Pyydä tarjous

Fortum on monipuolinen kierrätyskumppani

Ilmakuva Ikaalisten toimipisteestä.
Ilmakuva Ikaalisten toimipisteestä.
15.09.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Kierrättäminen on tärkeä osa vastuullista ja ympäristöä huomioivaa yritystoimintaa. Fortum tarjoaa asiakasyrityksilleen ratkaisun niin tavanomaisten kuin vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen sekä ympäristön rakentamiseen. Fortum käsittelee ja kierrättää metallit, muovit, akut, tuhkat ja kuonat sekä poistaa vaaralliset jätteet kierrosta.

– Käytännössä tarjoamme kokonaisjätehuoltoa, jossa meidän Metals-tiimi vastaa asiakkuuksista, joissa syntyy paljon kierrätettäviä metalleja, Marcus Suokas Fortumin Metals-liiketoiminnasta kertoo.

Fortum tarjoaa nykyisin koko sähköverkon kierrätystä, johon kuuluu kaapeleiden jalostusta granulaatiksi sekä sähköpylväiden ja muuntajien käsittelyä. Tätä kautta Fortumin asiakasyritysten kierrätysmahdollisuudet ovat laajentuneet entisestään.

Uusia palvelukonsepteja teollisuusasiakkaille

– Toimintaa kehitetään siten, että tarjoamme teollisuusasiakkaille uusia palvelukonsepteja. Teollisuuspuolen asiakkuuksissa korostuvat erityisesti Fortumin tarjoamat kokonaisjätehuollon palvelut. Mukana on yhä vahvemmin Fortumin tarjoama CO2-laskenta, joka on etenkin isoissa yrityksissä kierrätystoiminnan kiinnostavin asia. Tätä kautta nähdään, millaisia päästöjä kierrätyksessä syntyy ja mitä hyötyjä siitä saadaan. Puhutaan kuitenkin lähes 100 % kierrätettävistä jakeista, kertoo Suokas,

Kaikki kierrätykseen liittyvät prosessit tapahtuvat Fortumin omissa kierrätyslaitoksissa, joten kaikki jakeet kierrätetään tai käsitellään Suomessa ja toiminta on hyvin läpinäkyvää.

– On helposti todennettavissa, mitä päästöjä kierrättämisestä syntyy missäkin vaiheessa. Tämän ansiosta siitä voidaan tehdä myös laskemat asiakkaille.

Marcus Suokas

Kierrätysmetalleille on kasvavaa kysyntää

– Kierrätettävät raaka-aineet jatkavat pääosin maailmalle. Suomessa on vain vähän toimijoita, jotka tarvitsevat uusiometalleja. Teräsraaka-ainetta toimitetaan Suomen terästehtaille, mutta värimetallit menevät pääasiassa Euroopan sulattamoille. Raaka-aineen myyminen eteenpäin on kansainvälistä kauppaa ja raaka-aineelle on tällä hetkellä todella kova kysyntä.

Suokkaan mukaan tavoitteena on kriittistenkin raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen kierrätyksen avulla.

Syntypaikkalajittelulla on keskeinen rooli onnistuneen kierrätyksen näkökulmasta

– Mitä tarkemmin metallit saadaan lajiteltua, sitä paremmin niitä pystytään myös käsittelemään ja kierrättämään. Syntypaikkalajittelu on siinä mielessä keskeisimmässä roolissa edelleen, eli mitä onnistuneempi lajitteluvaihe on, sitä enemmän raaka-aineesta saadaan prosentuaalisesti kierrätettyä. Sekalaisesta jätteestä ei synny yhtä laadukasta raaka-ainetta kuin lajitellusta jakeesta. Mitä paremmin lajittelu saadaan tehtyä syntypaikalla, sitä puhtaampia materiaalivirtoja siitä syntyy, Suokas painottaa.

Fortumin suunnalta lajittelun onnistumista varmistetaan asiakkaiden kouluttamisella sekä ohjeistamalla, miten eri jakeet lajitellaan. Fortum tarjoaa metallinkierrätyspalveluita tällä hetkellä Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Porissa, Kuopiossa sekä Ikaalisissa.

– Kaikissa Fortumin Recycling and Waste -toimipisteissä tehdään romun mekaanista käsittelyä. Fortumilla on lisäksi Ikaalisten jalostamo, missä metalli jalostuu vieläkin pidemmälle, Suokas toteaa.

www.fortum.fi/metallit