Pyydä tarjous

Sähkökeskusmekaniikan edelläkävijä Finelcomp Oy työllistää reippaita tekijöitä

Digipalvelut
10.12.2021 | Koulutus ja opiskelu

Finelcomp Oy valmistaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi- ja kiinnitysmekaniikkaan sekä tarjoaa korkealaatuista ja kilpailukykyistä ohutlevyosien sopimusvalmistusta asiakkailleen.

– Sähkökeskuskotelot ovat omia ja itse suunniteltuja tuotteita. Sähkökeskusjärjestelmien valmistusta täydentää ohutlevytuotteiden sopimusvalmistus, joka muodostaa liikevaihdostamme noin neljänneksen, kertoo tuotantopäällikkö Marko Holopainen.

Monenlaisia osaajia tarvitaan

Metallin ja tekniikan alojen ammateista Finelcompilla on edustettuna laaja skaala: hitsaajia, särmääjiä, levytyökeskusoperaattoreita, laserleikkauksen operaattoreita ja pintakäsittelijöitä. Lisäksi Finelcompilla työskentelee kokoonpanijoita ja varastotyöntekijöitä.

– Työllistämme tällä hetkellä 12 hitsaajaa sopimusvalmistuksessa. Osaavaa työvoimaa tarvitsemme erityisesti hitsaukseen, särmäykseen ja levytyökeskusten operaattoreiksi. Myös peruskokoonpanotöihin olemme vuoden 2021 aikana työllistäneet uusia henkilöitä.

– Meillä on paljon työtehtäviä, joihin ei missään oppilaitoksessa anneta suoranaista koulutusta. Tällaisia ovat esim. särmäys, jauhemaalaus ja nykyaikaisen levytyökeskuksen operaattorin työ. Koulutamme näihin tehtäviin tekijöitä itse, Holopainen toteaa.

Asenne ratkaisee!

Marko Holopaisen mukaan Finelcompille työllistyäkseen ei välttämättä tarvitse olla aiempaa ammattitaitoa, jos henkilön asenne on kohdallaan.

– Kun hyvä henkilö löytyy, koulutus järjestyy. Ratkaisevaa on työntekijän motivaatio ja halu oppia uutta. Meillä toimii perehdytys hyvin, saamme uudet tekijät tehokkaasti opastettua tehtäviinsä.

– Plussaa on, jos henkilöltä löytyy tekniikan tuntemusta, metallialan perustaitoja ja kuvanlukuosaamista. Särmäys ja pintakäsittely ovat osittain fyysisiä töitä, joten riittävää fyysistä kuntoa tarvitaan myös.

– Töissä edellytetään normaalia säntillisyyttä ja työssäkäynnin perusteiden hallintaa: töihin saavutaan ajallaan, työaikana ei käytetä sosiaalista mediaa, poissaoloista ilmoitetaan sovitusti ja töistä lähdetään työajan päätyttyä. Opastamme nuoria työntekijöitä huomioimaan tällaiset asiat, mainitsee Holopainen.

Työllisyysnäkymät ovat hyvät

Finelcompin toiminnan kehittämistä ohjaa selkeä kasvustrategia, jolla yritys pystyy varmistamaan työpaikat tulevaisuudessakin. Työllisyysnäkymät ovat oikein hyvät. Marko Holopainen kertoo, että Finelcompilla on kotimaassa vahva markkina-asema, ja tilanne näyttää positiiviselta myös ulkomaisten asiakkaiden suhteen.

– Olemme voimakkaasti investoiva ja kasvuhaluinen yritys. Meillä on osaamista myös tuotekehityksessä ja suunnittelussa, joten pystymme räätälöimään tuotteita asiakkaiden toivomusten mukaisiksi.

– Vuonna 2021 hankimme huippunykyaikaisen CNC-ohjatun Amada-särmäyspuristimen. Vuonna 2022 päivitämme vanhempaa pintakäsittelylinjaa vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Muuta konekantaa uudistamme tarpeen mukaan.

– Tuottavuuden kehitys on järkevintä rakentaa automaation avulla. Nimenomaan automaatio ja robotiikka tarjoavat tulevaisuuden työntekijöille mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Koneet tekevät raskaat, toistuvat työt, ja ihmiset hoitavat suunnittelun, ohjelmoinnin ja operoinnin, Marko Holopainen kuvailee.

Joustava ja kannustava työnantaja

Finelcompin toiminnan ydin on asiakaslähtöisyys.

– Tätä lähtökohtaa korostamme jatkuvasti henkilöstöllämme. Asiakas on kaiken toiminnan keskiössä, heidän ansiostaan yritys voi toimia ja kehittää toimintaansa, Holopainen painottaa.

– Työnantajana haluamme olla tasapuolinen ja joustava. Esimerkiksi työaikojen sovitusmahdollisuutta työntekijämme arvostavat. On yrityksen toiminnan yksi perusedellytyksistä, että töitä tehdään silloin kun niitä on, ja vapaita vietetään silloin kun töitä on vähemmän.

Finelcompissa on useita esimerkkejä motivoituneiden ammattilaisten urapoluista tuotannon töistä toimihenkilöksi ohjelmointiin, tuotannon suunnitteluun, laatu- ja kehittämistehtäviin ja työnjohtoon.

– Metallin tai tekniikan ammatilliset opinnot antavat avaimet mielenkiintoisiin ja jatkuvasti kehittyviin työtehtäviin. Samalla avautuu hyvät mahdollisuudet edetä omalla työuralla vastuullisiin tehtäviin. Ammatillinen peruskoulutus on erittäin hyvä pohja myös jatko-opintoihin esim. ammattikorkeakoulussa.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Finelcomp tekee yhteistyötä lähialueen oppilaitosten, kuten Riverian, kanssa. Finelcomp on haluttu työssäoppimispaikka, ja opinnäytetyömahdollisuuksia on myös AMK-opiskelijoille.

– Koulutusyhteistyöllä pyrimme varmistamaan, että meillä on osaajia eri työtehtäviin. Käytämme ammattioppilaitosten täsmäkoulutuksia ja oppisopimuskoulutusta.

– Yleisin tapa henkilöstön kouluttamisessa on kuitenkin se, että kokeneemmat työntekijät opastavat ja kouluttavat talon sisällä. Henkilöstön moniosaaminen on Finelcompissa tärkeää. Tarkoitus on, että kaikki työntekijät hallitsisivat useita eri työtehtäviä.

Moderni ja mielenkiintoinen metalliala

Kaikessa suomalaisessa teollisuudessa tarvitaan tällä hetkellä uusia työntekijöitä, työtä ja työpaikkoja on enemmän kuin tekijöitä. Marko Holopainen näkee, että tilanne jatkuu tulevaisuudessakin samana, sillä eläkkeelle jääviä on enemmän kuin töihin tulijoita.

– Tämän päivän metalliteollisuuden työpaikat ovat pääosin modernin teknologian ja korkean automaatioasteen työpaikkoja, eivät hämyisiä hitsaamoja. Työturvallisuudesta huolehditaan hyvin, työtilat ovat siistit ja materiaalit puhtaita.

– Esimerkiksi Outokummussa teollisten työpaikkojen osuus on todella merkittävä, yritykset ja oppilaitokset tekevät täällä hyvää yhteistyötä. Tutustukaa metallialan koko tarjontaan, mahdollisuuksia nuorille osaajille ja alanvaihtajille on todella runsaasti.

– Kesätöihin kannattaa hakeutua. Kesätöissä pääsee aitiopaikalta tutustumaan yrityksen toimintaan, Holopainen vinkkaa.

Finelcomp Oy
Yrittäjänkatu 6
PL 68
83501 Outokumpu
P. 013 562 411

finelcomp.fi
Facebook
LinkedIn
Instagram