Pyydä tarjous

Kaivannaisteollisuudessa työskentelee monien eri ammattiryhmien edustajia

Digipalvelut
09.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

Kaivosala ei ole pelkästään luolastossa louhimista, vaan se tarjoaa paljon erilaisia työtehtäviä, kuten vaikkapa työskentelyä laboratoriossa tai ympäristöasioiden parissa. Suomalaiset kaivokset toimivat Sampo Hirvosen mukaan vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen, koska myös jälkipolville halutaan jättää hyvä elinympäristö.

Hirvonen toimii paikallisjohtajana Endominesin Pampalon kultakaivoksella ja vastaa kaivosalueen kaikesta operatiivisesta toiminnasta. Vaikka työ on pääosin hallinnollista, siihen kuuluu myös kaivoskäyntejä pari kertaa viikossa. Päivittäisiin vastuisiin kuuluvat turvallisuus- ja laatuasiat, muilta osin työn painopiste on suunnittelussa, jonka osalta mennään 15 kuukauden päässä nykyhetkestä.

– Päivittäisissä rutiineissani ympäristöasiat kuuluvat työpäivän tärkeimpiin asioihin. Aamun ensimmäinen tehtävä on tehdä ympäristökierros, jolloin kaivosalue käydään tarkastamassa, että siellä on kaikki kuten pitääkin – vedet menevät oikeisiin paikkoihin ja laitteet toimivat oikein, Sampo Hirvonen kertoo.

Endominesin toimintaan kuuluu kultamalmin louhinta maanalaisesta kaivoksesta ja avolouhokselta sekä malminetsintätyö. Louhittu malmi rikastetaan yhtiön omalla rikastamolla ja lopputuote kuljetetaan Harjavaltaan.

Paikallisjohtaja Sampo Hirvonen vinkkaa, että kaivannaisalaan on helpointa tutustua työharjoittelun kautta tai internetin välityksellä.

Hirvonen on työskennellyt Pampalossa vuodesta 2012 lähtien

Insinööritaustan omaava Hirvonen aloitti Endominesin Pampalon maanalaisen kaivoksen työnjohtajana vuonna 2012. Hän tuli kaivannaisalalle toiselta alalta, joten hän opetteli tehtäviinsä noin vuoden päivät. Kaivoksen työnjohtajan tehtävien jälkeen hän toimi muutaman vuoden kaivoksen käyttöinsinöörinä, sen jälkeen osastopäällikkönä ja nyt kaivoksen paikallisjohtajana.

– Yleisesti tekninen koulutus on tälle alalle eduksi. Jokainen kaivos on omalla tavallaan uniikki, mutta tekninen ymmärrys asioihin ja asioiden järjestelyyn sekä turvallisuuslähtöinen ajattelumalli auttavat tässä työssä.

Kaivannaisalan työ on monipuolista, turvallista ja siistiä

Kaivokset ovat Hirvosen mukaan aina omalla tavallaan suljettuja paikkoja, joten työharjoittelu on usein paras vaihtoehto päästä tutustumaan kaivannaisalaan. Vaikka kaivoksilla järjestetään välillä myös avointen ovien päiviä, on alaan ja sen mahdollisuuksiiin tutustuminen helpointa hoitaa internetin välityksellä.

– Kaivostyöhön liittyvät mielikuvat ovat usein vääriä, koska kaivoksissa ei olla enää pelkän hakun kanssa kiviä irroittamassa, vaan töitä tehdään pitkälle automatisoiduilla kaivoskoneilla, ilmastoidusta ohjaamosta käsin.

Hirvonen mainitsee, että kaivoksilla on todella paljon eri ammattialojen työtehtäviä. Rakennusmiesten lisäksi kaivoksilla työskentelee laborantteja, geologeja, kaivosmittaajia, mekaanisen kunnossapidon osaajia sekä työnjohtajia.

– Monet työntekijöistämme työskentelevät laboratoriossa tai rikastamolla, jotka toimintoina muodostavat hyvin keskeisen osan kaivoksemme toimintaa.

Kaivannaisalalla on töitä tarjolla

– Suomessa tarvitaan kaivosalalle työntekijöitä, jotka tekevät porauksia ja ajavat kaivoskoneita. Näihin tehtäviin on mahdollista kouluttautua mm. maansiirtopuolen koulutuksen kautta.

Hirvonen kertoo, että Pampalon kaivos toimii nykyään urakoitsijapohjalta.

– Power Mining tekee meidän kaikki kaivostyöt ja me hoidamme itse pelkästään rikastusprosessia. Siirryimme tähän toimintamalliin vuonna 2019, kun kaivos meni huoltotilaan. Päätimme kaivoksen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä lähteä liikkeelle nykyisellä urakoitsijamallilla, jossa urakoitsija tekee kaikki konetyöt kaivosalueella.

Endominesin omilla palkkalistoilla työskentelevät geologit ja kaivosmittaajat. Kaivosmittaajaksi on mahdollista opiskella ammatillisten opintojen kautta mm. Riveriassa.

– Kaivosmittaajat tekevät meillä vaativia kaivosmittauksia ja 3D-mallinnuksia, ja jos ne oppii tekemään hyvin, sen jälkeen mittaaja voi työskennellä käytännössä kaikenlaisissa kohteissa. Kaivosmittaukset ovat todella haastavia, koska ne täytyy pystyä tekemään suljetussa tilassa.

Endominesin Pampalon kaivoksella on ollut jonkin verran myös harjoittelijoita, erityisesti maanmittauspuolelta. Parhaimmat tekijät ovat saaneet harjoittelun jälkeen työpaikan kaivoksen palkkalistoilta.

– Kaivannaisalalla on yleisesti ottaen kilpailukykyiset palkat, joka johtuu yleensä siitä, että kaivokset sijaitsevat kaukana asutuksessa. Järjestämme kaikille työntekijöillemme majoitukset, mikäli työntekijä tulee kauempaa meille töihin ja haluaa majoittua täällä. Vaikka pyrimme aina käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia osaajia, meidänkin alaa vaivaa työntekijäpula.

Endominesilla on hyvät etenemismahdollisuudet

– Esimerkiksi oma referenssini kertoo hyvää tarinaa etenemismahdollisuuksista Endominesilla. Olen tullut kokonaan toiselta alalta ja edennyt tähän nykyiseen tehtävääni alle 10 vuodessa. Koska olemme pieni kaivosyhtiö, meillä on mahdollista edetä uralla ripeästi omien kykyjensä mukaisesti, Hirvonen toteaa.

Endomines Pampalon kaivoksella työskentelee yhtiön omaa henkilöstöä hieman alle 30 työntekijän verran, joka lisäksi alueella työskentelee vähintään yhtä monta urakoitsijan työntekijää. Kokonaisuudessaan kaivosalueella työskentelee tällä hetkellä 80 työntekijää.

Ei tylsiä työpäiviä

– Omassa työssäni on parasta, ettei työ tunnu koskaan tylsältä. Työssäni on aina omat haasteensa, koska jokainen päivä on tavallaan uusi, vaikka isossa kuvassa pystynkin näkemään mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tuotannossa ei ole varaa menettää yhtään päivää, koska maan alla todella haastavaa kiriä aikataulua umpeen – tämä luo omat haasteensa.

Hirvonen kiittelee kaivoksensa ammattitaitoista tekijäporukkaa sekä ilmapiiriä.

– Tänne on hakeutunut todella motivoitunutta ja hyvällä asenteella varustettua porukkaa, joten töihin on aina mukava tulla. Minulla tulee päivittäistä työmatka-ajoa noin 250 kilometriä, joten on todella tärkeää, että töihin on aina mukavaa tulla.

Kuinka kannattaa hakea töitä tai harjoittelupaikkaa kaivosalalta?

– Paras tapa on lähettää CV ja kertoa lyhyesti mitä on tehnyt aiemmin ja miksi haluaa tulla tälle juuri alalle töihin. Minulle tulee yllättävän paljon hakemuksia ja välttämättä emme aina pysty reagoimaan niihin heti, mutta kyllä ne hyvät hakemukset/hakijat jäävät aina mieleen ja tarpeen tullen olemme yhteydessä heihin.

Hirvonen mainitsee, että kaivostoimialan sisällä myös helposti suositellaan ja annetaan vinkkiä tarjolla oleviin työntekijöihin liittyen.

– Välillä saatan myös ohjata hakijoita eteenpäin, mikäli tiedän että jossakin toisaalla olisi juuri tämän kaltaiselle osaajalle tarvetta.

Vihreät arvot mukana kaivosstrategioissa

Kullan louhintaa tehdään Suomessa Hirvosen mukaan todella suunnitelmallisesti ja ympäristöasiat edellä.

– Meillä on ympäristöasiat kunnossa ja haluamme pitää luonnon elinvoimaisena myös tuleville sukupolville, jonka vuoksi painotamme ympäristöasioiden merkitystä meidän toiminnassamme jatkuvasti. Suomessa kaivannaispuoli toimii erittäin vastuullisesti ja kestävällä pohjalla, ottaen huomioon ympäristönkin parhaalla mahdollisella tavalla.

Työajat tarjoavat loistavan mahdollisuuden nauttia vapaa-ajasta

– Meidän alan yksi kilpailuvaltti tulee työaikojen kautta. Meillä tehtyä työjaksoa seuraa pitkät vapaat. Rikastamollamme tehdään neljä päivää töitä, 12 tunnin vuoroissa, jonka jälkeen seuraa kuuden päivän vapaat. Ihmisille jää todella paljon enemmän aikaa työn ulkopuolisiin asioihin, vaikkapa harrastuksiin.


Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kullan tuotantoa Pampalossa, Ilomantsissa sekä malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö kehittää kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Montanassa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan kasvattamalla kullan tuotantoa Pampalossa, tehostamalla malminetsintäänsä Kultalinjalla sekä kumppanuusmallin kautta Yhdysvalloissa. Vastuullisuusohjelman toimenpiteet yrityksen toiminnan kehittämiseksi muodostavat tärkeän osan yrityksen strategiaa.

www.endomines.com