Gradia Jämsästä osaavaa työvoimaa – moderni konekanta tuo laatua koulutukseen

Facebook
12.10.2021 | Maa- ja metsätalous, Koulutus ja opiskelu

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia jatkaa huomattavia koneinvestointeja Jämsän metsäalan koulutukseen.

– Koneita on jo tähän mennessä uusittu varsin paljon, ja parin vuoden kuluttua koko konekantamme on saatu päivitettyä pitkälle tulevaisuuteen. Kuluvana vuonna olemme hankkineet uuden harvesterin leasingsopimuksella ja vähän käytetyn ajokoneen. Toinen uudenkarhea ajokone on tulossa lähiaikoina, kertoo Gradia Jämsän metsäalan koulutuspäällikkö Jarmo Nikkanen.

– Ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy leasing-harvesteri ja käytetyn ajokoneen osto. Koneinvestoinneilla taataan, että koulutuksessa on käytettävissä samantasoiset koneet kuin työelämässä. Työnantajat voivat luottaa siihen, että meiltä valmistuu osaavaa työvoimaa.

Oppimisympäristö tarjoaa erinomaiset puitteet

Metsäalalle Gradia Jämsä kouluttaa metsäkoneasentajia, metsäkoneenkuljettajia sekä metsuri-metsäpalvelujen tuottajia. Oppilaitoksella on hyvä maine, ja valmistuneet ammattilaiset ovat haluttuja tekijöitä työelämässä.

Gradia Jämsän Myllymäen kampuksen uusi 1800-neliöinen halli toimii auto-, logistiikka- ja metsäalojen sekä raskaskoneasennuksen oppimisympäristönä.

– Olemme vuoden verran harjoitelleet hallin toimintaympäristössä. Eri alojen toiminnot ovat jo hyvin nivoutuneet toisiinsa. Opiskelijat ovat voineet täysipainoisesti työskennellä tiloissa, kun koronarajoitukset ovat sen sallineet. He ovat kokeneet tilat erittäin hyviksi ja ajanmukaisiksi, Nikkanen mainitsee.

– Yhteisessä ympäristössä on helppoa hyödyntää eri alojen osaamista. Esimerkiksi metsäkoneasentajan autopuolelta hankkimalla ammattitaidolla saattaa olla isokin merkitys työllistymisessä ja työelämässä.

Ajokonekuljettajista motokuskeja

Gradia Jämsässä alkoi huhtikuussa yhdessä yritysten kanssa kehitetty koulutus, jossa ajokoneen kuljettajista jatkokoulutetaan harvesterikuskeja.

– Oppisopimuksella koulutettavat osallistujat etenevät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Räätälöimme heille yksilöllisen koulutuksen, joka liittyy luontevasti työssäkäyntiin. Parhaillaan on menossa työelämäjakso, Jarmo Nikkanen kertoo.

– Koulutus lähti nimenomaan yrityskentän tarpeista. Tällaisten uudentyyppisten koulutusten toteuttaminen on aina mahdollista. Oppilaitoksen ja yritysten välinen yhteistyö kaikilla osa-alueilla on tärkeää. Win-win- tilanteessa me vastaamme yritysten koulutustarpeisiin ja yritykset puolestaan tarjoavat työssäoppimismahdollisuuksia opiskelijoille.

Puutavara-auton kuljettajakoulutus ensi vuonna

Jarmo Nikkanen paljastaa, että ensi vuonna on tarkoitus ryhtyä kouluttamaan puutavara-auton kuljettajia.

– Metsäkoneen kuljettajalle kuormaintyöskentely on tuttua, joten koulutuksen painopiste on yhdistelmäajoneuvon kuljettamisessa ja ajokorttiin liittyvässä opetuksessa. Työpaikalla tapahtuvalla oppimisella on tässäkin iso rooli.

– Monialayritykselle puutavara-auton kuljettajakoulutus on oivallinen mahdollisuus hyödyntää motivoituneiden työntekijöiden potentiaalia: sama työntekijä voisi ajaa sekä metsäkonetta että puutavara-autoa.

Koulutusta aidoissa työmaaoloissa

Gradia Jämsä sijaitsee keskellä Suomea. Kulkuyhteydet ovat hyvät, joten opiskelijoita tulee varsin laajalta alueelta. Opiskelupaikkaa voi hakea jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitoksesta.

– Nuoriso-opiskelijoiden ja aikuisopiskelijoiden lukumäärien välinen suhde on prosenteissa noin 60–40. Jatkuvan haun kautta tulee aikuisopiskelijoita, joilla on selkeä työllistymistavoite, Nikkanen sanoo.

– Käytännön harjoittelua todellisissa työmaaolosuhteissa on paljon. Metsäalalla ja tekniikassa tarvitaan lähiopetusta, sillä kaikkea ei ole mahdollista oppia simulaattoreissa, joita niitäkin toki hyödynnämme opetuksessa ennen kenttätyöskentelyyn siirtymistä.

Nykypäivän metsätyö on teknistä ja kohteiden mukaan vaihtelevaa, mikä tekee siitä mielenkiintoista.

– Työssä pääsee olemaan metsäluonnon keskellä eri vuodenaikoina. Oman työn jälki on tällä alalla konkreettisesti nähtävissä.

Töitä riittää

Jarmo Nikkasen mukaan Kemiin rakennettava Metsä Groupin biotuotetehdas vaikuttaa puuvirtoihin koko maassa, koska se käyttää harvennushakkuupuuta.

– Ammattitaitoa tarvitaan, koska harvennushakkuu on työnä vaativampaa kuin avohakkuu. Suurtehdas vaikuttaa puun korjuun suunnitteluun ja yrittäjien uusiin sopimuksiin jo ennen valmistumistaan.

– Kun lisäksi huomioidaan metsäkoneiden kuljettajakunnan eläköityvä ikärakenne, voidaan todeta, että kuljettajille riittää tulevaisuudessakin kysyntää.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä sekä Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio. Gradiassa on opiskelijoita 23 000 ja henkilöstöä 1 100.

Gradia Jämsä Keski-Suomen eteläisessä kaupungissa Jämsässä kouluttaa niin nuoria kuin aikuisiakin. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, osatutkinnot, lyhytkoulutukset ja lupakortit – Jämsässä on monia mahdollisuuksia. Yhteistyössä elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa Gradia Jämsä on myös vahva alueensa kehittäjä.

gradia.fi

P. 040 341 5111

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Artikkeli on julkaistu Maa- ja metsätalous -lehden KoneAgria-numerossa 4/2021.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä