Pyydä tarjous

Nurmes on vihreän teollisuuden, matkailun sekä elintarvike- ja metalliteollisuuden kaupunki

Biometsätalous, matkailu, metalli- ja elintarviketeollisuus ovat kehittyviä ja kasvavia toimialoja Nurmeksessa.
Biometsätalous, matkailu, metalli- ja elintarviketeollisuus ovat kehittyviä ja kasvavia toimialoja Nurmeksessa.
28.09.2022 | Yrityselämässä tapahtuu

- Nurmeksen eri toimialojen liikevaihto oli nousujohteista vuonna 2021. Kaikkien toimialojen liikevaihdon kasvu on yltänyt yli 11 prosenttiin. Merkittävä osa kasvusta kertyi teollisuudesta. Teollisuusyritysten hyvä vire heijastui myös teollisuustyöpaikkojen kehitykseen. Esimerkiksi viime vuonna teollisuuspaikkojen määrä kasvoi ilahduttavasti 558 kappaleeseen (+37 kpl) ja tänä kuluvana vuonna odotukset ovat vastaavanlaiset. Lisäksi investointihalukkuutta oli yrityksillä edellisiä vuosia enemmän. Eniten uusia teollisia työpaikkoja syntyi elintarviketeollisuuden yrityksiin, myös metalliteollisuuden ja puunjalostuksen työpaikat lisääntyivät. Elintarviketeollisuuden osuus teollisista työpaikoista on kivunnut jo lähes 40 prosenttiin, kertoo Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja Minna Heikkinen ja jatkaa:

- Hyvästä kasvusta kertoo myös se, että viime vuonna Nurmeksessa aloitti toimintansa 44 uutta yritystä, ja myös aloittaviin yrityksiin syntyi teollisia työpaikkoja. Tänä vuonna on jo käynnistynyt uutta teollista liiketoimintaa, mm. kehräämö ja nyt syksyllä Vihreän teollisuuden alueella alkaa biohiilen tuotanto.

Biometsätalous vahvalla kasvu-uralla

Ensisijaisesti Nurmes on biometsätalouden edelläkävijä. Biometsätalous Nurmeksessa kattaa nykyaikaisen puunkorjuun ja kuljetuslogistiikan, puun sahausliiketoiminnan, mutta myös resurssitehokkaan ja ekologiset arvot huomioonottavan Vihreän teollisuusalueen, jonne on sijoittunut muun muassa biotalouteen pohjautuvaa liiketoimintaa. Puunjalostus toimialan suurimmat yritykset Nurmeksessa ovat Binderholz Nordic Oy sekä ScanPole Oy. Alkutuotantoon kuuluvalla Metsätalous ja puun korjuu -toimialalla on kaksi merkittävää toimijaa: Motoajo Oy ja Koneurakointi S. Kuittinen Oy.

Vihreän teollisuuden alueella Puustako Oy on käynnistymässä syksyn aikana biohiilen tuotantoa. Kun tuotanto käynnistyy, hiiltämö työllistää Nurmeksessa vähintään 15 ihmistä. Huoltotaukoja lukuun ottamatta laitos pyörii ympäri vuorokauden. Syntyvän biohiilen Puustako Oy myy teollisuuden käyttöön.

Matkailun lupaavat kasvunäkymät ovat innostaneet paikallisia yrityksiä virittämään investointisuunnitelmia muun muassa majoitustoimintaan ja aktiviteetteihin.

Kehittyvä elintarvikekeskittymä

Nurmeksen elintarvikekeskittymä on merkittävä sekä taloudellisesti että työllistäjänä.

- Meillä on kaksi valtakunnallisesti merkittävää leipomoa, Pielispakari Oy ja Porokylän Leipomo Oy, marjojen- ja kalanjalostusta sekä yksi lihanjalostus yritys. Elintarvikealan kasvuvauhti on vahvaa. Yritykset investoivat uuteen tekniikkaan ja tuotantokapasiteetin nostoon sekä panostavat uusiin tuotteisiin. Esimerkiksi kalapuolella, Pielisen Kalajaloste Oy:n ekologinen luonnon kalasäilyke tuo ruokapöytiin kotimaisen vaihtoehdon tonnikalalle. Yritys on saanut valtakunnallisen palkinnon toiminnastaan ja tuotteistaan.

- Elintarviketeollisuus on työvoimavaltainen teollisuusala, jonka työllistävä vaikutus on merkittävä. Pelkästään Nurmeksessa on jo yli 200 teollista työpaikkaa, korostaa Heikkinen.

Metalliteollisuus, uusi nousija

- Metalliteollisuuden osalta meillä on ollut poikkeuksellisen hyvä tilanne. Metallialan yrityksillä on tällä hetkellä erittäin hyvä tilauskanta. Yrityksissä on tehty mittavaa kehitystyötä, mm. modernia hitsausrobotiikkaa on otettu käyttöön ja lisäinvestoinneille on tarvetta. Toiminnan kehitys on määrätietoista, puhumme jo Nurmeksen neljännestä tukijalasta, sanoo Heikkinen.

Bomba-Hyvärilä Masterplanissa visioitiin, miten alue tulee kehittymään jatkossa.

Bomba-Hyvärilä Masterplan osana kokonaisvaltaista Nurmeksen matkailun kehittämistä

- Tämän vuoden alussa valmistui Bomba-Hyvärilä Masterplan 2035. Se toteutettiin Nurmeksen kaupungin johdolla, yhdessä eri yritysten ja toimijoiden kanssa. Kasvuun, kansainvälistymiseen, saavutettavuuteen sekä luontomatkailuun halutaan panostaa. Tämä kattaa koko Nurmeksen alueen, eikä ole pelkästään Bomba-Hyvärilään rajoittuvana suunnitelma. Matkailija ei kiinnitä huomiota aluerajoihin, me PIKESissä näemme, että matkailussa olisi mahdollista syventää yhteistyötä esim. Kolin kanssa, linjaa Minna Heikkinen.

Kesän 2022 kotimaan matkailun kasvu taittui hieman koronavuosista. Sen sijaan Nurmeksessa oli nähtävissä kansainvälisen matkailun elpymistä. Esimerkiksi majatalosta majataloon matkailukonsepti houkuttelee alueelle vuosittain kansainvälisiä ryhmiä. Alueella toimivat Äksyt Ämmät Oy ja Villi Pohjola Oy myyvät matkailutuotteita sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille.

Nurmeksen hyvä logistinen sijainti

Nurmes sijaitsee kolmen maakunnan rajalla: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki hengittää moneen suuntaan. Sillä on vaikutusta paikkakunnan väestömäärään, työvoiman saatavuuteen, koulutusmahdollisuuksiin ja tavaralogistiikan tehokkuuteen.

- Olemme sujuvien kulkuväylien varrella. Meiltä on noin 125 km matka joka ilmansuuntaan: Joensuuhun, Kuopioon, Iisalmeen, Kajaaniin ja Kostamukseen.

- Vihreän teollisuuden alueen läpi kulkee rautatie. Sen yhteyteen on rakennettu sivu- ja teollisuusraide sekä raakapuuterminaali, jonka varastointikapasiteetti on 300 000 m³ puuta / vuosi. Oma terminaali junayhteyksineen palvelee tehokkaasti sekä raaka-aineen että valmiiden tuotteiden varastointia ja kuljetusta. Pystymme tarjoamaan monipuolisia logistiikkaratkaisuja eri teollisuuden toimijoille, toteaa lopuksi Heikkinen.

Lisätietoa antaa:
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy
toimitusjohtaja Minna Heikkinen
www.pikes.fi