Pyydä tarjous

SSVP Finland Oy kartoittaa sähköautojen latausratkaisuja taloyhtiöille

Kari Ojala ja Arto Pollari tarkastelevat As. Oy Jyväskylän Säästökeskuksen piha-alueelle asennettuja hybridikoteloita, joissa on pistokkeet sekä auton lämmitykseen että sähköauton lataamiseen.
Kari Ojala ja Arto Pollari tarkastelevat As. Oy Jyväskylän Säästökeskuksen piha-alueelle asennettuja hybridikoteloita, joissa on pistokkeet sekä auton lämmitykseen että sähköauton lataamiseen.
18.10.2021 | Yrityselämässä tapahtuu

Kysyntä kasvussa

Sähköautojen latauspisteiden hankinta taloyhtiössä tulee ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun ensimmäinen asukas on hankkimassa sähköautoa. Hallitus ja isännöitsijä ovat kysymysten edessä: Kuinka suuri kapasiteetti nykyisellä autopaikkojen kaapeloinnilla ja kiinteistön sähköliittymällä on sähköautojen lataukseen? Kuinka toteutetaan hallittu ja kustannuksiltaan järkevä latausinfra? Millä aikataululla hankintojen kanssa on järkevää edetä?

Jyväskyläläinen sähkösuunnittelutoimisto SSVP Finland Oy on jo parin vuoden ajan tehnyt taloyhtiöille latausratkaisujen kartoituksia ja esisuunnitelmia. Kesän jälkeen kysyntä on kiihtynyt.

– Selvitämme taloyhtiön olemassa olevan sähköverkon valmiuden latausasemainfran hankkimiseen. Laadimme esityksen kustannuksiltaan järkevistä sähkömuutostöistä ja kahdesta – kolmesta vaihtoehdosta latausratkaisuksi. Kevyin vaihtoehto tarjoaa nopean liikkeellelähdön latausmahdollisuuden tarjoamiseen, kun sähköautoja alkaa pihaan tulla. Muissa vaihtoehdoissa kuvataan, miten kaapelointeja ja sähkökeskusta on uudistettava, jos sähköautot yleistyvät huomattavasti, kuvailee SSVP Finland Oy toimitusjohtaja Kari Ojala yrityksen tarjoamaa palvelua.

– Esitys sisältää myös kustannusarvion ja alustavan aikataulun. Taloyhtiön hallitus saa päätöksenteon tueksi selkeän raportin, joka kertoo millä tavalla ja millaisella aikataululla taloyhtiön on viisasta edetä sähköautojen latausasemien hankinnassa.

– Joissain kohteissa latauspisteiden kartoitus on ollut osana lämmityksen muutossuunnittelua. Kun öljyllä lämmitetty talo siirretään maalämpöön, on myös sähköjärjestelmää uudistettava, joten samalla voidaan huomioida sähköautojen latausmahdollisuus, Kari Ojala mainitsee.

Järkevä ja taloudellinen ratkaisu

SSVP Finland Oy on puolueeton toimija, jonka intresseissä ei ole myydä mitään tiettyjä latausasemia tai muita järjestelmiä.

– Teemme kartoituksen ja esisuunnitelman nimenomaan taloyhtiön tarpeiden perusteella ja kustannustehokkuuden kannalta. Jokainen taloyhtiö on ainutlaatuinen, Ojala korostaa.

– Tyypillinen ratkaisu taloyhtiön ensimmäiselle sähköauton käyttäjälle on erillinen, omalla mittarilla varustettu sukopistoke, josta auton lataaminen tapahtuu 8 A:n virralla. Emme suosittele hankkimaan heti kymmentä latauspistettä, jos sähköautoja on yksi. Järkevä liike sen sijaan voi olla kaapelointien uusiminen sellaiselle tasolle, että latauspisteiden hankkiminen on tulevaisuudessa mahdollista.

– Tällä hetkellä vielä sähköautot ovat paljolti hybridimalleja, joihin sukopistokelataus riittää hyvin. Ennen pitkää puolinopeiden 11 kW:n latausasemien kysyntä kasvaa, ne sopivat täyssähköautoille paremmin. Jos puolinopeita latausasemia tarvitaan taloyhtiössä useita, voidaan tehdä kuormanhallintaratkaisu ylikuormituksen välttämiseksi. Kuormantasauksen ansiosta kaapeleita ei tarvitse ylimitoittaa.

ARA tukee latauspisteiden rakentamista

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta voi hakea avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Avustuksen suuruus on 35 % toteutuneista kustannuksista, tai 50 %, jos vähintään puolella paikoista voi ladata 11 kW tai suuremmalla teholla. Enimmäismäärä on 90 000 €.

– SSVP:n tekemän kartoituksen ja esisuunnitelman tietoja voi käyttää avustushakemuksessa, Kari Ojala muistuttaa.

Tarvitaanko jokaiselle autolle oma latauspiste?

Latausasemien toimittajia tulee markkinoille jatkuvasti lisää, ja asemien tekniikka edistyy huimaa vauhtia. Keskeinen kysymys taloyhtiössä on, kuinka kulutuksen laskutus hoidetaan. Tämänhetkisessä markkinatarjonnassa käyttäjäkohtaista laskutusta tarjotaan palveluna, jossa palveluntarjoaja toimittaa 1–2 latausasemaa taloyhtiön käyttöön, ja järjestelmä tunnistaa eri käyttäjät RFID-lukijalla. Lasku lähtee tunnistuksen perusteella.

– Tällainen järjestely voi toimia yhteisauton suhteen, mutta jos 1–2 latauspistettä on monen auton käytössä, syntyy helposti riitaa, Ojala arvelee.

Tasavertaiset latausmahdollisuudet ja autopaikkakohtainen laskutus

Kari Ojalalla on yli 20 vuoden kokemus taloyhtiöiden hallitusjäsenyyksistä ja puheenjohtajuuksistakin, joten häneltä löytyy paitsi sähköinsinöörin myös taloyhtiön hallituksen jäsenen ja asukkaan näkökulmaa.

– Lisäksi minulla on lähes kaksi vuotta ollut täyssähköauto kakkosautona. Kokemukseni perusteella voin todeta, että sähköautoa täytyy päästä lataamaan silloin kun lataukselle on tarve. Tasavertaisuus asukkaiden ja autopaikkojen kesken on hyvä periaate. Teknologiassa suuntaus on kohti etäluettavia latauspisteitä, joilla laskutus voidaan tehdä autopaikkakohtaisesti.

SSVP Finland Oy – perinteitä kunnioittaen katse tulevaisuuteen

1980-luvun alussa Jyvässeudulla toimi kaksi sähkösuunnittelutoimistoa: Sähköinsinööritoimisto Leinonen & Mantsinen Oy sekä Sähkösuunnittelu Veli-Pekka Piispanen Oy. Molemmat yritykset toimivat menestyksekkäästi 40 vuoden ajan tarjoten sähkösuunnittelua lukuisiin rakennushankkeisiin.

Sähkösuunnittelu Veli-Pekka Piispanen Oy:ssä toteutettiin omistajanvaihdos 2019–2020, ja Veli-Pekka siirtyi hyvin ansaitulle eläkkeelle. Yrityksen vetovastuuseen tulivat sähkö- ja tietotekniikka-alan insinöörit Kari Ojala ja Sami Orasaari. Samalla yrityksen nimi muutettiin SSVP Finland Oy:ksi.

Vuonna 2021 SSVP Finland Oy laajensi liiketoimintaansa ostamalla Sähköinsinööritoimisto Leinonen & Mantsinen Oy:n. Nyt näiden perinteikkäiden suunnittelutoimistojen matka jatkuu SSVP Finland Oy:n nimissä.


www.ssvp.fi
020 155 3555
[email protected]

As. Oy Jyväskylän Säästökeskus sai sähköautojen latauspisteet ja talon sähköjärjestelmät ajan tasalle

Toistaiseksi kahdessa SSVP Finland Oy:n kartoituskohteessa on rakennettu kokonainen sähköautojen latausinfra. Toinen näistä taloyhtiöistä on Asunto Oy Jyväskylän Säästökeskus. Kyseessä 60-vuotias Jyväskylän keskustassa sijaitseva suojeltu arvotalo, jossa asuinhuoneistoja on 58 ja liikehuoneistoja yhdeksän. SSVP Finland Oy vastasi hankkeen sähkösuunnittelusta, urakoitsijan kilpailutuksesta sekä urakan valvonnasta. Mittava hanke on juuri valmistunut.

REIM Jyväskylä Oy:n isännöitsijä Arto Pollari kertoo, että ennen hanketta taloyhtiön asukkailta tiedusteltiin kyselyllä heidän sähköauton käyttötilannettaan ja hankintasuunnitelmiaan.

– Kyselyn tulosten perusteella valitsimme hybridilatauspisteet, joissa on pistorasia auton ajastettuun lämmittämiseen ja toinen pistorasia sähköauton lataamiseen. Jälkimmäisessä on oma kilowattituntimittari, joka määrävälein käydään lukemassa ja lukeman perusteella hoidetaan laskutus. Lämmitysmahdollisuus sisältyy autopaikkamaksuun.

– Taloyhtiöllä on lisäksi autotalleja omina osakkeinaan. Hankkeen yhteydessä sijoitettiin myös autotalleihin pistorasiat.

SSVP Finland Oy:n työ takasi ARA:n avustuksen

As. Oy Jyväskylän Säästökeskuksessa tehdyssä kartoituksessa todettiin, että autoja ei voida ladata ennen kuin sähköpääkeskukset ja latauspisteet on uusittu. Latausinfran lisäksi SSVP:n tekemässä sähkösuunnitelmassa varauduttiin vanhan talon muihinkin tuleviin sähkönkäyttötarpeisiin. Hankkeessa uusittiin nousukeskus ja sähköpääkeskuksia sekä sähkönsyöttö kiinteistöön kokonaisuudessaan. Autojen latauspisteet laitettiin pihakannelle taloyhtiön autopaikkoihin.

– Asuntoyhtiössä tehtiin pari vuotta sitten kattohanke, jonka jäljiltä on olemassa mahdollisuus aurinkopaneeleiden asentamiseen. Aurinkosähköä voitaisiin käyttää autojen lataamiseen.

– Hankkeeseen haettiin ARA:n avustusta ja päätös oli myönteinen. SSVP:n tekemän laajan selvitystyön rooli oli oleellinen rahoituspäätöksen saamisessa, Arto Pollari korostaa.

Hyvä sähkösuunnittelija on kaiken A ja O

Sähkösuunnittelussa tarvitaan kykyä varautua tulevaisuuden tarpeisiin. As. Oy Jyväskylän Säästökeskuksessa on vuokralaisina konesaliyhtiöitä, jotka käyttävät paljon sähköä. Arto Pollari mainitsee, että sähkökeskuksen uusimisessa piti varautua heidänkin tarpeisiinsa, mutta toisaalta SSVP:n suunnitelma vältti tarpeettoman ja kalliin ylimitoituksen.

– SSVP Finland Oy:llä on kyky esittää asiat helppotajuisesti ja siten, että maallikotkin ymmärtävät. Päätöksenteko onnistuu parhaiten silloin, kun tiedetään, mistä päätetään, Pollari sanoo.

– Minulla on ollut useita SSVP:n suunnittelijoita yhteistyökumppaneina eri hankkeissa. Heidän kanssaan on aina ollut erinomaista työskennellä, aikataulut ja kustannukset ovat pysyneet sovitussa. Isoissa urakoissa valvojan roolissa SSVP on ammattitaitoinen ja luotettava.

Artikkeli on julkaistu Keski-Suomen Yritysmaailma -lehdessä 3/2021.