Pyydä tarjous

Premetec Oy panostaa henkilöstön osaamiseen

Digipalvelut
12.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

Outokummussa toimiva Premetec Oy valmistaa prosessi- ja valmistavan teollisuuden tarpeisiin metalli- ja muoviosia, osakokonaisuuksia sekä massatuotannon työkaluja. Yrityksen moderni konekanta soveltuu pienten ja keskisuurten osien sekä osakokonaisuuksien valmistamiseen yksittäiskappaleista suursarjoihin. Premetecin palveluihin kuuluu peruskoneistuksen ohella mm. karkaistujen kovien materiaalien ja pikateräksen koneistus, mikroreikien poraus, suurnopeustyöstö, lankasahaus ja uppokipinätyöstö.

Vakaasti kasvavassa yrityksessä työskentelee noin 40 metallialan ja teollisen suunnittelun ammattilaista. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta auttaa koulutuskuntayhtymä Riverian Outokummun toimipiste, josta yritykseen on tullut opiskelijoita ja alanvaihtajia.

Alan valintaan vaikuttivat kiinnostus ja työllisyysnäkymät

Aki Räsänen työskentelee Premetecillä CNC-koneistajana.

– Kävin koneistajan perustutkinnon Riverialla Outokummussa alanvaihtajana nopeutetulla opintosuunnitelmalla. Opinnot kestävät puolitoista vuotta. Koulutus sujui joustavasti ja laadukkaasti.

– Metalliala oli minulla aikoinaan yhtenä vaihtoehtona peruskoulun jälkeen, mutta silloin valitsin kaupallisen alan opinnot. Olen tehnyt myynti- ja ravintola-alan töitä, mutta ne eivät tuntuneet enää mielekkäiltä. Uuden alan valintaa mietin paitsi mielenkiinnon kannalta myös siitä näkökulmasta, millaisia töitä seudulla olisi tarjolla. Outokummussa on menestyvää metalliteollisuutta, ja alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Asun perheineni Outokummun naapurikunnassa Tuusniemellä, Räsänen kertoo.

– Sain työpaikan silloisesta Toolman Oy:stä, jossa olin ollut harjoittelijana. Premetec osti Toolmanin vuonna 2017.

"Parasta työssä on monipuolisuus"

Aki Räsänen kertoo ehtineensä työskentelemään Toolmanilla ja Premetecillä työstökeskuksen ja CNC-sorvin lisäksi varastossa ja toimistonkin puolella.

– Nykyisin työskentelen pääasiassa sorvien parissa. Yritys on tehnyt viimeisimpien kahden-kolmen vuoden aikana merkittäviä konehankintoja, erityisesti automaatioon on panostettu. Meillä on useita automaattisorveja. Niiden käyttämisen lisäksi tehtäviini kuuluu ohjelmien ja asetusten tekeminen sorveille.
– Parasta työssä on sen monipuolisuus. Ajettavat tuotteet vaihtelevat päivästä toiseen, ja vaihtelua tuo myös ohjelmointi. Positiivista on sekin, että omalla työllään pystyy vaikuttamaan palkkakehitykseen.

Nykyaikainen metallipaja on siisti ja valoisa

– Premetec on monipuolinen paja. Täällä pääsee tekemään erilaisia työtehtäviä oman mielenkiinnon mukaan. Premetec panostaa henkilöstön koulutukseen. Meillä on ollut esim. erilaisia Lean-koulutuksia, ja myös uusien koneiden käyttöä olen päässyt opettelemaan. Lisäksi olen osallistunut menetelmien kehittämiseen. Yhdessä mietimme, millä tavoin saisimme työympäristöstä entistäkin turvallisemman ja tehokkaamman, mainitsee Aki Räsänen.

– Henkilöstön osaamista lisätään Premetecillä kahdella tavalla. Sisäisessä koulutuksessa työntekijät kouluttavat toisiaan, eli kokeneemmat työntekijät opastavat esim. koneen käyttöön. Toinen vaihtoehto on ulkoa hankittu kurssityyppinen koulutus.

Aki Räsäsen mukaan metalliteollisuudessa moderni työympäristö on siisti, valoisa ja turvallinen.

– Automaatiota käytetään paljon, työ ei ole enää kammen pyörittämistä ja raskaiden metallipalojen nostelua koneille.

– Metallialan ammattitutkinnon voi suorittaa kohtuullisen helposti. Työllisyysaste on hyvä, ja oma ahkeruus on aina eduksi. Voin suositella metallialan ammatillista koulutusta, jos vain kiinnostusta koneisiin ja tekniikkaan löytyy. Tarjolla on erilaisia työtehtäviä, joissa on mahdollista kehittyä eteenpäin oman osaamisen ja motivaation perusteella.

Maisterista metallihenkilöksi

Myös Riikka Laasonen on tullut metallialalle alanvaihtajana.

– Minulla on alun perin yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto ympäristöpolitiikasta ja -oikeudesta. Jonkinlaista käytännönläheisyyden kaipuuta minulle tuli teoreettisissa töissä. Ehkä asiaan vaikutti se, että harrastan paljon erilaisten käsitöiden tekemistä. Metallialan hyvä työllisyystilanne ja vakituisen työpaikan todennäköisyys vaikuttivat siihen, että hakeuduin opiskelemaan koneistajaksi Savon ammattiopiston aikuiskoulutuksessa.

– Premetecillä työskentelen tällä hetkellä laatu-, ympäristö- ja työsuojelupäällikkönä. Toimenkuvani on laaja, siihen sisältyy laadun lisäksi myös ympäristö- ja työsuojeluasioita. Jos ilmenee laatupoikkeamia, selvitän niiden syyt. Lisäksi hoidan laaduntarkkailua sekä mittavälineiden kalibrointia. Ympäristöpuolella huolehdin lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisesta sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmien ylläpidosta.

– Olen todella tyytyväinen siihen, että työssäni yhdistyy uudempi ammatillinen koulutukseni yliopistossa hankittuun lainsäädännön ja ohjauskeinojen tuntemukseen. En olisi metallialan opintoja aloittaessani uskonut, että löytyy tällainen työpaikka, jossa voisin hyödyntää myös ympäristöalan tutkintoani, Riikka Laasonen kertoo.

– Monipuolinen työ on mielekästä ja motivoivaa, tylsistyminen ei uhkaa. Käytännön työtä tuotannossa ja laadunvarmistuksessa on mukava tehdä.

Oppisopimuksella tutkinto taskuun

– Pääsin opiskeluaikanani PremeteciIle harjoittelujaksolle vuonna 2019. Sen jälkeen sain jatkaa oppisopimuskoulutettavana ja valmistuin 2020, Riikka Laasonen toteaa.

– Oppisopimuskoulutus oli minulle alanvaihtajana sopiva ratkaisu, koska siten pääsin nopeasti palkalliseen työhön kiinni ja suorittamaan opintoja käytännönläheisellä tavalla. Tein päivittäin oppimispäiväkirjaa työtehtävistä ja suoritin näyttöjä opintosuunnitelman mukaisesti.

– Premetecillä minulle oli nimetty omaohjaaja. Opintojen ajan sain häneltä ja koko työyhteisöltä hienosti tukea ja opastusta. Kaikki olivat todella avuliaita. Premetecin henkilöstö on osaavaa ja kokenutta, talossa on yli 30 vuotta täällä työskennelleitä koneistajia, Laasonen mainitsee.

Osaaminen laadun takeena

Riikka Laasosen mukaan Premetecillä halutaan tehdä korkeaa laatua ja siten pärjätä markkinoilla.

– Työnantaja antaa työntekijöille mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan ja kehittyä omissa työtehtävissään. Valmiita osaajia ei välttämättä haeta, vaan lisätään henkilöstön osaamista uusiin tehtäviin. Esimerkiksi ohjelmointiin on järjestetty koulutuksia. Meillä on parhaillaan menossa kehittämishanke, jolla pyrimme jalkauttamaan osaamista jokapäiväiseen toimintaan.

Riikka Laasonen huomauttaa, että Outokummussa metalliteollisuus on vahvaa, ja alueen yritykset kilpailevat osaavista työntekijöistä, mm. koneistajista.

– Olisi hienoa, jos metallialalle hakeutuisi nuoria opiskelemaan. Mahdollisuuksia on paljon, työ ei ole yksitoikkoista. Automatisaatio tuo työhön oman ulottuvuutensa, alalla tarvitaan myös ohjelmointitaitoja. Koneistajan täytyy miettiä, miten kappaleesta saadaan kuvan mukainen ja laatuvaatimukset täyttävä. Ongelmanratkaisutaito, hahmotuskyky ja huolellisuus ovat siinä työssä tarpeellisia ominaisuuksia.

– Metallialan koulutus on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Työllisyystilanne on hyvä ja työtehtävät monipuolisia. Koneistajan työhön sisältyy ohjelmointia, mittaamista ja laadunseurantaa. Hitsaus- ja levypuoli tarvitsee omat osaajansa. Lisäksi tarvitaan mm. pintakäsittelijöitä ja kokoonpanijoita. Metalliala on myös kansainvälistä, monet yritykset vievät tuotteitaan ulkomaille. Kansainvälisyydestä ja viennistä löytyy myös paljon työtehtäviä, Laasonen muistuttaa.

– Vinkkinä opiskelupaikkaa miettiville nuorille sanoisin, että kannattaa tunnistaa omat vahvuutensa. Usein omista mielenkiinnon kohteista ja harrastuksista löytyy motivoiva ala. Olkaa rohkeita ja kuunnelkaa omia toiveitanne. Ei kannata pelätä, että valitsisi jotenkin väärin.

www.premetec.fi
LinkedIn
Facebook

Muita uutisia