LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Fortum on nyt metallia

Ilmakuva Ikaalisten toimipisteestä.
Ilmakuva Ikaalisten toimipisteestä.
11.05.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Fortum-konsernin omistama Fincumet Oy ja sen metallinkierrätystoiminta fuusioituu Fortumin Recycling & Waste -liiketoimintaan. Fincumet Oy lakkaa toimimasta itsenäisenä yhtiönä 31.5.2022, minkä jälkeen toiminta jatkuu Fortum Recycling & Waste -liiketoimintanimen alla Metals-yksikössä. Brändifuusio tapahtuu asteittain ja Fincumetin toimipisteet on jo brändätty Fortumin yritysilmeen mukaisesti.

– Yrityksen toiminta jatkuu ihan entisellään, joten asiakkaiden suuntaan ei ole tulossa muutoksia. Samat toimintamallit, henkilöt ja toimipisteet ovat edelleenkin olemassa, mutta palveluntarjonta laajenee. Fincumet on tarjonnut tähänkin saakka kokonaisjätehuoltoa Fortumin kanssa, mutta nyt se on entistä vahvemmin läsnä, kun toimimme saman brändin alla, Marcus Suokas Fortumin Metals-liiketoiminnasta kertoo.

Fortum on monipuolinen kierrätyskumppani

Kierrättäminen on tärkeä osa vastuullista ja ympäristöä huomioivaa yritystoimintaa. Fortum tarjoaa asiakasyrityksilleen ratkaisun niin tavanomaisten kuin vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen sekä ympäristön rakentamiseen. Fortum käsittelee ja kierrättää metallit, muovit, akut, tuhkat ja kuonat sekä poistaa vaaralliset jätteet kierrosta.

Metals-liiketoiminta jatkuu edelleen omana prosessinaan, johon kuuluvat omat tuotantolaitokset sekä oma myynti- ja ostajatiimit, jotka jatkavat entisellään.

– Käytännössä tarjoamme kokonaisjätehuoltoa, mutta Metals-tiimi vastaa jatkossakin asiakkuuksista, joissa syntyy paljon kierrätettäviä metalleja, Suokas kommentoi.

Fortum tarjoaa nyt fuusion myötä koko sähköverkon kierrätystä, johon kuuluu kaapeleiden jalostusta granulaatiksi sekä sähköpylväiden ja muuntajien käsittelyä.

– Yhteistyötä on tehty tähänkin saakka Fortumin kanssa. Käytännössä asiakasyritysten kierrätysmahdollisuudet laajenevat ja yritysbrändi muuttuu, muuten kaikki säilyy ennallaan, Suokas kertoo.

Marcus Suokas

Uusia palvelukonsepteja teollisuusasiakkaille

– Toimintaa kehitetään siten, että teollisuusasiakkaille tarjoamme uusia palvelukonsepteja. Teollisuuspuolen asiakkuuksissa korostuvat erityisesti Fortumin tarjoamat kokonaisjätehuollon palvelut. Yhä vahvemmin Fortumin kautta tulee mukaan CO2-laskenta, joka on etenkin isoissa yrityksissä kierrätystoiminnan kiinnostavin asia. Tätä kautta nähdään, millaisia päästöjä kierrätyksessä syntyy ja mitä hyötyjä siitä saadaan. Puhutaan kuitenkin lähes 100 % kierrätettävistä jakeista, kertoo Suokas,

Kaikki kierrätykseen liittyvät prosessit tapahtuvat Fortumin omissa kierrätyslaitoksissa, joten kaikki jakeet kierrätetään tai käsitellään Suomessa ja toiminta on hyvin läpinäkyvää.

– On helposti todennettavissa, mitä päästöjä kierrättämisestä syntyy missäkin vaiheessa. Tämän ansiosta siitä voidaan tehdä myös laskemat asiakkaille.

Kierrätysmetalleille on kasvavaa kysyntää

– Kierrätettävät raaka-aineet jatkavat pääosin maailmalle, kuten aiemminkin. Suomessa on vain vähän toimijoita, jotka tarvitsevat uusiometalleja. Teräsraaka-ainetta toimitetaan samalla tavalla Suomen terästehtaille kuin aiemminkin, värimetallit menevät pääasiassa Euroopan sulattamoille. Raaka-aineen myyminen eteenpäin on kansainvälistä kauppaa ja raaka-aineelle on tällä hetkellä todella kova kysyntä.

Suokkaan mukaan tavoitteena on kriittistenkin raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen kierrätyksen avulla.

Syntypaikkalajittelulla on keskeinen rooli onnistuneen kierrätyksen näkökulmasta

– Mitä tarkemmin metallit saadaan lajiteltua, sitä paremmin niitä pystytään myös käsittelemään ja kierrättämään. Syntypaikkalajittelu on siinä mielessä keskeisimmässä roolissa edelleen, eli mitä onnistuneempi lajitteluvaihe on, sitä enemmän raaka-aineesta saadaan prosentuaalisesti kierrätettyä. Sekalaisesta jätteestä ei synny yhtä laadukasta raaka-ainetta kuin lajitellusta jakeesta. Mitä paremmin lajittelu saadaan tehtyä syntypaikalla, sitä puhtaampia materiaalivirtoja siitä syntyy, Suokas painottaa.

Fortumin suunnalta lajittelun onnistumista varmistetaan asiakkaiden kouluttamisella sekä ohjeistamalla, miten eri jakeet lajitellaan. Fortum tarjoaa metallinkierrätyspalveluita tällä hetkellä Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Porissa, Kuopiossa sekä Ikaalisissa.

– Kaikissa Fortumin Recycling and Waste -toimipisteissä tehdään romun mekaanista käsittelyä. Fortumilla on lisäksi Ikaalisten jalostamo, missä metalli jalostuu vieläkin pidemmälle, Suokas toteaa.

www.fortum.fi/metallit