Suomalaisen tuotannon kilpailukyvystä on pidettävä huolta

Facebook
04.04.2023 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

ISCAR on alansa edelläkävijä uusien innovatiivisten koneistusratkaisujen kehittäjänä. Yrityksen tuotevalikoima kattaa lähes kaiken vaihtopalalla ja -kärjillä tapahtuvan lastuavan työstön, on sitten kysymys katkaisusta, jyrsinnästä, sorvauksesta tai reikien koneistuksesta. Lisäksi ISCAR valmistaa laadukkaita jyrsintappeja ja pitimiä sekä varastoautomaatiojärjestelmiä. Digitaaliset palvelut ovat alansa huippua ja yritys tukee asiakkaitaan Teollisuus 4.0:n tavoitteiden mukaisesti tuotannon tehostamisessa ja virheiden minimoimisessa.

Teollisuudella ja muillakin liike-elämän osa-alueilla on ollut haasteellisia aikoja johtuen pandemiasta sekä nyt Ukrainan sodan ympärille nivoutuvasta maailman tilanteesta. Suomi on pärjännyt monia kilpailijamaitaan paremmin ja tuotanto on saatu pidettyä käynnissä. Tästä huolimatta eri toimialat ovat uusien haasteiden edessä, joita ovat muun muassa inflaatio, kansainvälinen komponenttipula sekä alihankintaketjun häiriöt.

– Suomen hyvinvoiva alihankintakapasiteetti kannattaa pitää vitaalisena, koska paikallisen tekemisen merkitys on korostunut entistä enemmän näinä aikoina. Finanssikriisistä lähtien Suomessa on jääty investointitasoissa kilpailijamaista jälkeen. Nyt on entistäkin tärkeämpää, että pysymme kilpailussa mukana, kun kansainvälisen tilanteen johdosta maailmalla on kapasiteettia runsasti vapaana, Iscar Finland Oy:n myynnistä ja markkinoinnista vastaava Jaakko Luotonen painottaa.

Suomessa teollisuuden investoinnit ovat olleet Luotosen mukaan monissa tapauksissa korvausinvestointeja, joissa korvataan vain välttämättömät vanhemmat osakokonaisuudet uudemmilla, eikä niinkään panosteta itse tuotannon kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen.

– Koneiden ja työkalujen valmistajilta tulee jatkuvasti yhä tehokkaampia ratkaisuita, joita muualla maailmassa otetaan hyötykäyttöön varsin ripeästi. Suomen pitäisi pystyä olemaan tässä ihan kärkimaita ja ottamaan sitä kautta muuta maailmaa kiinni tuotannon tehokkuudessa.

Vasta laadukkaat työkalut ulosmittaavat tuotantolaitteiston täyden potentiaalin

Luotonen on pistänyt merkille, että kalliisiin ja tehokkaisiin koneisiin investoitaessa, päädytään säästöä hakemaan työkalupuolelta, jolloin uuden koneen tarjoamia mahdollisuuksia ei saada täysimääräisesti ulosmitattua.

– Tilannetta voisi verrata siihen, että ostetaan uusi tehokas auto, mutta siihen asennetaan vanhan auton kuluneet renkaat. On tärkeää tiedostaa, että kaikkien tuotannon osatekijöiden pitää olla kunnossa, jotta tuottavuutta pystytään oikeasti parantamaan.

Työkaluja yhä tehokkaampaan työstämiseen

Iscar tuo markkinoille satoja uusia tuotteita vuodessa. Tänäkin vuonna julkaistaan toistasataa uutta tuoteperhettä, jotka soveltuvat yhä tehokkaampaan työstämiseen.

– Laadukkaiden työkalujen kautta, pyrimme tuomaan loppukäyttäjälle etua niin tuotantovarmuudessa kuin tuottavuudessakin, eli viime kädessä siinä viivan alle jäävässä summassa, eli paremmassa katteessa, korostaa Luotonen.

NeoLogiq-tuotelinja tarjoaa entistäkin parempaa tuottavuutta

Luotonen kertoo, että NeoLogiq-tuotelinja kattaa käytännössä kaikki työstön osa-alueet: porauksen, jyrsinnän ja sorvauksen. Tuotteilla pyritään nostamaan asiakkaan tuottavuutta sekä parantamaan tuotteiden käytettävyyttä sekä helppoutta.

– Ratkaisuillamme pystytään työstämään laajaa skaalaa erilaisia materiaaleja, ei tarvita erillisiä työkalurunkoja eri materiaaliryhmille, vaan pystytään kattamaan vain teräpaloja vaihtamalla hyvin laaja skaala eri työstömateriaaleja.

Työkalun kestoikä on Luotosen mukaan yksi tärkeä osatekijä, mutta yhtä lailla työkalun kestoiän hyödyntäminen niin, että sitä kautta pystytään parantamaan työstöarvoja ja nostamaan tuottavuutta.

– Jos voidaan vapauttaa tehokkaammalla työstöllä minuutteja tuotannosta, silloin voidaan myydä vapaata kapasiteettia enemmän loppukäyttäjälle ja sitä kautta asiakkaalle jää enemmän rahaa käteen. Työkalun pitkä käyttöikä ei tuo yksistään tuo tuottavuutta, vaan kun se kestää paremmin, voidaan tuotannon nopeutta kasvattaa. Korkean työstöarvon kanssa tästä saadaan ulosmitattua paras tuotto.

Globaali tietotaito käytettävissä paikallisesti

– Meillä yhdistyy maailmanlaajuisen, maailman toiseksi suurimman, valmistajan resurssit sekä pitkäaikainen paikallinen tuntemus. Ymmärrämme Suomen teollisuuden tilanteet ja tarpeet paikallisesti, mutta pystymme samalla tuomaan globaalin toimija vahvuudet, eli olemassa olevan tietotaidon paikalliselle tasolle. Pitkäaikaiset ja avoimet asiakassuhteet mahdollistavat tuotannon kehittämisen yhdessä asiakkaan kanssa, mainitsee Luotonen.

Iscar Finlandin paikalliseen toimintafilosofiaan kuuluu oman alansa huippuosaajien rekrytointi, jotka pystyvät paikan päällä tai etänä ratkomaan asiakkaan ongelmia ja auttamaan oikeiden työkaluratkaisuiden löytämisessä mahdollisimman tehokkaasti.

Pitkäkestoisesta yhteistyöstä suurimmat hyödyt

– Parhaat onnistumiset on saatu aina siitä, kun olemme pystyneet tuomaan asiakkaalle uuden tuotteen tai koneen investoinnin yhteydessä kokonaisvaltaisen uuden ratkaisun. Ratkaisun kautta asiakkaat pystyvät saamaan itselleen pitkäaikaisen tukijalan omaan toimintaansa ja sitä kautta omiin asiakassuhteisiinsa. Pitkäaikaisten asiakassuhteiden osalta yhteydenpidon frekvenssi on tarvittaessa päivittäistä, mutta tavallisesti viikoittaista, toteaa Luotonen.

www.iscar.fi


ISCAR FINLAND OY:N paikallinen osaaminen ja konsernin laadukkaat tuotteet antavat yritykselle erinomaiset lähtökohdat edistää asiakkaidensa tuottavuutta ja kannattavuutta. Laajan vakiotuotevalikoimansa lisäksi yritys pystyy suunnittelemaan kappalekohtaisia erikoistyökaluja asiakkaidensa tarpeisiin sekä avustamaan asiakkaitaan menetelmäsuunnittelussa ja avaimet käteen -investoinneissa.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia