Vesiturvallisuus soveltavan tutkimuksen kärkenä Savonian vesilaboratoriossa

Juomavesilaitoksen pienoismali opetus- ja tutkimuskäytössä. Kuva: Eero Antikainen, Savonia
Juomavesilaitoksen pienoismali opetus- ja tutkimuskäytössä. Kuva: Eero Antikainen, Savonia
18.03.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Savonian vesi- ja ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö muodostaa Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen vesialan tutkimus- ja testausympäristön, jonka toiminta keskittyy vedenkäsittelyprosesseihin sekä ns. Smart Water -järjestelmien kehittämiseen. Vesitutkimusympäristöön kuuluu monipuolinen vesilaboratorio, sekä useita siirrettäviä pilot-kokoluokan vedenkäsittelyn koelaitteistoja ja erillinen koevesijohtoverkosto varustettuna uusinta tekniikkaa edustavilla veden laadun mittaus- ja analyysilaitteilla.

- Erityisenä vahvuutenamme on kyvykkyys tarjota alalla toimiville yrityksille mahdollisuutta testata ja todentaa heidän uusien tuoteinnovaatioittensa toimivuutta sekä laboratoriossa että kentällä. Pilotointi-palvelut voidaan toteuttaa tarvittaessa asiakkaan määrittämässä kohteessa esim. suoraan jollain kaivoksella tai teollisuuslaitoksen yhteydessä. Näillä palveluilla voimme merkittävästi edesauttaa tuotekehitysvaiheessa olevien uusien innovaatioitten kaupallistamisprosessia. Lisäksi tarjoamme yrityksille asiantuntijapalveluita mm. älykkäisiin vesihuollon monitorointijärjestelmiin (Smart Water) ja niiden kehittämiseen liittyen, tutkimus- ja kehityspäällikkö (DI)Eero Antikainen luonnehtii Savonian ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön Vesilaboratorion toimintaa.

Vesiturvallisuus on yksi Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimuksen vahvuusaloista. Vesiturvallisuuden tutkimustoiminta keskittyy käytännössä Savonian vesilaboratorioon, joka puolestaan liittyy kiinteästi myös Ympäristötekniikan insinöörien koulutukseen.

- Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteitä ovat vedenkäsittelyteknologiat (Zero Emission Industry) ja älykkäät vesihuollon järjestelmät (Smart Water). Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille näihin aihepiireihin liittyviä tuotekehitys- ja testauspalveluita sekä soveltavaa tutkimustoimintaa.

Siirrettävä typenpoiston (MBBR) pilot-mittakaavan koelaitteisto. Kuva: Eero Antikainen, Savonia

Yritysyhteistyö projekteissa merkittävässä keskiössä

Antikainen korostaa, että tutkimusta ei tehdä pelkän tutkimuksen vuoksi vaan taustalla on joku käytännön ongelma ratkaistavana tai sitten asiakkaana on yritys, joka tarvitsee omaan tuotekehitykseensä tukea ja palautetta.

- Teemme tiivistä yhteistyötä alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

- Vedenkäsittelyteknologioihin liittyvän TKI-toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä on ns. vesi-intensiivinen teollisuus, kuten kaivosteollisuus sekä sellu- ja paperiteollisuus. Pyrimme osaltamme edistämään ns. nollapäästö-teollisuuskonseptin kehittymistä. Teemme myös maatalouden vesienhallintaan liittyvää soveltavaa tutkimusta. Älykkäiden vesihuollon järjestelmien kehitystyössä kohderyhmänä ovat pääasiassa vesilaitokset, Antikainen kertoo.

Siirrettävä typenpoiston (MBBR) pilot-mittakaavan koelaitteisto sisältä. Kuva: Eero Antikainen, Savonia

Tutkiminen kokeellista, soveltavaa tutkimusta

- Meillä kokeellinen testaustoiminta ja kentällä tehtävät pilotoinnit korostuvat kaikessa tekemisessä. Laboratoriokokeilujen jälkeen siirrytään kentälle ja jatketaan kehittämistoimintaa todellisissa käyttökohteissa.

- Esimerkiksi veden käsittelyn pilotointien avulla voidaan käytännössä testata ja todentaa erilaisten uusien vedenpuhdistusprosessien toimivuutta kentällä esim. suoraan teollisuuskohteissa. Tällöin saadaan arvokasta käytännön tietoa prosessien toimivuudesta todellisissa olosuhteissa. Pilotointien avulla voidaan arvioida esimerkiksi prosessien teknistä ja taloudellista toteutettavuutta teollisessa mittakaavassa ja tuottaa prosessien suunnittelun pohjaksi käytännössä todennettuja mitoitusparametreja. Pilotointi-vaihe edeltää tyypillisesti lopullista, täyden mittakaavan laitoksen rakentamispäätöstä, Antikainen selvittää.

Pilotointikohteista Antikainen mainitsee mm. Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kultakaivoksen, jossa Savonia oli pilotoimassa Suomen ensimmäistä kaivosteollisuuteen toteutettua typenpoistoprosessia. Ulkomailla pilotointikohteita on ollut mm. Ruotsissa, Puolassa ja Espanjassa.

Kontin sisään rakennettu siirrettävä pilot-mittakaavan juomavesiprosessi testauskäytössä. Kuva: Eero Antikainen, Savonia

Teollisuuden loppuasiakas arvostaa puolueetonta näkökulmaa menetelmän toimivuudesta

- Meidän yhtenä vahvuutenamme on, että olemme puolueeton toimija. Kun haemme uusia ratkaisuja esimerkiksi kaivosten vedenkäsittelyongelmiin, pystymme puolueettomasti testaamaan ja todentamaan menetelmien toimivuuden. Emme ole riippuvaisia yksittäiseen tekniikkaan tai toimijaan vaan pystymme objektiivisesti tarkastelemaan ongelmaa ja miettimään siihen parhaan mahdollisen ratkaisun.

PK-yrityksille pystymme tarjoamaan konkreetista tukea heidän omaan tuotekehitysvaiheeseen. Olemme esimerkiksi lanseeranneet tutkimushyttipalvelu-konseptin, jossa yritykset voivat tulla määräajaksi meidän labraan tekemään omaa tuotekehitystään, Antikainen kertoo.

Keskeisenä viitekehyksenä Kuopio Water Cluster, Suomen laaja-alaisin vesisektorin innovaatioekosysteemi

- Vuonna 2019 tiivistimme keskinäistä yhteistyötä kuopiolaisten vesitutkimusta tekevien organisaatioiden välillä ja tuolloin päätettiin perustaa Kuopio Water Cluster, jota Savonia koordinoi. KWC:n perustajajäseniä ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK), sekä LUKEn Maaningan yksikkö. Sittemmin klusteriin on liittynyt jäseniksi vajaat 70 alalla toimivaa yrityksiä sekä yhteisöä, Antikainen kertoo ja jatkaa:

- Kuopio Water Cluster (KWC) edesauttaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin, kuten kaivosteollisuuden ja sellu- ja paperiteollisuuden vedenkäsittelyyn sekä vesihuollon digitalisaatioon ja maatalouden vesistökuormituksen hallintaan. Ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä alalla toimivien yritysten ja teollisuuden kanssa. Erityisinä kohderyhminä ovat vesi-intensiivinen teollisuus, vesihuoltosektori, sekä vesialalle uusia ratkaisuja kehittävät innovatiiviset PK-yritykset ja teknologiatoimittajat.

KWC muodostaa Suomen laaja-alaisimman vesialan innovaatioekosysteemin, joka nivoo yhteen viisi tutkimusorganisaatiota ja lähes 70 yritystä eri puolilta Suomea. Mukana on muutama ulkomaalainenkin yritys.

- Clusterin idea on käytännönläheisessä ongelmien ratkaisemisessa ja uusien tekniikoiden kehittämisessä. Tällä hetkellä Clusterin piirissä on reilut 150 asiantuntijaa, jotka tekevät veteen liittyvää tutkimustoimintaa.

Savonian vesialan koulutus keskeinen osa ympäristötekniikan insinöörikoulutusta

Savonian ympäristötekniikan insinöörikoulutuksessa tähdätään hyvin konkreettiseen, käytännön läheiseen toteutukseen ja oppimiseen, joka antaa hyvät valmiudet opiskelijoille toimia suoraan esim. operaattoreina vedenkäsittelylaitoksilla ja/tai asiantuntija- ja työnjohtotehtävissä vesiteknologiaan ja vesiturvallisuutteen liittyvissä yrityksissä sekä teollisuuslaitoksissa.

Antikainen sanoo, että kansainvälinen toiminta on entisestään lisääntynyt.

- Kansainvälisyys on keskeinen osa sekä koulutustoimintaamme että tutkimus- ja tuotekehitystoimintaamme. Savonian ympäristötekniikan koulutusohjelmalla on tiiviit ja kattavat verkostot Eurooppaan. Afrikka on uusin kohteemme, erityisesti juomavesiturvallisuuden kehittämiseen liittyen.

- Nämä verkostot mahdollistavat kaikille halukkaille osallistumisen mm. kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin sekä mahdollistavat myös kansainvälisen tutkimusyhteistyön toteutuksen. Ympäristötekniikan tutkimusyksikkö ja siihen kiinteästi kytkeytyvä Ympäristötekniikan koulutusohjelma ovatkin Savonian yksi aktiivisimmista kv-toimijoista tänä päivänä, Eero Antikainen kertoo.

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö | Kuopio Water Cluster

Eero Antikainen
Tutkimus- ja kehityspäällikkö (DI), Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6325
[email protected]

Tiina Haatainen
Erityisasiantuntija (DI), Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 5625
[email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä