Pyydä tarjous

Hyvinvointia ja tuettuja lomia

Digipalvelut
02.03.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Maa- ja metsätalous

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry, MTLH, on jo 66 vuoden ajan tarjonnut tuettua lomatoimintaa Suomessa. Järjestön ryhmämuotoisia lomia toteutetaan vuosittain lähes 600 viikkoa erilaisissa lomakohteissa eri puolilla Suomea. Lomatoiminnan tavoitteena on vahvistaa lomalaisten osallisuutta ja henkilökohtaisia tai perheensisäisiä voimavaroja. Vertaisuus, virkistys ja osallisuus ovat toiminnan kulmakiviä.

- Olemme sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, jonka lomille voivat hakea kaikki Suomessa asuvat, niin perheet ja lapsettomat, kaupunkilaiset ja taajamissa asuvat, nuoret ja ikääntyneet, työttömät ja yrittäjät kuin monet erityisryhmät. Loman tarve on ratkaisevin kriteeri. Vertaistuki on lomalaisille tärkeä asia; kohdata samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, kertoo toiminnanjohtaja Anne Ylönen.

Järjestöllä pitkät perinteet

MTLH perustettiin vuonna 1954 vastaamaan vähävaraisten ja rasittuneiden maaseudun äitien ja heidän lastensa loman ja virkistyksen tarpeeseen. Järjestön perustajat halusivat, että hyvinvointi on mahdollista ihmisen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Sama perusajatus ohjaa valtakunnallista toimintaa edelleenkin. Nykyisin kohderyhmiä ovat kaikki Suomessa asuvat.

- Lomillamme käy vuosittain noin 20 000 henkilöä, joka vastaa noin puolta hakemuksia jättäneistä. Painotamme hakemusten käsittelyssä terveydellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin seikkoihin. Lomakohteita on 28 ja ne sijaitsevat ympäri Suomea, Lohjalta Inariin. Lomaohjelmat on räätälöity eri kohderyhmien mukaan. Haluamme järjestää myönteistä toimintaa, jolla on paljon hyvinvointia lisäävää ja ylläpitävää vaikutusta, korostaa Anne Ylönen.

Lomia yrittäjille

Yrittäjän oma hyvinvointi jää usein vähemmälle huomiolle yritystoiminnan aloittamisen, kehittämisen ja pyörittämisen keskellä. On tärkeää, että yrittäjille on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia vahvistaa omaa hyvinvointiaan. MTLH tarjoaa yrittäjille suunnattuja tuettuja lomia. Lomat ovat saaneet hyvää palautetta:

- Loma antoi uutta kiinnostusta ja vinkkejä liikkumiseen ja näkökulmia arkeen. Lomalta sai uusia ystäviä ja vertaistukea. Uusi ympäristö sekä uusien liikuntamuotojen kokeileminen virkisti.
- Tuettu loma oli ajankohdaltaan meille erittäin raskaana aikana, jolloin koin siitä olevan isoa hyötyä koko perheelle. Loma ja yhdessä oleminen ei olisi onnistunut ilman tuettua lomaa taloudellisen ja henkisen ahdingon takia. Meidän perheellemme tuettu loma oli iso merkitykseltään!

www.mtlh.fi

  • Lomaa haetaan sähköisellä tai paperisella hakulomakkeella
  • Hakuaika päättyy 3kk ennen lomaa
  • Loma kustantaa omavastuumaksun verran (20e/vrk/hlö)
  • Täysihoitolomat kestävät pääosin 5 vuorokautta
  • Lomia järjestetään ympäri Suomen

Muita uutisia