Investoinnit Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla voimakkaasti kasvussa

Facebook
09.04.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Finnveran myöntämän rahoituksen määrä kasvoi Keski-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla rahoitus kohdistui selvästi aiempaa enemmän investointeihin. Alueella rahoitettujen yrityskauppojen yhteenlaskettu määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Myönteistä on uusien, vihreän siirtymän investointeihin tarkoitettujen lainojen myöntäminen.

Toimialoista teollisuus oli jälleen suurin rahoituksen saaja kaikissa kolmessa maakunnassa noin 70 prosentin osuudella. Kasvua nähtiin liike-elämän palveluiden rahoituksessa, kauppa ja kuluttajapalveluissa sekä maaseutuelinkeinon toimialoilla.

Etelä-Pohjanmaalla rahoituksen määrä laski, investointien rahoitus kasvoi

Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien kokonaishankkeiden määrä oli Etelä-Pohjanmaalla 57 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 24 miljoonaa euroa kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin, ja määrä laski merkittävästi edellisvuodesta. Sen sijaan investointien osuus maakunnan rahoituksesta kasvoi voimakkaasti, yhteensä 19 miljoonaan euroon. Finnveran rahoittamat teollisuuden investoinnit yli kaksinkertaistuivat.

− Investointien rahoituksen kasvu oli myönteistä, kun yleisesti yritysten toimintaympäristön muutokset nousseiden korkojen ja inflaation osalta ovat vähentäneet investointihalukkuutta ja investointeihin kohdistuneen rahoituksen määrää. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että alueellamme hankkeita on viety eteenpäin epävarmuudesta huolimatta, sanoo Finnveran aluepäällikkö Kari Hytönen.

− Yritysten heikot suhdanneodotukset ja talouden epävarmuus näkyivät erityisesti Etelä-Pohjanmaalla vähäisenä yrityskauppojen rahoitusmääränä. Finnveralle omistajanvaihdosrahoitus on yksi painopistealueista, koska omistajanvaihdokset aikaansaavat yrityksiin uutta kasvua ja osaamista ja sen positiiviset vaikutukset leviävät talouteen laajalti, jatkaa Hytönen.

Pohjanmaan rahoitus laskussa – investoinnit ja yrityskaupat kasvussa

Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien kokonaishankkeiden määrä oli Pohjanmaalla 84 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 37 miljoonaa kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin ja määrä nousi merkittävästi edellisvuodesta. Investointien osuus maakunnan rahoituksesta kasvoi voimakkaasti, yhteensä 32 miljoonaan euroon, myös omistajanvaihdosten määrä nousi Pohjanmaalla edellisvuodesta

− Finnveran rahoitus Pohjanmaalla kääntyi laskuun, käyttöpääomarahoitusta sekä investointirahoitusta on myönnetty edellistä vuotta enemmän. Investointien kasvu ja omistajavaihdoksien osuuden kasvu rahoittamisessa ilahduttavat epävarmoina aikoina, sanoo aluepäällikkö Päivi Kinnunen.

Finnvera on Suomessa merkittävä vientikauppojen rahoittaja ja vientiriskien vakuuttaja pk- ja midcap-yritysten vientikaupoissa.

− Viime vuonna toimme vientikauppojen rahoittamiseen uuden tuotteen, ostajan vientiluoton, joka on tarkoitettu suurehkoihin pitkän maksuajan vientikauppoihin. Tänä vuonna monipuolistamme viennin rahoitusmahdollisuuksia ottamalla käyttöön vientikauppojen vekselirahoituksen pienempiin vientikauppoihin, jatkaa Kinnunen.

Keski-Pohjanmaalla rahoituksen määrä nousussa, mutta investoinnit laskivat

Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien kokonaishankkeiden määrä oli Keski-Pohjanmaalla 49 miljoonaa euroa. Yritysten käyttöpääomaa rahoitettiin edellisvuotta enemmän, yhteensä 29 miljoonaa euroa. Rahoituksesta merkittävä osuus kohdistui teollisuuteen. Myös liike-elämän palveluiden rahoitus oli kasvussa, samoin matkailu- ja ravintolatoimialan rahoitus. Kauppa ja kuluttajapalveluiden rahoitus puolestaan laski. Alueen yritysten investointeja Finnvera rahoitti edellisvuotta vähemmän.

Vihreän siirtymän ja digitalisaation tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet odottavat vielä kasvuaan

Finnvera otti käyttöön kesäkuussa 2023 uudet lainatuotteet, ilmasto- ja ympäristölainan sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainan, joiden tarkoitus on helpottaa pk-yritysten investointeja uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energiatehokkuuteen ja toiminnan kehittämiseen muun muassa digitalisaation avulla. Lainat on toteutettu yhteistyössä Euroopan investointirahaston kanssa InvestEU-takausohjelman tuella.

Finnveralla toivotaan, että yritykset tarttuvat näiltä sektoreilta nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin, sillä uuden kasvu- ja vientipotentiaalin nähdään liittyvän entistä enemmän energiamurrokseen ja vihreään siirtymään.

Tekstilähde: Finnvera Oyj

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia