Pohjois-Karjalan kauppakamari täyttää 70 vuotta

Antti Toivanen
Antti Toivanen
28.03.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Juhlavuoden teema on ”Kestävää menestystä”.

– Työn merkeissä juhlimme muuten, paitsi lokakuussa on juhlagaala, kertoo toimitusjohtaja Antti Toivanen.

– Meillä on jäsenmäärä korkeampi kuin koskaan, joten lienemme tehneet asioita oikein.

Suosittuja tilaisuuksia

Kauppakamari järjestää erilaisia tilaisuuksia pitkin vuotta. Helmikuun lopulla kauppakamarilounaalla puitiin uutta teknologiaa sekä tekoälyä ja sen hyödyntämistä Pohjois-Karjalassa. Puhumassa oli Microsoft Suomen toimitusjohtaja Mervi Airaksinen.

– Hän osasi hyvin kansantajuistaa vaikeita asioita. Tekoäly tulee väistämättä vaikuttamaan yrityksiin monin tavoin. Tarvitaan tietämystä ja uudenlaista osaamista. Yrityksille on pienempi riski hypätä tekoälyn maailmaan kuin jättää hyppäämättä, Antti Toivanen sanoo.

Maaliskuussa pidetyssä Katse eteenpäin: Kasvua Pohjois-Karjalaan -seminaarissa olivat puhumassa TEM:n kansliapäällikkö sekä teollisuuspoliittista strategiaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Jaatinen, Stora Enso Metsän aluejohtaja Heidi Hämäläinen ja Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen.

– Kasvun eväitä ovat maakunnan yritysten kansainvälinen toiminta ja tänne kohdistuvat investoinnit, jotka voivat tulla myös ulkomailta.

– Tapahtumassa käsiteltiin myös megatrendejä, joiden hahmottaminen auttaa yrityksiä ennakoimaan tulevaa ja varautumaan strategisella tasolla.

Toivasen mukaan Pohjois-Karjalan kauppakamari on saanut tämän vuoden tilaisuuksiin pääjohtajatason puhujia.

– Tilaisuuksissa on ollut runsaasti osallistujia, ja saamamme palaute on ollut todella hyvää. Arvosanakeskiarvo on tällä hetkellä 4,65/5.

Maailmalla uusille markkina-alueille

Kauppakamareilla on lakisääteinen tehtävä edistää alueidensa elinvoimaa ja laatia vientiyrityksille Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia.

– Viime vuonna kirjoitettujen todistusten määrä kasvoi Pohjois-Karjalassa viidellä prosentilla, kun valtakunnallisesti määrä laski 14 %. Vientikohteisiin tuli uusia mantereita ja maita, maakunnasta toimitettiin isoja tilauksia. Tämä on positiivista ja rohkaisevaa, Toivanen toteaa.

Kauppakamari pyrkii osaltaan auttamaan yrityksiä uusien markkina-alueiden löytämisessä. Esimerkiksi 19.3. Joensuussa kauppakamarilounaalla vierailivat suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin korkean tason edustajat. Tilaisuudessa käsiteltiin Ruotsin markkinatilannetta ja sen avaamia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

– Esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa Kiirunan alueella on käynnissä massiiviset rakennusprojektit. Sinne on menossa pohjoiskarjalaisia yrityksiä.

– Helmikuussa Pohjois-Karjalan kauppakamari oli mukana järjestämässä tilaisuutta, jossa käytiin läpi Yhdysvaltain markkinoita ja sinne pääsemistä. Puhumassa oli mm. Suomen USA:n suurlähettiläs Mikko Hautala.

Saavutettavuus, infra ja osaajat

Edunvalvontatyössään Pohjois-Karjalan kauppakamari keskittyy maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen.

– Lentoyhteys Helsinkiin on nyt toistaiseksi olemassa. Siinä on optio jatkokauteen.

– Lentoyhteys on ollut ykkösasia, ja saavutettavuus kokonaisuudessaan on meille hyvin tärkeää. Rauta- ja maanteiden peruskunnossapito kaipaa lisäresursseja. Väylä- ja siltakorjauskohteita olisi lukuisia. Kunnossa oleva väyläinfra on ehdoton edellytys yritystoiminnalle, Antti Toivanen korostaa.

Edunvalvonnassa asialistalla on myös kantaverkon vahvistaminen.

– Tänne tarvitaan 400 kV yhteys. Tuulivoimaloiden rakentamisen mahdollistamista olemme kovasti pyrkineet saamaan läpi. Näihin tavoitteisiin liittyvä lainsäädännön muutos on toivottavasti kesäkuussa tulossa eduskunnan käsiteltäväksi, katsotaan kuinka käy.

Yksi menestyksen ja kasvun kannalta keskeinen asia yrityksissä on osaajien saaminen maakuntaan.

– Meillä on loistavat oppilaitosverkostot, ja olemme saamassa lisää aloituspaikkoja eri aloille.

– Jotta opiskelijat juurtuisivat tänne, tarvitaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, miksei myös syys-, talvi- ja kevättyöpaikkoja, joissa opiskelijat voivat työskennellä. Varsinkin kansainväliset opiskelijat tarvitsevat tuloja, ja lisäksi työ antaa kokemusta ja auttaa sopeutumaan yhteiskuntaan, toivottavasti jopa rohkaisee jäämään Pohjois-Karjalaan, Toivanen kuvailee.

Hankkeilla asiakasarvoa ja auditointeja

Maaliskuussa alkoi Hallitustyöstä lisää asiakasarvoa -hanke, joka tarjoaa yrityksille ja niiden johdolle kaksi selkeää palvelua, joiden avulla yritys pystyy arvioimaan tuottamansa asiakasarvon nykytilaa ja kehittämään sitä.

Asiakasarvoanalyysi on ilmainen palvelu mikro- ja pk-yrityksille. Analyysi sisältää n. kahden tunnin tapaamisen kokeneen hallitusasiantuntijan kanssa ja tapaamisen perusteella tehtävän raportin. Tapaamisessa käydään läpi, miten asiakasarvo on tällä hetkellä huomioitu yrityksen johtamisessa ja hallitustyössä. Palvelu on saatavilla 30.6.2026 saakka.

Toinen hankkeen tarjoama palvelu on Asiakasarvon kehittämisen polku -valmennus. Hankkeen aikana järjestetään neljä polkua, joista ensimmäinen alkaa syksyllä 2024. Valmennukseen valitaan yritykset Asiakasarvoanalyysiin osallistuneiden yritysten joukosta. Valmennukseen osallistuvilta yrityksiltä peritään pieni maksu yrityksen kokoluokan mukaan.

– Hankkeen ytimessä on hallitustyöskentelyn parantaminen asiakkaan näkökulmasta, Antti Toivanen tiivistää.

Pohjois-Karjalan kauppakamari on käynnistänyt myös Elinkeinoelämän tukeminen oppilaitosauditoinnilla -hankkeen, jossa Karelian ammattikorkeakoulun jatkuva oppiminen ja Itä-Suomen yliopiston jatkuva oppiminen auditoivat maakunnan yrityksiä.

Hankkeen tarkoituksena on edistää yrityksissä ammattitaitoisen työvoiman pysyvyyttä, saatavuutta ja jatkuvaa oppimista sekä tukea maakunnan elinkeinoelämän liiketoiminnan kasvua ja henkilöstön jatkuvaa oppimista.

Henkilöstön ja yrityksen osaamisen tulisi tukea päivittäisessä työssä yrityksen strategiaa. Malli myös kehittää elinkeinoelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, siten että elinkeinoelämä osaa ilmaista toimialoittain lisäkoulutustarpeet ja oppilaitoksille puolestaan selviää maakuntatasoisesti jatkuvan oppimisen palvelun tarve, laatu ja toteutustapa.

– Aikaisemmin meillä oli päinvastainen hanke, jossa maakunnan yritykset auditoivat oppilaitoksia, Toivanen huomauttaa.

Valiokunnat kauppakamarin tuntosarvina

Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenet verkostoituvat, vaikuttavat ja osallistuvat toimintaan kauppakamarin 11 valiokunnassa, joita ovat mm. kansainvälistymis-, teollisuus- ja digivaliokunta.

– Valiokuntien työssä on mukana noin 200 henkilöä.

– Valiokuntien kautta saamme viimeisistä tietoa Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän ongelmista ja mahdollisuuksista. Ennakoimme markkinatilanteen kehitystä ja pyrimme luomaan parhaat mahdolliset olosuhteet yritysten kannattavalle kasvulle ja investoinneille, Toivanen kertoo.

Toimitusjohtaja 60 vuotta

Pohjois-Karjalan kauppakamarin lisäksi tänä vuonna täyskymmeniään viettää myös sen toimitusjohtaja. Antti Toivanen täytti 60 vuotta 22. maaliskuuta.

– Olen melkein yhtä vanha kuin työnantajani. Vaan eikös sitä sanota, että 60 on uusi 40?

pohjoiskarjalankauppakamari.fi | Facebook | X

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä