Suomen Nosto- ja Stabilointitekniikka Oy:ltä tehokas ja turvallinen apu painumaongelmiin

Lattiarakenteiden nosto- ja stabilointityö syväinjektointimenetelmällä.
Lattiarakenteiden nosto- ja stabilointityö syväinjektointimenetelmällä.
08.04.2024 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Suomen Nosto- ja Stabilointitekniikka Oy on painumaongelmien korjaamiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa nykyaikaisia ja kustannustehokkaita menetelmiä painuneiden rakennusten ja lattioiden, sekä erilaisten rakenteiden nostoihin, maaperän vajoamisongelmiin, sekä pohjanvahvistamisiin ja stabilointeihin. Vuonna 1994 perustetun yrityksen asiakkaita ovat yksityiset kotitaloudet sekä rakentamisen ja infra-alan yritykset aina kaupallisiin kiinteistöihin saakka.

Ratkaisukeskeistä palvelua

– Tavoitteenamme on pyrkiä löytämään jokaiseen kohteeseen toimiva ja yksilöity ratkaisu mahdollisesti jo tapahtuneen painuman korjaamiseksi, tai mahdollisesti tulevan tai alkaneen painuman estämiseksi, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Marko Korhonen.

– Lähtökohtanamme on löytää ja tarjota paras mahdollinen ratkaisu, jolla voidaan pitää myös asiakkaidemme toiminta käynnissä ilman viivästyksiä ja säästäen kustannuksia. Tämä on erittäin tärkeää erilaisissa tuotantotiloissa, myymälöissä tai kaupallisissa kiinteistöissä tai kun aikataulutettujen projektien kanssa tulee yllätyksiä painumien suhteen.

Intohimona laatu

– Meillä työskentelee tiivis ja yhtenäinen, samanlaiset arvot jakava porukka, jolta löytyy innovatiivista ajattelua kehittää toimintaamme niin tiiminä, kuin yksilötasolla. Tämä on yksi yrityksemme vahvuuksista, sillä korkea vaatimustaso myös yksilöiden omassa toiminnassa takaa korkean laadun ja luo ympäristön, jolloin projektit onnistuvat suunnitellusti, laadukkaasti ja aikatauluissaan.

– Projektien kirjo pienistä lattian nurkista aina teollisuushallien nostoihin haastaa meitä lähes päivittäin. Projektien maalissa onnistumisen tunne yhdessä tyytyväisen asiakkaan kanssa palkitsevat tiimiä, ja se luo virtaa aina toistamaan prosessia uudestaan viikoittain.

Nosto- ja stabilointimenetelmiä koko Suomessa

– Toimimme koko Suomen alueella ja tarvittaessa myös ulkomailla. Käytössämme on kaksi raskaasti kuorma-autoihin varusteltua erikoisyksikköä, joista löytyy lähes kaikki mitä työmailla voi tarvita. Kalustoa on vuosien mittaan muokattu ja optimoitu vastaamaan tarpeitamme ja mahdollistamaan joustavat toimitukset asiakaskohteiden tarpeiden mukaisesti myös nopeissa toimituksissa.

Suomen Nosto- ja Stabilointitekniikalla on laaja skaala erilaisia nosto- ja stabilointimenetelmiä kaikenlaisille rakenteille. Pohjanvahvistuksessa ja stabiloinnissa yritys käyttää modernia syväinjektointimenetelmää, joka perustuu paisuvien polymeerien teknologiaan. Yrityksellä on myös mekaanisia erikoisnostolaitteita perustusten, pilareiden ja muiden rakenteiden nostoon ja oikaisuun.

Erilaiset rakenteet vaativat monia erilaisia ratkaisuja ja menetelmiä, joihin on pyritty vuosien kehitystyön tuloksena kehittämään menetelmät ja laitteistot, joilla voidaan vastata painumaongelmien haasteisiin.

Infra- ja maanrakennukseen Suomen Nosto- ja Stabilointitekniikka tarjoaa ennaltaehkäisevää tai korjaavaa pohjanvahvistamista syväinjektointimenetelmällä esimerkiksi teihin ja pysäköintialueisiin.

– Esimerkiksi Itäväylällä Herttoniemen kohdalla olemme stabiloineet ja nostaneet tiealueen, jossa kaistat olivat vajonneet, Korhonen kertoo.

Kesämökin nosto- ja stabilointityö +20cm verran.

Injektointimenetelmä on tehokas ja turvallinen

Polymeerien syväinjektointimenetelmällä pystytään vahvistamaan löyhää maapohjaa ja pysäyttämään jo alkaneita rakennusten ja rakenteiden painumia

– Käyttämämme menetelmät ovat selvästi kustannustehokkaampia ja nopeampia verrattuna perinteisesti käytettyihin purkuun ja uudelleenrakentamiseen sekä paalutukseen ja sementtistabilointiin.

Pohjan vahvistamisen ja vakauttamisen lisäksi syväinjektointimenetelmällä voidaan nostaa rakenteita ja perustuksia ilman mekaanisia nostolaitteita, kaivuutöitä tai rakenteiden purkamista. Paisuvan korkeatiheyspolymeerin voimakas laajeneminen rakenteiden alla nostaa rakenteita. Työtä seurataan tarkasti lasermittalaitteistojen avulla, jolloin nousua voidaan millintarkasti hallita.

Korhonen huomauttaa, että paisuvia polymeerejä hyödyntävässä teknologiassa on myös se etu, että materiaalin ominaispaino on erittäin pieni verrattuna esimerkiksi sementtipohjaisiin stabilointimateriaaleihin.

– Polymeerimassa ei lisää maaperän kuormitusta juuri lainkaan.

– Lisäksi menetelmä on luontoystävällinen, sillä polymeereistä ei irtoa ympäristöön haitallisia aineita. Injektointia voidaan käyttää myös pohjavesialueella

Nopeaa ja vaivatonta

Polymeerien syväinjektointi ei yleensä vaadi purku- tai kaivuutöitä. Toimenpiteet vievät aikaa vain muutamia päiviä, joten niistä aiheutuva haitta on minimaalinen. Tilat voivat olla käytössä koko työn suorituksen ajan.

Injektointi tehdään 12 mm rei'istä, joten kotitalouksissakaan ei tarvitse miettiä lattiapintojen uusimista. Parhaassa tapauksessa injektoinnit onnistuvat rakennuksen ulkopuolelta käsin, jolloin taloon ei tarvitse tehdä ollenkaan reikiä.

Syväinjektointimenetelmällä voidaan nostaa esim. kantavat väliseinät takaisin paikoilleen, tai jopa koko rakennuksen perustuksia ilman mekaanisten nostolaitteistojen apua. Tontille ei tarvita raskaita koneita eikä kaivuutöitä, vaan kaikki tarvittava kulkee Suomen Nosto- ja Stabilointitekniikan erikoisvalmisteisessa kuorma-autossa. Autoa ei tarvitse saada edes työkohteen välittömään läheisyyteen.

Kannattaa reagoida nopeasti

Tyypillisiä vajoamisen aiheuttamia ongelmia rakennuksissa ovat mm. halkeamat perustuksissa sekä ulko- ja sisäseinissä, ovien ja ikkunoiden tahmea toiminta, raot lattialistojen alla, viemäreiden toimimattomuus, sadevesikouruissa seisova vesi sekä pyöreiden esineiden vieriminen tasaisilla pinnoilla aina samaan suuntaan.

Marko Korhonen korostaa, että havaittuihin vajoamiin on syytä reagoida hyvissä ajoin ja ottaa yhteyttä painumaongelmien korjaamisen asiantuntijoihin.

– Ammattilaisemme käyvät paikan päällä arvioimassa painumien haitallisuuden ja opastamassa tarvittaviin toimenpiteisiin. Kartoituskäyntimme ovat maksuttomia.

– Jokainen lisäsentti vajoamista pahentaa vaurioita. Mitä pidemmälle vajoaminen etenee, sen kalliimmaksi korjaaminen tulee.www.stabilointitekniikka.fi | Facebook | Instagram

Yritykset, infra ja korjaussuunnittelu
Marko Korhonen
040 1531 777
[email protected]

Kotitaloudet, taloyhtiöt ja markkinointi
Ari Vilenius
044 7600 711
[email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia