Pyydä tarjous

Ikaalisten kaupunkitaajamaan rakentuu 4,5 megawatin kaukolämpölaitos

Ikaalisten lämpölaitokseen tulevan Laka Y -kaasutuspolttokattila täyttää “PIPO-asetuksen 1065/2017” mukaisille, polttoaineteholtaan alle 5 MW lämpölaitosten päästömittauksille asetetut savukaasujen päästövaatimukset ilman lisäpuhdistimia esim. letku-, pussi- tai sähkösuodatinta.
Ikaalisten lämpölaitokseen tulevan Laka Y -kaasutuspolttokattila täyttää “PIPO-asetuksen 1065/2017” mukaisille, polttoaineteholtaan alle 5 MW lämpölaitosten päästömittauksille asetetut savukaasujen päästövaatimukset ilman lisäpuhdistimia esim. letku-, pussi- tai sähkösuodatinta.
15.09.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Ikaalisten kaupunkitaajama siirtyy käytännössä kokonaan uusiutuvan lämpöenergian käyttäjäksi, kun tamperelainen Laatukattila Oy rakentaa Leppäkosken Lämmölle 4,5 megawatin kaukolämpölaitoksen Palinperäntien varteen. Kattilalaitoksen polttoaineena tullaan käyttämään kotimaisia polttoaineita, kuten metsähaketta, mutta lämpöä voidaan tuottaa lisäksi metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvillä jakeilla. Huoltovarmuuden takaamiseksi myös turpeen polttaminen on mahdollista.

Leppäkosken Lämmöllä on Ikaalisissa ennestään kaksi kolmen megawatin pellettilaitosta, joten uuden laitoksen myötä kaukolämmön kotimaisuusaste kasvaa lähes 100 %:iin. Lisäksi investointi parantaa alueellista hyvinvointia, joten se on merkittävä yhteiskuntavastuu- ja huoltovarmuusteko alueella. Laitoksen käyttöönoton jälkeen maakaasun tarve Ikaalisten lämmöntuotannossa talviaikana loppuu käytännössä kokonaan.

Ikaalisten kaukolämpölaitoksen rakentaa kokenut Laatukattila Oy

Laatukattila Oy suunnittelee ja valmistaa lämmityskattiloita sekä lämpölaitoksia kotimaisille biopolttoaineille, maakaasulle ja öljylle. Tuotekehittelyssään yritys panostaa ympäristöystävällisyyteen, taloudellisuuteen sekä kestävyyteen. Laatukattilan biolämmityslaitteissa voidaan hyödyntää monipuolisesti eri laatuisia polttoaineita, kuten kosteudeltaan ja palakooltaan vaihtelevaa haketta, turvetta ja pellettejä.

Yrityksen asiakkaita ovat mm. kunnat, kaupungit, energiayhtiöt, kiinteistöyhtiöt, lämpölaitosvalmistajat sekä teollisuuslaitokset Suomessa ja ulkomailla. Perheyrityksenä toimiva Laatukattila Oy on ollut ympäristöystävällisen ja korkealaatuisen lämmitystekniikan edelläkävijä aina vuodesta 1953 lähtien.

Kuvissa nähdään rakennusvaiheessa oleva lämpölaitoksen polttoainevarasto.

Biopolttoaineille soveltuva ympäristöystävällinen LAKA Y-kaasutuspolttokattila

– Meidän Laka Y-kaasutuspolttokattilan puhtaan palamisen ansiosta savukaasujen päästöt ovat niin alhaiset, että ne täyttävät “PIPO-asetuksen 1065/2017” mukaisille, polttoaineteholtaan alle 5 MW lämpölaitosten päästömittauksille asetetut savukaasujen päästövaatimukset ilman lisäpuhdistimia esim. letku-, pussi- tai sähkösuodatinta, Laatukattila Oy:n toimitusjohtaja Markku Lampinen toteaa.

Kaasutuspolttoon Laatukattila voi tarjota koko lämpölaitostoimituksen. Ainoastaan maansiirto- ja betonitöitä sekä asennuspaikalla suoritettavia rakennusteknisiä töitä yritys ei tee itse. Näitä töitä varten Laatukattilalla on tarjoa luotettavat pitkäaikaiset yhteistyökumppanit.

– Ikaalisten lämpölaitokseen asennetaan 4,5 megawatin Laka Y-kaasutuspolttokattila. Ikaalisten projektissa meidän yhteistyökumppaneina toimivat maansiirto-, perustus- ja rakennustöiden osalta Marestone Building Oy, kohteen sähköistyksen, automaation ja instrumentoinnin osalta Novior Oy ja savukaasupesurilaitteiston toimituksesta huolehtii Condens Heat Recovery Oy, Lampinen kertoo.

Laatukattilan toimittama Ranta-Koiviston lämpölaitos käyttää kahta Laka Y -kaasutuspolttokattilaa, jotka ovat yhteisteholtaan 12 MW. Lämpölaitos sijaitsee Kangasalla.

Lämpölaitostoimituksissa Laatukattila Oy suunnittelee ja valmistaa kaikki laitteet:

  • Kuljetinlaitteet (tankopurkaimet, kahmarit, repijätelat, kolakuljetin)
  • Kattilat (biopolttoaineille)
  • Automaatio, sähköistys ja instrumentointi
  • Savukaasupuhdistin.
  • Tuhkanpoistolaitteet (tuhkakuljetin, tuhkakontti)
  • Hoitotasot
  • Putkisto
  • Rakennusten LVI- ja sähköistystyöt
  • Kattilat (öljylle tai kaasulle)
  • Konttiin rakennettu lämpölaitos

Kristiinankaupungin lämpölaitos Laka Y.4.5 MW.