat pääsevät jo aikaisessa vaiheessa aloittamaan työmaalla omat urakkansa.

Rakennusbetoni- ja Elementti toimittaa yhteistyössä ammattitaitoisen asentajaverkoston kanssa AKO Wall -elementit paikalle asennettuna. AKO Wall -elementtien asennukseen kehitetyillä asennuslaitteilla varmistetaan elementtien nopea ja turvallinen pystytys.

AKO Wall -elementit ovat huoneen korkuisia, 600 mm leveitä ja paksuudeltaan 68, 92, 120 tai 130 mm.

Elementit on valmistettu kevytsorabetonista eli niistä syntyy kivirakenteinen, palo- ja kosteusturvallinen väliseinä, joka eristää hyvin ääntä. Elementteihin niiden valmistuksen ja asennuksen aikana tullut kosteus haihtuu nopeasti rakennusaikana pois huokoisesta ja hengittävästä väliseinästä.

”Hyvä ja kätevä ratkaisu”

Näin luonnehtii AKO Wall -väliseiniä YIT:n vastaava mestari Markku Hyvönen Savilahden kampuksen työmaalta. Hän tietää, mistä puhuu, sillä kolmesta eri rakennuksesta koostuvalla työmaalla on asennettu yhteensä noin 7 700 neliötä AKO Wall -väliseiniä.

- AKOa asennettiin hormeihin, märkätiloihin, käytäviin ja joihinkin työtiloihin, joiden seiniin saattaa tulla iskuja, Hyvönen kertoo.

- Rakennusbetonin ammattilaiset asensivat elementit paikalleen ja työ sujui hyvin. Työt olivat aikataulutettu alkamaan siten, että pintabetonointien jälkeen aloitettiin AKO-seinien asennus ja sitten oli pieni viive kipsiväliseiniin. Näin vältyttiin päällekkäisyyksiltä. AKO-elementtien asennus sujui suunnitellun tehon ja aikataulun mukaisesti, toteaa muuraustyönjohtaja Antti Ilanne.

- Meillä oli tehtaalta laskettu valmiit jakolistat kivien menekistä kerroksittain ja lohkoittain. Sitten vain tilattiin pari viikkoa etukäteen kivet tontille. Toimitukset onnistuivat hyvinkin lyhyellä toimitusajalla. Kivien kuljettamiseen hyödynnettiin myös iltatoimituksia, jotka olivat tosi käteviä, koska työmaalla on paljon muuta liikennettä työpäivinä ja purkupaikat välillä tukossa. Sitten nostimme kivet kurottajalla kerroksiin, joissa niitä oli kätevä siirrellä AKOn nippukärryillä.

Markku Hyvösen mukaan AKO Wall -väliseinäelementtien käyttö Savilahden kampuksella oli urakoitsijan valinta.

- AKO Wall soveltuu hyvin koulu- ja toimitilarakentamiseen ja se on hyvä vaihtoehto paikalla muurattavien seinien tilalle. Elementtien ehdottomana etuna on rakentamisen nopeus.

Nopeasti valmista väliseinää

Jari Salo kertoo, että Rakennusbetoni- ja Elementti toimitti AKOja SRV:n elinkaarihankkeena toteuttamaan Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampukseen.

SRV:n työmaapäällikkö Veli-Pekka Heinäaho Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampuksen työmaalta nostaa myös esiin AKO Wall -ratkaisun eduista väliseinän nopean toteuttamisen. Siuntion kampuksella AKO Wall -väliseinää asennettiin noin 1 600 neliötä, pääosin märkätiloihin.

- Logistiikka on helpompaa, kun käsitellään isompia elementtejä ja näin ollen on myös vähemmän kappaleita. Asennus on nopeampaa ja myös kevyempää, ellei ole erityistä akustiikkavaatimusta.

- AKO Wall -elementtien asennus pystytään tekemään runkotyön aikana, mistä on hyötyä sisävalmistusvaiheeseen. Elementit saadaan myös nostettua suoraan holville joko kurottajalla tai nosturilla, Heinäaho kertoo.

AKO Wall -elementit olivat Heinäaholle entuudestaan tuttuja, mutta nyt Siuntiossa ne olivat ensi kertaa hänen työmaallaan käytössä.

- Ne soveltuivat tähän kohteeseen hyvin eli ihan varteenotettava vaihtoehto!

Suunnitteluohje ammattilaisten apuna

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy ja Helimäki Akustikot Oy ovat laatineet AKO Wall -väliseinille nykyisten akustisten määräysten (YM 796/2017) mukaisen suunnitteluohjeen. Sen avulla voi valita helposti AKO Wall -rakenteen sekä liitosdetaljit, joilla saavutetaan tarvittava äänitasoeroluku (DnT,w).

- AKO Wall –suunnitteluohjeet on tarkoitettu suunnittelijoille, urakoitsijoille, valvojille ja tilaajille, jotta erilaisiin tiloihin on nopeaa ja helppoa valita käyttötarkoituksen mukainen AKO-seinä. Lisäksi ohjeessa esitetään valmiiksi detaljitasolla toteutusohjeet, joilla varmistetaan ääneneristystason toteutuminen myös käytännössä, kertoo Helimäki Akustikot -Sitowise Oy:n akustiikan suunnittelupäällikkö Tommi Saviluoto. Hän on vastannut AKO Wall -suunnitteluohjeen laadinnasta.

- Suunnitteluohjeessa on esitetty AKO Wall -ratkaisuja monipuolisesti erilaisiin rakennustyyppeihin ja tiloihin. Ratkaisuista löytyy myös kevyempi tai raskaampi vaihtoehto, jolloin rakenteita ei tarvitse ylimitoittaa.

Koulurakennuksissa opetustilojen, koulukuraattorin, opinto-ohjaajan sekä terveyspalvelujen tilojen väliseinät tehdään AKO 130 -elementeillä ja muissa seinissä voidaan käyttää 120 ja 92 mm paksuja rakenteita. Päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen opetustiloissa väliseinien vaatimukset täyttyvät AKO 130 -elementeillä ja käytävän seinät AKO 120 -elementeillä. Suunnitteluohjeen tiedostot ovat ladattavissa Prodlib-palvelussa.

Kivirakenteiset AKO Wall -väliseinäelementit: tehokas, turvallinen ja terveellinen ratkaisu

  • Valmistettu kevytsorabetonista, ontelorakenne
  • Nopea asennus jo runkovaiheessa mahdollistaa työmaan aikataulun nopeuttamisen
  • Pystysuuntaiset ontelot mahdollistavat LVIS-putkien vaivattoman asentamisen
  • Hyvin ääntä eristävä ja kosteuden kestävä, palamaton
  • Sopii kosteiden ja teknisten tilojen seinien lisäksi myös koulujen, palvelutalojen, päiväkotien, liikuntatilojen ja sairaaloiden kaikkiin väliseiniin.
  • Väliseinän pystytys jo runkovaiheessa mahdollistaa LVIS- ja sisätöiden aloittamisen aikaisessa vaiheessa
  • Saatavana asennettuna valtakunnallisesti kaikkiin väliseiniin
  • Kotimainen: AKO Wall -elementti on kehitetty Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tehtailla Hollolassa, jossa ne myös valmistetaan
  • Päästöluokka M1, täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit
  • Huoltovapaa