LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy palvelee monipuolisesti louhinta-, rakennus ja kaivosalaa

Digipalvelut
17.12.2021 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus, Rakentaminen

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy tarjoaa asiantuntevia louhinta-, räjäytys- ja kaivosalan konsulttipalveluja Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Yrityksellä on vuosikymmenien rautainen kokemus erilaisista työkohteista, joissa on tehty muun muassa halkeamakartoituksia, mitattu ja analysoitu paalutus-, tärytiivistys-, liikenne-, kone- ja muita vastaavia tärinöitä.

- Halkeamakartoitukset, ympäristöselvitykset sekä melu- ja tärinämittaukset ovat olennainen osa meidän palvelukonseptiamme. Lisäksi myymme ja vuokraamme kolmikomponenttimittareita, joilla voidaan mitata tärinää kolmiaksiaalisesti. Tärinämittari toimitetaan suoraan työmaalle lähtökohtaisesti asennettuna. Yrityksellämme on myös Fisen korkeimman aa-vaativuusluokan tärinäasiantuntijan pätevyys. Käytämme tärinämittauspalveluissa web-pohjaista BlastView-järjestelmää, kertoo aluepäällikkö Kimmo Haverinen.

Halkeamakartoituksella sekä ympäristöselvityksellä työt turvallisesti ja kustannustehokkaasti

Jos räjäytys-, paalutus- tai tärytystyöt aiheuttavat muutoksia ympäröivissä kiinteistöissä, halkeamakartoitus toimii todisteena ja oikeusturvana. Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy tarjoaakin halkeamakartoituksia vuosikymmenien kokemuksella.

- Puhumme kaksivaiheisesta prosessista, jossa kiinteistöt ja niiden rakenteet tarkistetaan, tulokset kirjataan ja lopuksi räjäytystyön jälkeen käydään kohteet läpi ja kirjataan mahdolliset muutokset.

- Halkeamakartoitusalueen laajuus määritetään aina tapauskohtaisesti. Tämä johtuu siitä, että ihmisten herkkä tärinäntuntemus voi aiheuttaa vahinkovaaran tuntemusta normaalia laajemmallakin alueella. Sama koskee myös alueita, joissa on maavaraisen perustamistavan omaavia rakenteita. Tärinän aiheuttamat rakennemuutokset on erotettava normaaleista rakennusmateriaalien aiheuttamista muutoksista, joita aina myös tapahtuu ilmasto-olosuhteiden takia, sanoo Haverinen.

Ennen louhintatöiden aloittamista kannattaa teettää myös ympäristöselvitys, jonka avulla voidaan välttyä kalliilta, työnaikaisilta vahingoilta. Selvitys antaa hyvän pohjan urakkalaskennalle.

- Eri tekijöiden huomioiminen työn suunnitteluvaiheessa varmistaa, että louhintatyöt tehdään ja myös valvotaan asetusten ja järjestysohjeiden mukaisesti. Ympäristöselvitys on tärkeä osa työmaan turvallisuussuunnitelmaa. On selvää, että kaikilla rakennuttajilla ei ole henkilökuntaa, jonka kokemus ja koulutus edellyttäisivät kaikkien ympäristötekijöiden asianmukaista analysointia ja raja-arvojen määritystä. Tämän vuoksi tehtävissä käytetään alaan perehtynyttä asiantuntijakonsulttia. Näin myös varmistetaan, että vaatimukset ja rajoitukset on suhteutettu louhintatyön kustannuksiin, jatkaa Haverinen.

Tärinämittaus BlastView-järjestelmällä

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka käyttää tärinämittaus- ja analyysityössä kanadalaisen Instantel Inc:in BlastView-järjestelmää, jolla on ISO9000 standardin mukainen sertifikaatti.

- Järjestelmässä mittaustulokset välitetään reaaliaikaisesti työmaan eri sidosryhmille internetin välityksellä. BlastView-järjestelmää voidaan käyttää tärinävalvonnan lisäksi myös räjäytysten optimointiin. Räjäytysten aiheuttaman tärinän mittaamisella varmistetaan, ettei räjäytystyö riko määräyksiä tai aiheuta kalliita vahinkoja. Mittauksessa räjäytyspisteiden lähelle asennetaan mittarit, jotka luetaan jokaisen räjäytyksen jälkeen. Tulokset kootaan räjäytyspäiväkirjaan, ja ne voi lukea suoraan netistä BlastView-järjestelmämme ansiosta, korostaa Haverinen.

Muitakin lisäpalveluja

- Melumittaus täydentää maa-ainesalueiden sekä rakennustyömaiden ympäristövaikutusten seuraamista. Laadimme melumittaussuunnitelmia ja teemme yksittäisiä koneiden ja laitteiden mittauksia.

- Tärinävaimennus kuuluu myös palveluihimme. Hyvällä tärinävaimennuksella voidaan pienentää tärinäherkkiin laitteisiin kuten tietokoneisiin kohdistuvaa kiihtyvyyttä jopa 90 %. Tämä tarkoittaa, että räjäytystyö vaativissa olosuhteissa voidaan tehdä kustannustehokkaasti. Laitteiden tärinävaimennus onnistuu parhaiten, kun asiantuntijamme valitsee käytettävät vaimennuskumit ja asentaa ne paikalleen, toteaa lopuksi Haverinen.

Lisätietoa palveluistamme: www.vskalliotekniikka.fi