Pyydä tarjous

Savonlinnassa opistovuosi tarjoaa larppaamista ja yhteisöllisyyttä

Kuva: Anton Ripatti
Kuva: Anton Ripatti
23.11.2023 | Koulutus ja opiskelu

Nyt on nuorille huikea mahdollisuus oppia larppaamista ja oppia asioita yhdessä. Miltä kuulostaa taikakoulu ja yhteinen keittiö opiskelukavereiden kanssa? Oma olohuone ja bändiluokka, jossa voi soittaa iltaisin koulun jälkeen.

Savonlinnan kansanopisto tekee uuden avauksen koulutuskentällä, kun larppi otetaan oppimistyökaluksi ensi syksynä. Rehtori Kira Boesenin haaveissa on kansanopiston oma taikakoulu, jossa nuoret opiskelijat pääsevät kokemaan yhteisöllisyyttä, oppimaan ja elämään lempeästi.

Opistovuoden larppikouluttaja Jaakko Rinne tietää, että fantasia kiehtoo, mutta sen kautta löytyy myös vakavia tarkoituksia.

– Fantasia on erityisesti nuorille hyvä keino käsitellä vaikeitakin asioita. Pelin ja roolien jälkikäsittely on tärkeä osa kokonaisuutta, siinä käsitellään pelin aikana syntyneitä tunteita.

Yksinkertaistettuna larppaaminen on roolipelaamisen muoto, jossa pelataan itse pelin “sisällä” omaa roolihahmoa esittäen. LARP on lyhennys sanoista Live Action Role Play.

Larppikouluttaja Jaakko Rinne. Kuva: Soila Puurtinen

Opistovuosi on entinen "kymppiluokka"

Savonlinnan kansanopisto on sisäoppilaitos, jossa asutaan ja ruokaillaan yhdessä. Larp opetusmetodin lisäksi ja sen yhteydessä opiskellaan ihan tavallisia opistovuoden aineita kuten matematiikkaa tai kieliä.

Käytännössä normaalin opiskelun rinnalle tuodaan larppikurssi, opetetaan larppaamisen työkalut ja larpataan pienesti koko vuosi samalla, kun nuori kehittyy koulussa. Opetus toteutetaan päivä- ja iltapäiväpainotteisena, jolloin koulupäivät alkavat oppilaitoksen oman kokin tekemän lounaan jälkeen ja jatkuvat illalla ohjatun oheistoiminnan merkeissä.

– Mallia on haettu Tanskasta ja lähempää Savonlinnan taidelukiosta, jossa larppausta opetetaan nyt seitsemättä vuotta. Savonlinnalainen Jaakko Rinne on kokenut larppaaja ja kouluttaja. Hän kuvailee larppaamista aikuisten versioksi lasten leikistä.

– Maailmassa on useanlaisia larppikulttuureita. Pohjoismaiselle ”Nordic Larpille” on tyypillistä, että aidosti tunnetaan pelissä syntyviä tunteita. Pelin jälkeinen kokemusten käsitteleminen on siis tärkeää. Koulutuskentällä syntyneessä edularpissa hyödynnetään menetelmiä kasvatuksellisesti ja koulutuksellisesti. Rinne tuo esimerkin avaruusmaailmasta. Jos koulun viikkoteemana olisi avaruus ja kaikilla olisi avaruusaluksessa oma roolinsa, voitaisiin matematiikkaa opettaa laskemalla tehtäviä, jotka liittyvät siihen maailmaan.

– Opiskelun liittäminen kiinnostavaan maailmaan tai harjoituksien asettaminen kiinnostavaan yhteyteen voivat lisätä nuoren motivaatiota opiskella.


Kenelle opistovuosi on tarkoitettu?

Opistovuosi on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulunsa päättäneille oppivelvollisille, mutta myös opintojen nivelvaiheessa oleville nuorille esimerkiksi lukion tai ammattikoulun jälkeen tai heille, joiden opinnot ovat syystä tai toisesta keskeytyneet.

Miten opistoon haetaan?

Yhteishaun kautta ja lisäksi jatkuvalla haulla.

Miten kansanopistossa opintovuoden aikana asutaan?

Kansanopisto on sisäoppilaitos, jonka soluissa on kahden ja yhden hengen huoneita.


Osallisuutta ja osaamista

Savonlinnan kansanopistossa valittiin larp opetustyökaluksi sen mahdollisuuksien takia: yhteisöllisyyden rakentaminen, oman elämän haltuun ottaminen, itsenäistyminen, osallisuuden kokeminen.

– Luodaan sellaisia ympäristöjä, joissa nuori tuntee osaavansa ja pystyvänsä. Tunnetaitojen kehittyminen ja aikuiseksi kasvaminen on tärkeää.

Miten larpillisuus liittyy opintoihin, kun kuitenkin samaan aikaan nuoret ovat korottamassa arvosanojaan ja opiskelemassa esimerkiksi tulevia jatko-opintoja varten?

– Larpillisuus on mukana opinnoissa koko ajan; rinnalla kulkee roolihahmo ja tarina. Jos haluat korottaa, vaikka matikan numeroita, hahmon tehtävä on opiskella matematiikkaa. Kun opiskelet ja kehityt, hahmo kehittyy osana omaa stooriaan, kuvailee Jaakko Rinne.

Jaakko Rinne on asiantuntija nimenomaan larppaamisessa. Erilaisia oppiaineita opettamassa on myös muita opettajia ja koulun henkilökunta. ”Taikakoulun” ideaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogiikan opintoja viimeistelevä Jaakko haluaa viedä eteenpäin nuorten hyvinvoinnin vuoksi.

– Kaikki ihmiset ovat epävarmoja ja erityisesti nuoret. Yritetään tuoda onnistumisen kokemuksia, joista voi olla hyötyä vaikkapa työhaastattelussa. Onnistumisen kokemus voi siirtyä taikaoppitunnilta fysiikan oppitunnille, hakee Jaakko Rinne esimerkkejä.

Vuosi luovasti -opintovuosi on vaihtoehto larp-opistovuodelle

Larp-opistovuoden rinnalla ja yhteistyössä toteutuu Vuosi luovasti -opistovuosi. Sen sisällä opiskelija voi valita kolmesta painotusalueesta omansa. Ne ovat kuvataide ja kädentaidot, näytteleminen ja kirjoittaminen sekä musiikki ja media.

Tutustu Savonlinnan kansanopistoon ja kysy lisää: www.sko.fi | Facebook

Teksti: Tiina Ojutkangas