Pohjois-Savon pk-yrityksissä odotuksia liikevaihdon kasvuun

Facebook
15.02.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Poikkeukselliset viime vuodet ja talouden nykytilanteen epävarmuus vaikuttavat suoraan pk-yritysten suhdannenäkymiin. Kevään valtakunnallisessa pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotukset laskivat viime syksystä. Hieman yli puolet pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden kuitenkin pysyvän samana. Pohjois-Savossa näkymät ovat hieman valoisammat, oletukset liikevaihdon kasvusta ovat reilusti plussalla.

– Viime vuonna Suomen talous eli matalasuhdannetta, ja pk-yritysbarometrin tulokset vahvistavat näkemystä yritysten poikkeuksellisen haastavasta toimintaympäristöstä. Tilanne on jatkunut valitettavasti jo pidempään. Työllisyys on kuitenkin pitänyt kohtuullisen hyvin pintansa, ja inflaatiokin on taittumassa, mikä antaa viitteitä paremmasta, sanoo elinkeinoministeri Wille Rydman.

– Pohjois-Savossa arviot yritysten henkilöstön määrän kehityksestä ensi vuonna ovat hieman miinuksella ja valtakunnan keskiarvojen tuntumassa. Sen sijaan liikevaihto-odotukset ovat reilusti plussalla. Positiivisimmat odotukset tulevat tällä kertaa Kuopion seudulta, tiivisti Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren tuoreimmassa tiedotteessa.

Kasvuhakuisuuden laskeva trendi huolestuttaa

Pk-yritysten kasvuhakuisuus on laskenut pitkään. Tämä on selvästi nähtävissä sekä kasvua tavoittelevien että voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrissä. Kasvuhakuiset yritykset toimivat kasvun moottoreina ja kirittäjinä muille yrityksille. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on ennätyksellisen pieni, ja pidemmän aikavälin trendinomainen lasku herättää huolta.

– Suomi tarvitsee lisää kasvuhakuisuutta ja uudistuksia, jotka rohkaisevat yhä useampaa yrittäjää ottamaan riskiä ja kasvuaskeleita, sanoo johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus.

Epävarmuus heikentää haluja investoida, työvoimasta pidetään kiinni

Pk-yritysten investointihalukkuus on edelleen vaatimattomalla tasolla. Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointeja vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joilla investointien odotetaan lisääntyvän.

Noin joka kymmenes pk-yrityksistä aikoo lisätä henkilökunnan määrää. Suurin osa pk-yrityksistä, aikoo kuitenkin säilyttää nykyisen henkilöstönsä.

Pohjois-Savossa työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä vakaat. Henkilöstön määrän odotetaan pysyvän suhteellisen ennallaan tulevan vuoden aikana, luonnehtii Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtaja Jan Blomberg.

– Tämä ylläpitää työllisyysnäkymiä. Pitkään jatkuneen kovan työvoiman kysynnän jälkeen painopiste on tällä hetkellä rekrytointien sijaan oman henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Työvoimasta halutaan pohjoissavolaisissa pk-yrityksissä pitää kiinni.

Kustannusten nopea nousuvauhti taittumassa

Kustannusten nousuodotukset ovat laskeneet merkittävästi vuoden 2022 syksyn huipusta. Yritysten käyttämien välituotteiden hintojen odotetaan nousevan jopa puolitoista kertaa nopeammin kuin lopputuotehintojen, mutta yritysten kustannusten ja myytyjen lopputuotteiden hintaerot ovat silti kaventumassa.

Hintojen nousunopeuden taittuminen näkyy kuluttajahintojen lisäksi myös pk-yritysten kustannuksissa. Suomessa inflaatio on siis selvästi rauhoittunut, mikä on positiivinen uutinen niin kuluttajille kuin pk-yrityksille.

Epävarmuus on vähentänyt ulkoisen rahoituksen käyttöä

Talouden aktiviteetin hiipuminen, sen seurauksena heikentynyt yritysten luottokelpoisuus ja tiukka pankkitoiminnan sääntely näkyvät pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käytössä. Finnvera on säilynyt merkittävänä rahoitustoimijana, vaikka sen rooli pankkilainojen vaihtoehtona ja täydentäjänä on hieman laskenut. Edelleen joka viides rahoituksen hakua suunnittelevista kertoo kääntyvänsä Finnveran puoleen.

Lisäksi Finnveran takauksella on keskeinen merkitys rahoituksen saannissa. Huomionarvoista on se, että erityisesti kasvuhakuiset yritykset ovat kiinnostuneita Finnverasta rahoittajana.

Lähde: Savon Yrittäjät

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä