Pyydä tarjous

OSAO Taivalkoskelta valmistuu osaajia teollisuuden tarpeisiin

Taivalkosken yksiköllä on käytössä muun muassa leukamurskain, kartiomurskain, seula ja valvomolaitteet. Opiskelijat valmistavat asiakastöinä erilaisia kallio- ja soramurskeita. Tuotteiden laatu tutkitaan omassa laboratoriossa tai puolueettomassa tutkimuslaitoksessa, jotta ne täyttävät asiakkaiden vaatimukset.
Taivalkosken yksiköllä on käytössä muun muassa leukamurskain, kartiomurskain, seula ja valvomolaitteet. Opiskelijat valmistavat asiakastöinä erilaisia kallio- ja soramurskeita. Tuotteiden laatu tutkitaan omassa laboratoriossa tai puolueettomassa tutkimuslaitoksessa, jotta ne täyttävät asiakkaiden vaatimukset.
22.11.2023 | Koulutus ja opiskelu

OSAOn pohjoisin toimipiste on Taivalkosken yksikkö, joka kouluttaa kaivosalan lisäksi metsä- ja maarakennuksen tulevaisuuden ammattilaisia. Ajanmukainen opetuskalusto ja yksikön läheisyydessä sijaitsevat harjoitustyömaat tarjoavat erinomaiset puitteet ammatin oppimiselle. Yksiköstä valmistuneet työllistyvät lähes sataprosenttisesti.

Ammatillisen koulutuksen kenttä uudistuu kaiken aikaa, ja koulutuksen järjestäjät joutuvat ajattelemaan koulutusta aiempaa enemmän työelämän kannalta. Opiskelijan henkilökohtaistaminen ja sitä kautta muodostuvat henkilökohtaiset opintopolut ovat myös merkittävässä asemassa; opiskelijan valintojen mukaan heitä valmistuu eri aikoina ja opintoja voi suorittaa työelämäjakson aikana verkko-opintoina.

- Pyrimme jatkuvasti kehittämään työelämän yhteistyötä. Tavoitteenamme on nopeuttaa tutkintojen suorittamista ja nostaa läpäisyastetta niin, että opiskelijat valmistuvat ajoissa ja heidät saadaan työllistymään nopeammin yrityksiin. Työnantajien antamat, työssäoppimisjaksojen pohjalta tehdyt palautteet ovat olleet erittäin positiivista luettavaa, keskiarvojen ollessa 4.3/5. Tämä on selkeä merkki siitä, että niin työnantajat, yrittäjät kuin oppilaitoksemme on onnistunut koulutusyhteistyön toteuttamisessa, kertoo Oulun seudun ammattiopiston koulutuspäällikkö Janne Hietala. Hän vastaa OSAOn Taivalkosken yksikössä tekniikan ja liikenteen kaivostyöntekijöiden ja maarakennuskoneenkuljettajien koulutuksista.

Kaivosalan koulutuksen kehittäjä

Taivalkoskella on koulutettu kaivosalan ammattilaisia vuodesta 2013 lähtien. Koulutusta varten yksikköön on perustettu monipuolinen oppimisympäristö.

- Opiskelijoiden osaamisen kehittämisessä kaivannaisalan toimintaympäristö on laaja. Taivalkoskella on kaivosalan opetukseen huippukalusto, jollaista ei ole missään toisessa oppilaitoksessa Suomessa. Olemme hankkineet esimerkiksi 1,5 miljoonaa euroa maksaneen Metson laitosautomatisoidun, tela-alustaisen murskausaseman. Yhdessä prosessiautomaation ja simulaattoreiden kanssa se palvelee laaja-alaisesti kaivos- ja maarakennuskoneenkuljettajien oppimista, korostaa Hietala ja jatkaa:

- OSAO on panostanut myös merkittävästi kaivosalan opiskelijoiden työturvallisuuteen. Työkoneiden käyttäjillä on uudet, nauhoittavat valvontakamerat, joiden avulla työskenteleminen on entistä turvallisempaa mutta myös kaluston kannalta entistä tehokkaampaa.

Kaivosalan koulutuksen rinnalla OSAOn Taivalkosken yksikössä myös maarakennuskoneen kuljettajat saavat vahvan kokemuksen murskaus- ja kaivannaisalan toiminnasta.

Kaivos- ja maarakennusala toimivat yhdessä

Taivalkosken yksikkö kouluttaa kaivostyöntekijöitä, jotka tekevät louhinnan keskeisiä työtehtäviä. Opiskelijat osaavat huoltaa käyttämiään koneita ja laitteita sekä tehdä ennakoivaa ja korjaavaa kunnossapitoa. Prosessin käynnissäpito on keskeisin tehtävä; opiskelija osaa säätää ja valvoa koneautomaation avulla prosessia käynnin aikana.

Myös rikastusta käsitellään mekaanisen hienonnuksen ja rikastuksen yksikköprosessien osalta. Näin opiskelijat oppivat ymmärtämään kaivos- ja rikastustekniikkaa. Uusien tutkinnon perusteiden myötä C-kuljettajakortti mahdollistaa opiskelijan toimimisen myös kaivannaisalan lopputuotteiden kuljetustehtävissä.

Janne Hietala kertoo, että kaivosalan koulutuksen rinnalla OSAOn Taivalkosken yksikössä myös maarakennuskoneen kuljettajat saavat vahvan kokemuksen murskaus- ja kaivannaisalan toiminnasta.

- Kaivosalan ja maarakennuksen koulutukset tukevat toisiaan hyvin. Kaivosalan opiskelijat opettelevat myös maarakennuskoneiden ja mittalaitteiden käyttöä, joista on heille paljon hyötyä tulevaisuuden työelämässä. Maarakennusalan opintoihin kuuluu mm. murskauksen perusteita, jotta opiskelijat voivat helpommin työllistyä kaivosalan tehtäviin.

Yhteistyötä yritysten ja ammattikorkeakoulujen kanssa

OSAOlla on hyvät suhteet kaivos- ja maarakennusalan yrityksiin. Yhteistyöverkostoa rakennetaan tulevaisuuden tarpeisiin.

- Opettajiemme työelämäyhteyksiä on entisestään lisätty; ammattitaito pysyy ajan tasalla ja yhteydenpito sekä vierailut yrityksiin ovat säännöllisiä. Myös oma yritystoimintamme kehittyy myönteisesti: murskausurakoille on kysyntää, asiakaskanta on hyvä ja asiakassuhteet kehittyvät, toteaa Hietala.

Kaivos- ja maarakennusalan koulutuksissa mahdollistetaan monimuotoinen opiskelu ja siinä voidaan käyttää koulutussopimuksien sijasta myös oppisopimuksia. Esimerkkinä viimeisin tästä on OSAO Taivalkosken ja Sotkamo Silver hopeakaivoksen oppisopimusyhteistyö.

- Oppisopimus on työntekijän ja työnantajan välinen palkkasopimus, josta hyötyvät molemmat osapuolet: opiskelija saa työstään palkkaa ja työnantaja voi kouluttaa opiskelijaa oman yrityksensä tarpeita varten vakituiseen työhön. Osaan koulutuksen kustannuksista työnantajalle maksetaan myös koulutustukea.

OSAOn Taivalkosken yksikössä on mahdollista suorittaa myös lukio-opintoja eli suorittaa ns. kaksoistutkinto.

- Opiskelemalla lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla voi saada enemmän osaamista ja valmiuksia työelämään ja jatko-opintoihin.

OSAO on kaivoskoulutuksessa erittäin ajan hermolla. OSAO on yhdessä kaivosteollisuuden ja teknologiateollisuuden kanssa ollut vaikuttamassa kaivostyöntekijöiden työelämävaatimuksiin samalla huomioiden kaivannaisalan suhdanneherkkyyden tuomat askeleet myös muissa tehtävissä.

Toinen olennainen yhteistyön kehittämisen alue on OSAOn, Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulujen sekä kaivosalan toimijoiden välinen yhteistyö. Kaivos- ja maarakennusalalla tarvitaan myös esimiehiä eli insinööritason koulutusta. Oppilaitos suosittelee, että osa opiskelijoista jatkaisi opintojaan tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakouluissa, esimerkiksi Kajaanissa tai Rovaniemellä.

www.osao.fi
facebook.com/osaobook/
x.com/osaotweet
instagram.com/osaoinstagram/
YouTube
snapchat.com/add/osaosnap
linkedin.com/school/oulu-vocational-college/


18-vuotias Jenna Puhakka sai vakituisen työpaikan Tapojärveltä, vaikka koulu on vielä hiukan kesken. Kuva: Tapojärvi Oy

Jenna Puhakka murtaa kaivostoiminnan myyttejä: kaivostyö on turvallista, tasa-arvoista ja tärkeää

OSAO Taivalkoskella kaivosalan perustutkintoa suorittava Jenna Puhakka on viittä vaille valmis ammattilainen. Hän aloitti keväällä työharjoittelut Tapojärven Siilinjärven toimipisteessä. Kesällä harjoittelu jatkui kesätyön merkeissä ja nyt Jennalla on jo vakituinen työvuoro.

– Vielä tämän vuoden puolella pitäisi valmistua ammattiin, ja sen jälkeen työt jatkuvat Tapojärven palveluksessa. On hienoa saada vakituinen työpaikka, työsopimus on jo tehty.

Puhakka ajaa Tapojärvellä yhtä suurimmista koneista. Alla on CAT 789, jolla kuljetetaan louhetta murskaamoon ja sivukiveä läjitykseen.

– Työvuoro alkaa ajoonlähtötarkastuksella, jossa tarkastetaan kaluston kunto, mahdolliset öljyvuodot, renkaat ja nesteet. Mikäli jokin asia ei ole kunnossa, käydään huoltohallilla tilanne korjaamassa kuntoon. Mikäli kone on kunnossa työvuoro alkaa.

– Olen vähän alle 160 senttinen. Kengät jalassa ja kypärä päässä yllän puoleen väliin auton rengasta, mutta olen hyvä kuski ja yletän tankkaamaan, nauraa Puhakka.

Työhön kuuluu myös turvallisuus, ennakointi sekä havaintoilmoitusten tekeminen.

– Kun työntekijä pitää huolta omasta ja muiden turvallisuudesta, niin vahinkoja ei satu. Pitää myös ilmoittaa, jos huomaa jotain poikkeavaa. En koe tämän työn olevan niin vaarallista kuin annetaan ymmärtää, kunhan vain pidetään siitä turvallisuudesta huoli.

Kaivostuotannon tuntemus on tärkeää

Puhakkaa kiinnostaa kaivostuotanto ja sen operatiivinen toiminta: miten kaivos pyörii, miten sen tuotantoa ohjataan, miten vaikutuksia minimoidaan ja missä lopputuotteita käytetään.

– Nyt kun on itse töissä kaivoksella, on hyvä soveltaa koulussa opittua teoriaa käytäntöön. On selvää, että esimerkiksi lastatessa kuivalla ilmalla pölyää, mutta sitä ehkäistään niin hyvin kuin mahdollista.

Puhakalle työ kaivoksessa on merkityksellistä. Ilman kaivoksia, ei olisi elämää. Hän nostaa esimerkiksi Yara Siilinjärven kaivoksen, joka vaikuttaa suoraan ruoan tuotantoon.

– Eihän meillä olisi ruokaa, jos ei olisi Siilinjärveltä saatavia lannoitteita. Lisäksi kysyisin, että jos kaivoksia ei olisi, mistä saataisiin mineraalit?

Jenna Puhakka murtaa myyttejä myös naisista kaivosmiehinä.

– Alalle työllistyy koko ajan enemmän naisia. Pelkästään Siilinjärven kaivoksella meitä on kaivosoperaattoreina useita naisia, muista työtehtävistä puhumattakaan. Meidät otetaan hyvin vastaan ja hyvää työtä arvostetaan sukupuolesta riippumatta.

Jenna Puhakan artikkelin kuva ja teksti: Tapojärvi Oy

www.tapojarvi.com