Pyydä tarjous

Lanoja riittää sorateiden kunnostuksiin

Digipalvelut
31.08.2021 | Yrityselämässä tapahtuu, Maa- ja metsätalous

Sorateiden huono kunto on ollut esillä viime viikkoina useissa tiedotusvälineissä. Syyttävää sormea on jo osoitettu tietä lanalla kunnostavan urakoitsijan suuntaan. Se on ehdottomasti väärä suunta. Koneita kyllä riittää, jos ne vain päästetään töihin, toteaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen.

Kuiva kesä ja sorateiden kevätkunnostuksen laiminlyönti on saanut osan Suomen sorapintaisista teistä lähes kulkukelvottomaan tilaan.

– Tien käytännössä kunnostavat aliurakoitsijat toimivat julkisilla teillä tienhoidon alueurakan voittaneen pääurakoitsijan alaisena. Lanat liikkuvat kunnostettavilla teillä vain sen verran, minkä pääurakoitsija katsoo tarpeelliseksi, Saarelainen tiivistää.

Koneyrittäjät ovat todenneet, että nämä sorapintaiset tiet pysyisivät paremmassa kunnossa, jos tienpitäjä eli valtio lisäisi valvontaa ja määräisi kunnossapidon laiminlyönnistä riittävän kalliit sanktiot, jolloin sanktioiden maksaminen ei olisi edullisempaa kuin tien kunnostuksen ostaminen aliurakoitsijalta.

Saarelaisen mukaan suurin ongelma on tiestömme kokonaisrahoituksen alhainen taso ja vähäisen rahan käytön kohdistaminen ylemmän luokan teihin.

– On huolehdittava riittävästä rahoituksesta myös alemman luokan teiden kunnossapitoon, jotta puut saadaan tehtaille ja haja-asutusalueet saadaan pidettyä asuttuina siten, että siellä elävillä on edellytyksiä selvitä elämässä.

Soratiet tarvitsevat kunnollisen syyskunnostuksen, etteivät ne ole ensi keväänä täysin käyttökelvottomia. Syyskunnostuksessa ajorata muovataan siten, että sadevesi poistuu tienpinnalta eikä pääse imeytymään sen rakenteisiin.

– Kalustoa kunnostukseen kyllä on urakoitsijoilla, jos vain pääurakoitsijalla on halua teettää näitä töitä.

Muita uutisia