Puunkorjuu työllistää kotiseudulla – Riveria kouluttaa metsäalan ammatteihin

Facebook
15.02.2024 | Maa- ja metsätalous, Koulutus ja opiskelu

– Puunkorjuun ammatti työllistää omalle kotipaikkakunnalle tai kotiseudulle. Ala kaipaa koko ajan uusia ammattilaisia, korostaa metsäalan koulutuksen lehtori Ville Ovaskainen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriasta.

Metsäalan vahvuutena on työllistymismahdollisuuksien laaja skaala. Riverialla metsäalan perustutkintonimikkeitä ovat metsäkoneenkuljettaja (ajokone tai harvesteri), metsäkoneasentaja, puutavara-autonkuljettaja sekä metsuri-metsäpalvelujen tuottaja. Riveria kouluttaa metsäalan ammattilaisia Valtimon ja Joensuun Jukolankadun kampuksilla.

Jatkuvan haun kautta opintoihin kiinni

Nuorisoasteen perustutkintokoulutuksen lisäksi Riverialla on vahva kokemus jatkuvan haun kautta tulleiden aikuisopiskelijoiden kouluttamisesta.

– Jatkuvan haun kautta hyväksytyt opiskelijat ovat joko yli 18-vuotiaita tai sellaisia henkilöitä, joilla on jo jokin tutkinto taustalla, alanvaihtajia siis. Pääsääntöisesti he suorittavat perustutkinnon suuntautumisosiot ja pääsevät sitten työllistymään.

– Esimerkiksi metsäkoneenkuljettajan työura alkaa usein ajokoneella, eli käytynä on lähikuljetuksen tutkinnon osa. Kun työssä ovat taidot hioutuneet, voi sitten suorittaa tutkinnon osat harvesterinkuljettajaksi.

Perustutkinto – ammattitutkinto – erikoisammattitutkinto

Ammatillisissa opinnoissa alalle tullaan yleensä perustutkinnon kautta. Sen jälkeen muutamia vuosia kokemusta kartuttanut työntekijä voi syventää osaamistaan suorittamalla ammattitutkinnon. Se onnistuu työn ohessa.

– Ammattitutkinto keskittyy oman työn suunnitteluun ja toiminnan tehostamiseen. Ammattitutkinto on suosittu ratkaisu henkilökohtaisen ammattitaidon kehittämiseen, kertoo Ville Ovaskainen.

Riverian ammattitutkintonimikkeet ovat kuljetusalan ammattitutkinto / metsäteollisuuden kuljetukset, metsäalan ammattitutkinto / metsäkoneenkuljettaja sekä metsätalousyrittäjä (ks. seuraava kappale).

Ammattitutkintojen ohella tarjolla on metsäalan erikoisammattitutkinto, puunkorjuu. Tutkinto valmistaa esimiestyöhön, työnopastukseen sekä tuotteiden/palvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen.

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto sopii metsänomistajalle

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto soveltuu erinomaisesti metsänomistajalle, olipa hän sitten yrittäjä, yksityinen henkilö tai metsäyhtymän edustaja.

– Taito hoitaa metsää on jokaiselle metsänomistajalle tärkeä ominaisuus. Pitäisi osata arvioida taimikon, varttuneemman harvennuskypsän metsän sekä uudistus- ja päätehakkuukelpoisen metsän tarpeita.

– Metsänhoitoa ei välttämättä tehdä itse, mutta toimenpiteet olisi joka tapauksessa hyvä osata ajoittaa oikein, vaikka työt hankkisi ostopalveluna.

– Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto antaa tietopohjaa myös mm. puuston mittaamiseen, puukaupan tekemiseen, leimikoiden suunnitteluun, metsäverotukseen ja metsätilan arvon määrittämiseen. Tutkinto on kattava ja monipuolinen kokonaisuus, Ville Ovaskainen kertoo.

Huippuluokan opiskeluympäristöt Valtimolla ja Joensuussa

Ville Ovaskaisenmukaan opiskelijat arvostavat Riverian metsäalan opetuksen erinomaisia oppimisympäristöjä.

– Simulaattorit ja koneet ovat nykyaikaisia, ja ennen kaikkea niitä on riittävästi, jolloin jokainen saa henkilökohtaista ajoaikaa.

Simulaattoreita on Valtimolla ja Joensuussa yhteensä yli 20. Valtimolla on kenttäsimulaattori-oppimisympäristö, jossa on kolme konetta käytettävissä. Metsät ovat Valtimolla lähellä.

– Kiitoksia opiskelijoilta saavat myös meidän opettajamme. He ovat paitsi ammattitaitoisia myös mukavia tyyppejä, joiden kanssa tulee hyvin juttuun.

Valtimolla on jo yli 50-vuotinen historia metsäkonekoulutuksessa.

– Meillä alkaa olla opiskelijoita jo kolmannessa sukupolvessa.

www.riveria.fi/koulutusala/metsaala/

Ville Ovaskainen, lehtori, metsäala
+358 50 365 7141
[email protected]

Riveria kehittää metsäalan yritysten työntekijöiden osaamista

Metsäalan yrityksille Riveria tarjoaa henkilöstön täsmäkoulutuksia.

– Täsmäkoulutus alkaa osaamiskartoituksella. Sen jälkeen käydään tarpeen mukaan läpi työmenetelmällinen osio, jossa petraamista kaipaavia osa-alueita laitetaan kuntoon, metsäalan lehtori Ville Ovaskainen kuvailee.

– Koulutuksen fokus on työn toimintojen hoksaamisessa ja niiden tehostamisessa. Voimme katsoa työvaiheittain, mitä työntekijä voisi tehdä eri tavalla tai jopa jättää turhana työnä tekemättä tehokkuuden lisäämiseksi. Siinä työhyvinvointikin paranee ja stressi vähenee, kun oppii työskentelemään sujuvammin ja vähemmällä vaivalla.

Ovaskainen muistuttaa, että täsmäkoulutus parantaa toimintavarmuutta, mikä yritykselle on ratkaisevan tärkeä asia.

– Täsmäkoulutuksen vaikutukset voivat olla sellaisiakin, että yrityksen toiminta-ajatus kirkastuu ja samalla jokaisen työntekijän rooli osana kokonaisuutta hahmottuu.

Mukaan koko yrityksen väki

Täsmäkoulutuksen ajatuksena on saada mukaan koko yritys. Tällöin koulutuksesta on suurin hyöty. Osaamiskartoituksessa nousee monesti esiin pieniä asioita, jotka jäävät helposti arjen työssä huomaamatta, mutta joilla on lopulta iso merkitys työhyvinvoinnin kannalta.

– Meillä on hyviä kokemuksia tilanteista, joissa koulutukseen osallistuvat metsäalan yrityksen kaikki henkilöt kuljettajista työnjohtoon ja yrittäjiin.

Yrityksen maksuosuus on pieni

Täsmäkoulutus on TE-palveluiden konsepti, jonka puitteissa yritys voi saada nykyiselle henkilöstölleen räätälöityä koulutusta osaamisen päivittämiseen. Huomionarvoista on, että työnantajan maksuosuus täsmäkoulutuksesta on 30–50 % kokonaishinnasta riippuen yrityksen koosta ja liikevaihdosta.

Jos yritykselle räätälöity täsmäkoulutuspaketti kiinnostaa, yhteyttä voi ottaa suoraan Riverian metsäalan koulutukseen.

– Siitä se pyörä lähtee pyörimään. Meillä on hyvät yhteydet ELY-toimijoihin, joten ensi askeleeksi riittää yhteydenotto meihin, rohkaisee Ville Ovaskainen.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia