LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Sorateiden kunnossapito on nyt ajankohtaista

Digipalvelut
02.09.2020 | Yrityselämässä tapahtuu
Yksityistiet vaativat säännöllistä kunnossapitoa, josta hyötyvät niin tieosakkaat kuin metsätalousyrittäjätkin. Syksyn keskeisimpiä töitä ovat lisämurskeen ajo ja tien lanaus.  Syksyn tärkeimpiä töitä tiekunnissa ovat yleensä sorateiden lanaus ja lisämurskeen ajo. Lisämurskeen ajo ja tilaus kannattaa suunnitella hyvissä ajoin. Työ kannattaa myös kilpailuttaa, jos on kyse isommasta hankkeesta.–  Mitään pakkoa kilpailutukselle ei ole, mutta tieosakkaat luonnollisesti haluavat, että tienhoitotyöt tehdään kustannustehokkaasti. Tärkeää on kuitenkin huomioida myös se, että murske on laadukasta, toimitus toteutetaan sovittuna ajankohtana ja murske ajetaan oikeisiin paikkoihin, kommentoi projektipäällikkö Teuvo Taura Suomen metsäkeskuksesta.   Kunnossapidon kustannukset vaihtelevatTeiden kunnossapitokustannukset vaihtelevat paljon, aina parista sadasta eurosta 2000 euroon tiekilometriä kohden. Kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät, kuten liikenteen määrä ja laatu sekä tien kunto. Kunnan avustusta tienpitoon saavat yksityistiet pidetään pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. Näillä teillä liikenne on säännöllistä. Sen sijaan monen metsätien kohdalla tilanne on toinen. Kustannukset halutaan minimoida ja säännöllinen hoito unohtuu. Sen seurauksena tien kantavuus heikkenee, eikä tie kestä vaurioitumatta varsinkaan raskaampia kuljetuksia. Tiestöä kuormittavat lisäksi kevään ja syystalven kelirikkokelit. - Säännöllinen tienhoito tulee loppujen lopuksi edullisemmaksi kuin korjata tiehen tulevia vaurioita. Myös myytävät leimikot kiinnostavat ostajia enemmän, kun puut saa kuljetettua metsästä sahalle myös huonomman kelin aikana, huomauttaa Taura. Tien käytön laatu vaikuttaa murskeen valintaanVilkkaammin liikennöidylle yksityistielle ajetaan yleensä hieman pienempää (0-11 tai 0-16 mm.) lisämursketta. Murske kannattaa ajaa tielle silloin, kun tienpinta on kostea. Kuivaan ja kovaan tienpintaa lisämurske ei tartu ja riskinä on, että osa siitä kulkeutuu tien reunoille ja ojiin. Lisämurskeen ajolla pidetään murskemäärä tiessä riittävän suurena, jotta tien pystyy lanaamaan oikeaan muotoon. Kun tien pinta on keskeltä korkeampi kuin reunoilta, sadevedet valuvat sivuojiin eikä tienpintaan synny kuoppia.Yksityisteillä, joissa päivittäinen henkilöautoliikenne on vähäisempää, mutta kantavuutta tarvitaan lisää, kannattaa yleensä ajaa hieman kookkaampaa (0-31 mm.) mursketta. Jos tielle on syntynyt pahempia uria eli kantavuus on selkeästi puutteellinen, kannattaa ajaa vielä karkeampaa (0-51 mm.) mursketta. Tällaisia teitä ovat yleensä metsätiet. Jos mursketta ajetaan kantavuuden lisäämiseksi, kannattaa se tehdä kuivaan aikaan, jotta tietä ei vaurioiteta lisää. Selkeillä suunnitelmilla hyvään lopputulokseenMursketoimittajalle kannattaa antaa kirjalliset ohjeet mitä, mihin ja kuinka paljon lisämurskeita ajetaan. Kohteet on hyvä piirtää karttaan ja tarvittaessa merkitä maastoon. Tärkeää on, että murske ehtii tiivistymään tienpintaan ennen talven tuloa ja ensimmäisiä lumen aurauksia. Siksi työtä ei kannata jättää viime hetkelle myöhäiseen syksyyn. - Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja sopia sen yhteydessä toimitus soveltuvien kelien aikaan. Asiansa osaava mursketoimittaja osaa kyllä ajoittaa työn oikeaan ajankohtaan, kunhan on saanut hyvät ohjeet, vinkkaa Taura. Jos tien kantavuus ei ole kunnossa, ensimmäiseksi kannattaa laittaa vesitalous kuntoon. Märkä tierunko kantaa huonosti. Jos kantavuuspuutteita on pitkällä matkalla, kannattaa selvittää perusparantamisvaihto-ehto ja siihen saatavat rahoitukset. Kemera-tukia myöntää Metsäkeskus ja yksityistieavustuksia ELY-keskus.Artikkeli on julkaistu Pohjois-Karjalan Yritysmaailma -lehdessä 3/2020.