Pyydä tarjous

Kattoliitto ry:n toimitusjohtaja Sanna Nuikka: "Kattoliitto tehnyt töitä parempien kattojen puolesta vuosikymmenien ajan, ja tärkeä työkalu tässä on ollut Toimivat Katot -julkaisu"

Digipalvelut
25.11.2022 | Yrityselämässä tapahtuu

Kattoliitto ry:n jäsenyritykset on sitoutuneet edistämään hyvää rakentamistapaa noudattamalla Toimivat Katot julkaisussa esitettyjä ohjeita.

- Toimivat Katot-julkaisuon Kattoliitto ry:n jäsenistön yhteinen näkemys siitä, miten saadaan aikaan hyvä ja toimiva katto tai muu vedeneristys. Julkaisu on syntynyt kattourakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien tiedon, kokemuksen ja ammattitaidon pohjalta ja sillä on vuosikymmenien historia. Julkaisua kehitetään jatkuvasti ja se on kaikkien luettavissa www.kattoliitto.fi sivustolla. Kattoliiton uudet ohjeet ja niiden taustalla oleva tutkimustyö ovat johtaneet Toimivien Kattojen sisällön uuteen päivitykseen. Tällä hetkellä tehdään päivitystyötä ja uudistettu julkaisu on tulossa vuonna 2023, Kattoliitto ry:n toimitusjohtaja Sanna Nuikka kertoo.

- Myös eri katemateriaaleille löytyy huolto-oppaat samalta sivustolta. Lisäksi jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä pyrkivät jatkuvasti parantamaan ja kehittämään työturvallisuutta, Nuikka kertoo ja jatkaa:

- Kattoliitto seuraa aktiivisesti tapaturmataajuutta ja on sitoutunut Rakennusteollisuus RT:n nolla tapaturmatavoitteeseen. Kattoliitto on laatinut myös työturvallisuusoppaita turvallisuutta edistämään. Liiton toiminta perustuu aktiiviseen työryhmä työskentelyyn, esimerkiksi tekninen työryhmä käsittelee liiton toimistoon osoitettuja teknisiä yleisluontoisia kysymyksiä, jotka palvelevat laajemminkin yhteiskuntaa.

Toimiva katto – tärkein julkisivu

Katon elinkaaren pituuteen vaikutetaan kolmessa vaiheessa: suunnittelussa, katon toteutuksessa ja katon käytön aikana.

Nuikan mukaan katolle saadaan pidempi elinkaari ja edullisemmat ylläpitokustannukset, kun varmistetaan, että kattourakka ja materiaalit ovat laadukkaat ja työ tehdään moitteettomasti.

- Ammattilaisen tekemän katon ja hyvien materiaalien lisäksi kattoa on huollettava säännöllisesti. Katto on merkittävä osa rakennusta, joten suosittelen tekemään huollot säännöllisesti ja kirjaamaan huomiot ja tehdyt toimenpiteet ylös, tarvittaessa ottamaan valokuvia. Mikäli ongelmia ilmenee, on helpompi lähteä selvittämään tilannetta, jos huolto -ja tarkastustoimet on dokumentoitu.

Kattoliitto ry:n toimitusjohtaja Sanna Nuikka.

Kattoliitto huolissaan katolle tehtävien laiteasennusten tuomista ongelmista

Kattoliitto kehottaa huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen, kun katoille asennetaan aurinkopaneeleita tai muita laitteita. Myös sähköturvallisuus tulee huomioida.

Nuikan mukaan katoille rakennetaan haitallisia ratkaisuja, joiden telinejärjestelmät eivät ole kokonaisuuden kannalta järkeviä.

- Vuosien päästä näissä voi ilmetä isoja ongelmia. Muun muassa aurinkovoimaloiden etukäteissuunnitteluun pitäisi panostaa huomattavasti enemmän kuin nyt tehdään. Kattoliiton teknisessä työryhmässä asiaa on käsitelty ja Toimivat Katot julkaisuun lisätään ohjeistusta asiasta, Nuikka mainitsee.

- Kattojen päätyyppejä on kahdenlaisia: harjakattoja ja loivia kattoja. Katoille asennuksen yhteydessä tehtävät läpireiät, joita ei pystytä varmuudella tiivistämään pitkäksi ajaksi, ovat vuotoriskejä. Katon on oltava asennuksen jälkeen edelleen vesitiivis. Lisäksi loivilla katoilla telinejärjestelmät eivät saa estää veden virtaamista kattokaivoille. Katon huoltotoimet eivät saa estyä. Katoilla on pystyttävä laiteasennuksista huolimatta tekemään tarkastus- ja huoltotöitä ja puhdistamaan katot roskista.

Nuikka korostaa, että laitteiden kiinnitys ei saa myöskään aiheuttaa liiallista pistekuormaa katolle.

- Voimalan on sovelluttava katteelle ja katon on kestettävä sen paino. Asennuksissa pitäisi käyttää sellaisia ratkaisuja, joissa aurinkovoimalan kiinnitystavat estävät voimalan painumisen kattorakenteeseen. Kuitenkin niiden on pysyttävä kiinni telinejärjestelmissään myös kovalla myrskytuulella. Painavien rakennelmien ja laitteiden kiinnitys katoille ei siis ole ihan yksinkertainen asia. Kuten sanottu se vaatii suunnittelua ja monien asioiden huomioimista. Laitteiden myyjät tuntevat omat tuotteensa, mutta erilaisia kattorakenteita eivät välttämättä.

Katon kunto varmistettava ja sitten vasta mietittävä jälkiasennuksia

- Kattoliiton jäsenyritykset antavat työlleen pitkiä takuita, jopa 10 vuotta. Olemme tehneet takuusitoumuspohjan urakoitsijajäsenillemme, jotta he huomioisivat takuuasiat mahdollisimman selkeästi. Takuuehdoissa on muun muassa todettu, että jos ulkopuolisen rakenteen lisääminen vahingoittaa kattoa tai jos katon huolto ei onnistu, ne voivat kumota koko takuun. On tärkeä kertoa takuuehdoista selkeästi tilaajalle, jotta jälkiasennuksia tehtäessä ei tule yllätyksiä tämän osalta, Nuikka sanoo ja jatkaa:

- Vanhemman katon ollessa kyseessä pitää arvioida mitä ko. katto kestää, onko syytä ensin korjata kattoa ennen kuin tehdään asennuksia. Järjestys tulee olla niin päin, että katon kunto varmistetaan ja sitten vasta mietitään jälkiasennuksia. Joissakin tapauksia on toimittu juuri päinvastoin, Sanna Nuikka toteaa.