Pyydä tarjous

NewTech – yritysten kasvu ja kansainvälistyminen -hanke tuo uutta virtaa pohjoissavolaisten teollisuusyritysten kehittämiseen

Digipalvelut
30.05.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Yritys- ja elinkeinorakenne muuttuu nopeasti eri alueilla Suomessa, myös Pohjois-Savon talousalueella. Globaalit kehitystrendit vaikuttavat merkittävästi alueiden kasvuun ja kehitykseen.

NewTech - Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen hanke pyrkii edistämään alueen kone-, energia- ja terveysteknologia-alan sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten menestystä teknologia- ja toimintaympäristön paikallisessa ja globaalissa murroksessa. Tavoitteena on pk- yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uudistumisen edistäminen sekä digitalisaation mahdollisuuksien käytännön hyödyntäminen. Lisäksi tavoitteena on yritysten kyvykkyyksien kehittäminen uudistamalla yritysten liiketoimintamalleja, kehittämällä tuottavuutta, edistämällä automaation ja robotiikan käyttöönottoa sekä kehittämällä uusia innovaatioita Pohjois-Savossa ja Pieksämäellä.

Myös kehittämistoimien rahoituksen selvittäminen ja hakemuksien teossa avustaminen kuuluu palvelukokonaisuuteen. Toiminta on osa koko Pohjois-Savossa käynnistyvää NewTech - Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen hanketta.

Hankkeen päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajat Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), sekä alueen kunnat ja yritykset. NewTech -Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 -31.3.2023.

NewTech-hankkeen Ylä-Savon alueen projektipäällikkö Markku Penttinen toteaa, että kilpailukyvyn parantamiseksi on tärkeää sekä tunnistaa asiakkaiden muuttuvat tarpeet ennen kilpailijoita että kyettävä tekemään muutoksia niin toiminnassa kuin tuotteissa ja palveluissakin.

- Sekä toimintaympäristön muutosten havainnointi että kehittäminen tulee olla jatkuvaa ja osana päivittäistä liiketoimintaa. Viime vuosina olemme eläneet merkittävien ja yllättävien muutosten aikaa. Pandemian vaikutusten rauhoittumisen jälkeen Ukrainan sodan vaikutusten arviointi omaan liiketoimintaan aiheuttaa suurta päänvaivaa yrittäjille. Nopealla tahdilla nouseva inflaatio ja korkojen nousu näkyvät jo yritysten investointiherkkyydessä.

Maailma on entistä dynaamisempi ja niin on myös yrittäjyys

Liiketoimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Osa muutoksista on kohtuudella ennakoitavissa mutta kuten viime vuosina on huomattu, yleensä ne suurimmat muutokset tapahtuvat yllättävän nopeasti.

- Työskentelen pienten ja keskisuurten teknologiayritysten parissa ja ilokseni voin todeta, että nämä ovat sopeutuneet ja selviytyneet viime vuosien poikkeuksellisesta markkinatilanteesta hienosti ja iso osa yrityksistä tekee nyt huippukauttaan, Penttinen toteaa ja jatkaa:

- Työvoiman saanti on kuitenkin jo muodostunut osassa yrityksistä merkittäväksi kasvun esteeksi. Samaan aikaan nopeasti nousseet kustannukset hidastavat investointi- ja kehitystoimenpiteitä yritysten kapasiteetin nostolle. Koulutusorganisaatiot ja TE-toimisto auttavat niin kotimaisen kuin ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin haasteissa. Hankkeen toimenpiteinä autamme yrityksiä kustannuslaskennassa ja investointien kannattavuuden arvioinneissa.

Vientiasiantuntija vientiä aloittavien ja kehittävien teknologiayritysten käytössä

Penttinen kertoo, että NewTech-hankkeella on omien alueellisten projektipäälliköiden lisäksi vientiasiantuntija, jonka asiantuntemus on koko Pohjois-Savon alueella toimivien vientiä aloittavien/kehittävien teknologiayritysten käytössä.

- Lisäksi ELY:llä, alueiden leadereilla ja Business Finlandilla on erilaisia rahoitusinstrumentteja tukea kansainvälistymistä. Hankehenkilöstö auttaa mielellään yritystänne sopivimman kanavan löytämisessä.

Penttinen kehottaakin yrityksiä olemaan aktiivisia ja ottaman yhteyttä.

- Teemme koko ajan yhteistyötä alueen eri toimijoiden kesken. Kerromme myös muiden alueella toimivien tahojen tarjoamasta tuesta. Ohjaamme yrityksen sille taholle, joka parhaiten pystyy tarjoamaan tukea yrityksen sen hetkisiin tarpeisiin.

- Olemme myös madaltaneet yritysten kynnystä messuille osallistumisessa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Syksyiset Alihankintamessut ovat iso ponnistus, ensi syksynä yhteisosastollemme on 13 teknologia-alan PK-yritystä esittelemässä omaa osaamistaan sekä kotimaisille että ulkomaisille päähankkijoille. Matkustuksen vapauduttua olemme jo käyneet yritysten kanssa messumatkoilla myös Milanossa ja Hannoverissa.

Digitaalisuus yksi hankkeen pääteemoista

Penttinen sanoo, että digitaalisuuden merkitys myynnissä ja markkinoinnissa on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti.

- Ensiksi merkitys on huomattu kuluttajille suunnatuissa tuotteissa ja palveluissa, mutta entistä enemmän myös yrityksiltä yrityksille tapahtuvassa myynnissä ja markkinoinnissa. Digitalisaatio myynnissä ja markkinoinnissa mahdollistaa myös analyytikan hyödyntämisen toimintaympäristön muutosten paremmassa ennakoinnissa, Penttinen toteaa ja jatkaa:

- Rajallista määrää vanhoja yritysasiakkaita voi toki hallita perinteisillä työkaluilla ja menetelmillä, mutta asiakasmäärän kasvaessa ja etenkin uusasiakashankinnassa uudet digitalisaation luomat mahdollisuudet ovat välttämättömiä. Yrityksen digitalisaatiota pitää tarkastella kokonaisuutena ja yrityksen eri toiminnot tulee linkittää tiiviisti yhteen. Tällöin saavutetaan paitsi paremmin lunastettu asiakaslupaus, myös tehokkaampi toimintatapa yrityksen sisällä.

- Olemme tehneet yritysten digikyvykkyysanalyysejä ja järjestäneet erilaisia klinikoita aihepiirin ympärille. Myös SolidWorks PDM -etäesittely ja 3D-tulostusklinikkat ovat toteutuneita toimenpiteitä.Vuosittain järjestämme myös laajan teollisuuden X.0 digitaalisuuden seminaari. Jatkamme myös lukuisten yrityskohtaisten kehitystoimenpiteiden konsultointia, Markku Penttinen kertoo.

https://www.technogrowth.fi/

https://www.linkedin.com/company/newtech-yritysten-kasvu-ja-kansainvälistyminen

Muita uutisia