Uusiutuvan energiavallankumouksen aalloilla – EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi avaa uusia ovia

Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula.
Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula.
17.04.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Euroopan unioni on hyväksynyt rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD), joka tuo mukanaan merkittäviä muutoksia lämmitysalalle.

Direktiivi tukee uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, joka on erityisen tärkeää öljylämmityksen tulevaisuuden kannalta.

– Toimenpiteet, joita EU:n energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden käyttöönotolle, Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula toteaa.

– On hienoa nähdä, että nykyiset öljy- ja kaasulämmitysteknologiat ovat jo valmiina vastaamaan näihin uusiin vaatimuksiin.

Uusiutuvat polttoaineet – kestävän lämmityksen avain

EU:n asettamat uudet vaatimukset luovat vankan pohjan uusiutuvien polttoaineiden laajamittaiselle käyttöönotolle. Direktiivi tukee siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista ja edistää uusien, päästöttömien rakennusten rakentamista vuodesta 2030 alkaen.

– Uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöönotto on nopea ja edullinen tapa vähentää erillislämmityksen CO2-päästöjä, Hannula korostaa.

– Suomi on tässäkin edelläkävijä, sillä meillä on uusiutuva lämmitysöljy jo koko maan kattavassa jakelussa.

Yhteistyön merkitys energiatehokkuuden parantamisessa

Direktiivi korostaa koko rakennusalan yhteistyön tärkeyttä EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa.

– Yhteistyöllä ja oikeilla panostuksilla voimme saavuttaa merkittäviä edistysaskeleita energiatehokkuudessa ja vihreässä siirtymässä, Hannula sanoo ja jatkaa, tämä on sekä taloudellinen että ympäristöllinen mahdollisuus, jota emme saa jättää käyttämättä.

Mitä tämä tarkoittaa öljylämmittäjälle?

Vaikka direktiivi edistää uusiutuvia energiamuotoja, se ei pakota öljylämmittäjiä välittömiin järjestelmämuutoksiin. Sen sijaan se tarjoaa mahdollisuuksia päivittää nykyiset järjestelmät ja siirtyä asteittain uusiutuvaan lämmitysöljyyn.

– Öljylämmittäjät voivat jatkaa rauhassa lämmittämistään öljykattilalla ja miettiä pidemmillä aikajänteillä mahdollisia muutoksia järjestelmään tai päästöjen vähentämiseksi siirtyä käyttämään uusiutuvaa HVO lämmitysöljyä, Hannula summaa.

Tämä direktiiviei ainoastaan avaa ovia uusille teknologioille, vaan myös tarjoaa öljylämmittäjille kestävän tavan pysyä lämpimänä tulevaisuuden energiamarkkinoilla.

Lähde: Lämmitysenergia Yhdistys ry

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia