Patenttitoimisto Kespat Oy:llä juhlavuosi

Facebook
15.02.2024 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Kespat Oy:llä on 40 vuoden kokemus patenttialasta. Tavaramerkit ja mallit tulivat vahvasti tarjontaan 1990-luvulla.

Kespat Oy on toteuttanut laajaa koulutusohjelmaa jo vuosia. Viiden patenttiasiamiehen ja neljän IPR-assistentin muodostama osaamiskeskittymä on jo sinänsä vakuuttava saavutus, mutta erityisesti ei-helsinkiläisenä ainutlaatuinen harvinaisuus koko Suomessa. Valtavirta alalla on ollut yhtyä yhä suurempiin ja lopulta helsinkiläisiin patenttitoimistoihin. Nyt Kespat Oy:ssä on neljä eurooppapatenttiasiamiestä, ja FT Janne Laulainen (soveltava fysiikka) on hänkin suorittanut jo suurimman osan ns. EQE-tutkinnosta.

– Eurooppapatenttiasiamieskoe on mammuttimainen ja kestää vuosia suorittaa, mutta meille suoritetut koulutukset ovat erittäin tärkeitä. Yhdessä pitkäaikaisen kokemuksen kanssa ne antavat vankan pohjan asiakkaiden palvelulle teollisoikeudellisissa kysymyksissä, toimitusjohtaja Kimmo Helke painottaa.

– Meitä on nyt neljä EP-asiamiestä: Tuomo Kuivala, Anssi Kurkinen, Jarkko Karjalainen ja minä, Helke sanoo.

– Janne Laulainen oli ensimmäinen, joka aloitti Suomen kokeesta, ja nyt EQE-tutkintokin on hänellä jo lähellä.

– IPR-assistenttien työ on myös tärkeä osa patenttitoimiston päivittäisestä työskentelyä ja asiakaspalvelua.

Tuomo Kuivala

Malli ja tavaramerkki unohtuvat usein

Tuotesuojaus ymmärretään usein suppeasti vain patenttisuojauksena, jonka sen kalliit prosessit tulevat helposti monen yrittäjän mieleen aiheesta puhuttaessa. Tavaramerkki- ja mallisuojaus ”unohtuvat”, jäävät käyttämättä.

Tuomo Kuivalan mukaan on sulaa hulluutta lähteä kansainväliseen kauppaan ilman tavaramerkkisuojausta.

– Saattaa hämätä, että toiminimen ja vakiintumisen antamat suojat Suomessa ovat vahvoja, mutta niillä ei tee ulkomailla yhtään mitään! Yrittäjän täytyy rekisteröidä tavaramerkki. Toisaalta prosessin pitää alkaa jo aikaisemmin. Tuote pitää nimetä hyvissä ajoin siten, että se on rekisteröimiskelpoinen tavaramerkkinä – myös kansainvälisesti.

– Äskettäin eräs asiakas kertoi ihmetelleensä messuilla, että kuinkas heidän tuotteensa on siellä esillä. Se olikin heidän entinen diilerinsä, joka oli teettänyt aivan identtisen tuotteen, kun uuteen sopimukseen ei oltu päästy. Siinä pelkkä mallisuoja olisi auttanut, kertoo puolestaan Anssi Kurkinen.

EU-mallisuoja ja EU-tavaramerkki ovat kustannuksiltaan pieniä ajatellen mitä tahansa liiketoimintaa Euroopassa. Eurooppalainen mallisuoja on edullinen ja hyväksi todettu vaihtoehto. Eurooppalainen mallirekisteröinti on voimassa viisi vuotta, ja se voidaan uudistaa neljästi viiden vuoden välein, ts. mallioikeussuojan maksimipituus on 25 vuotta.

Jarkko Karjalainen toteaa, että patenttisuoja Euroopassa on mallisuojaa ja tavaramerkkiä kalliimpi, mutta patenttipuolella hyvä uutinen on yhteisön patentin (UP) voimaantulo vihdoin 1.6.2023 alkaen.

– Voisi sanoa, että saadun eurooppapatentin validointikustannukset ovat romahtaneet. Kustannukset ovat nyt merkittävästi vähäisemmät kuin ennen.

Anssi Kurkinen

Kansainvälistä kokemusta

Kespatilla on erinomainen tietämys europatenttiasioista, mutta myös USA:n, Kiinan, Japanin, Intian ja Etelä-Korean patenttijärjestelmistä ja patenttihakemusten ajamisesta näissä maissa.

– Erityisesti USA on patenttiasioissa hankala, mutta meillä on paljon kokemusta siitä, kuinka prosessit siellä tulee hoitaa, kertoo Anssi Kurkinen.

– Myös tavaramerkkien suhteen meillä on vahvaa globaalia kokemusta.

Hakemusprosessi on hyödyllinen

Janne Laulainen muistuttaa, että jo pelkästään hakemusprosessien vireilläolo voi antaa suojaa.

– Hakemuksilla saadaan tavallaan rauhoitusaikaa. Yleensä patenttia kunnioitetaan hyvin, ja jos patenttia on haettu, joudutaan harvoin riitelemään.

Eräässä esimerkkitapauksessa Kespat Oy:n asiakasyritys ei loppujen lopuksi saanut patenttia, mutta vireillä ollut patenttihakemus yhdistettynä samalla jatkuneeseen kehittämistyöhön suojasi onnistuneesti innovaatioita vuosien ajan.

– Vaikka patenttisuojaa ei lopulta tullut, hakemusprosessi antoi mahdollisuuden kehittää tuotantotekniikkaa monta vuotta, jolloin yritys ehti saavuttaa kustannuskilpailuetua. Uuden, pienen yrityksen on vaikea saada tuotantoaan heti yhtä tehokkaaksi kuin suurilla yrityksillä, mutta patenttihakemuksella tai hyödyllisyysmallilla saadaan tilanne rauhoitettua ja pystytään kehittämään tuotetta ja tuotantoa eteenpäin.

Janne Laulainen huomauttaakin, että on virheellinen lähtökohta hakea patenttia vain, jos se tullaan saamaan.

– Pelkkä prosessi on hyödyllinen ja se muotoutuu edetessään. Ei kannata ajatella mustavalkoisesti, että patentti joko on tai ei ole, vaan siinä välissä on harmaa alue, joka voi sisältää eriasteista suojaa.

Janne Laulainen

Edelläkävijä kohtaa aina vastustusta

Kimmo Helke kertoo kokemuksen osoittavan, että uudenlaisen, innovatiivisen ratkaisun kehittäjän on syytä varautua siihen, että epäilyjä ja vastustusta tulee.

– Pelkkä innovatiivisuus ei riitä, vaan on oltava valmis perustelemaan oman keksinnön toimivuus ja esittelemään sen oikeanlaiset käyttötavat.

– Erityisen hankala tilanne on, jos käyttäjä joutuu muuttamaan totuttuja toimintamallejaan uuden keksinnön vuoksi. Lanseerauksessa on mentävä käyttäjätasolle.

Jarkko Karjalainen

IP-SCAN palvelulla yleisnäkymä yrityksen IPR-mahdollisuuksista edullisesti

IPR-esianalyysipalvelu on osa Ideas Powered for Business SME Fundin avustusohjelmaa, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia pk-yrityksiä hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksia liiketoimintansa tehostamisessa. Tuen myöntää Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO.

Avustus on 90 % 1500 € palvelusta, eli yrityksen omavastuuosuudeksi jää ainoastaan 150 €. Kimmo Helke / Kespat Oy on auktorisoitu konsultti tekemään tämän esianalyysipalvelun. PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa.

IPR-esianalyysipalvelussa tarkastellaan yrityksen nykytilaa, tuotteita ja palveluja sekä kehittämistavoitteita. Palvelu auttaa sinua päättämään, mitä IPR-oikeuksia kannattaa hakea ja miten muuten voit kehittää yrityksesi aineettoman omaisuuden hallintaa.

Kun mietit, sopiiko palvelu yrityksesi tilanteeseen, ota huomioon, että IPR-esianalyysipalvelussa asiantuntija ei anna lainopillista palvelua, eikä tee IPR-hakemuksia tai -ennakkotutkimuksia, vaan pikemminkin antaa ehdotuksia mahdollisista suojauskohteista. Asiantuntija ei myöskään laadi yritykselle IPR-strategiaa.

– Sanoisin, että IPR-esianalyysipalvelu avaa yrittäjän silmät näkemään kaikki teollisoikeudelliset mahdollisuudet. Se on mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää, Kimmo Helke kannustaa.

www.kespat.fi | 010 229 2850 | [email protected]

Vasarakatu 23a, Jyväskylä
Microkatu 1 (Novapolis), Kuopio

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia