Sodankylän lukio tarjoaa laadukasta opetusta viihtyisässä ja turvallisessa opiskeluympäristössä

Sodankylän lukiossa opiskelua voidaan laajentaa lähiympäristön ulkopuolelle esimerkiksi erilaisten retkien ja vierailuiden avulla. Kuva: Aki Rautava
Sodankylän lukiossa opiskelua voidaan laajentaa lähiympäristön ulkopuolelle esimerkiksi erilaisten retkien ja vierailuiden avulla. Kuva: Aki Rautava
12.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

Sodankylän lukio on pieni, lämmin ja läheinen. Opiskelijoita on 75, joista 6 on yhdistelmä tutkintolaista. Arktisella alueella sijaitseva lukio näkee pohjoisen kulttuurin ja luonnon suurena voimavarana ja se tukee toiminnassaan ekologisesta kestävää kehitystä. Nämä arvot heijastuvat muun muassa valinnaisissa opinnoissa; tarjolla on arktisesta selviytymisestä arktiseen ilmastojaksoon, kiipeilystä aina Pohjois-saamen kieleen. Lisäksi kansainvälisyydellä on suuri merkitys lukiolle, joka pyrkii aktiivisesti verkostoitumaan ja tarjoamaan laajan kattauksen kieliopintoja.

- Sodankylän lukio on tasokas yleislukio, jolla on paikallisia painotuksia opinnoissa. Lukio tarjoaa myös viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön, jossa hyödynnetään korkeakoulujen, muiden oppilaitosten, työelämän ja yritysten sekä muiden tahojen tarjoamia mahdollisuuksia. Näistä esimerkkinä mainittakoon yhteistyö Sodankylän geofysiikan observatorion sekä ilmatieteen laitoksen kanssa sekä opintojaksot Värriön tutkimusasemalla, kertoo vt. rehtori Irja-Kaisa Lakkala ja jatkaa:

- Meidän tehtävänämme on tukea opiskelijoita hyvin yksilöllisesti; oppimispolut katsotaan kädestä pitäen ja niitä voidaan räätälöidä opiskelijan omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti. Korostamme myös, että meillä ei ole minimi oppilaskokoa ryhmälle. Meillä on valmiudet järjestää opintoja jopa yhdelle opiskelijalle, muun muassa saamen kielen opinnoissa.

- Lukiona olemme myös hyvin ajanmukainen; digitaaliset ympäristöt ovat meidän lukio-opiskelussamme merkittäviä oppimisympäristöjä ja tätä osaamista hyödynnetään laajalti.


"Meillä Sodankylän lukiossa vahvuutena on ehdottomasti sen pieni koko. Opettajat, rehtori ja muu henkilökunta tulevat tutuiksi nopeasti, ja jokainen opiskelija kohdataan yksilönä. Lukiossamme on kattavasti tarjolla erilaisia syventäviä opintojaksoja ja mahdollisuus opiskella esimerkiksi useita kieliä. Yleinen ilmapiiri meillä on rento ja kannustava. Yhdessä tekeminen korostuu pienessä koulussamme".

- Juulianna Kemppainen, opiskelija Sodankylän lukiosta.


Sodankylän lukiossa lappilainen kulttuuri ja elämäntapa ovat osana koulun toimintaa ja kouluyhteisön jäsenille merkityksellisenä identiteetin osana. Kuva: Aki Rautava

Opetussuunnitelman mukaisia oppimispolkuja

Sodankylän lukiossa voi opiskella valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset pakolliset ja valtakunnalliset opinnot. Lisäksi opetussuunnitelmassa on määritelty koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot sekä sellaiset lukion ulkopuolella suoritetut opinnot, jotka voi lukea hyväksi lukio-opintoihin.

- Esimerkiksi valinnaisina kielinä Sodankylän lukiossa voi opiskella saksaa, ranskaa, saamea ja venäjää. Näistä kielistä on mahdollista valita A2-, B2- ja B3-tason opintoja. Temaattisissa opinnoissa on opintojaksoja, jotka ovat oppiainerajat ylittäviä tai laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin liittyviä.

- Opiskelija voi suorittaa lukiodiplomit liikunnasta, kuvataiteesta, musiikista ja tanssista. Lukiodiplomin suorittaminen on pitkäaikainen projekti, joka vaatii kyseisissä aineissa osoitettua harrastuneisuutta ja lukioaikana suoritettuja edeltäviä opintoja.

Edeltävät opinnot voi suorittaa opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla koulun omina opintojaksoina ja/tai koulun ulkopuolisina hyväksiluettavina opintoina, linjaa Lakkala ja lisää:

- Kaksoistutkinnon voi myös suorittaa lukiossamme ja siinä opiskelijat opiskelevat lukiossa yleensä erikseen sovittuina jaksoina opiskeluvuosinaan. Jokaisen kaksoistutkintoa suorittavan opiskeluohjelma suunnitellaan yksilöllisesti eteneväksi.

Kuva: Aki Rautava

Tiivistä yhteistyötä myös yli rajojen

Sodankylän lukio tekee monimuotoista yhteistyötä muun muassa Lapin koulutuskeskus REDUn, Helsingin ja Oulun yliopistojen sekä muiden lappilaisten lukioiden kanssa.

- Sodankylän lukiolaiset tutustuvat opiskeluaikanaan ainakin Lapin ja Oulun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelumahdollisuuksiin. Sodankylän lukiossa opiskelee myös kaksoistutkintoa suorittavia Lapin koulutuskeskus REDUn opiskelijoita.

- Ympäristökuntien lukiot ovat luontevia kumppaneita. Sodankylän lukio on avoin ja aloitteellinen suunnittelemaan ja tekemään yhteistyötä niiden kanssa. Lukion opiskelijoilla on myös mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa esimerkiksi Revontuliopiston ja Lapin musiikki- ja tanssiopiston tarjoamien kurssien suorituksia sovittujen periaatteiden mukaisesti.

- Jatkamme aktiivista yhteistyötä Oulun yliopiston alaisen Sodankylän geofysiikan observatorion (SGO) kanssa. Se on tärkeä kumppani lukion suunnitellessa esimerkiksi tutustumiskursseja ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Lisäksi lukio tekee mahdollisuuksiensa mukaan perinteikästä yhteistyötä itävaltalaisen ystävyyskoulun kanssa. Yhteistyöhän voi kuulua esimerkiksi vierailuja, yhteisiä projekteja, yhteistyötä digitaalisin välinein.

Merkityksellisistä ja tasa-arvoista opiskelua

Sodankylän lukion arvopohjan perustana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, uteliaisuus, tieto, demokratia, avarakatseisuus ja hyvinvointi. Nämä arvot näkyvät koulun kaikessa toiminnassa. Niitä konkretisoidaan opetussuunnitelman eri osissa, esimerkiksi toimintakulttuurissa ja arvioinnissa.

- Eri kulttuurit ovat tärkeitä huomioida. Koulussamme suhtaudutaan toisiin eettisesti kestävällä tavalla omassa toiminnassa muut hyväksyen ja huomioon ottaen. Meillä on myös 0 toleranssi syrjintään.

- Hyvinvoinnin vahvistaminen ja oppimisen tukeminen ovat myös asioita, joihin haluamme pureutua entistä enemmän. Oppilaidemme jaksaminen ja auttaminen on toimintamme keskiössä, korostaa Lakkala.

Hakeminen vuonna 2023

- Sodankylän lukiossa ei ole keskiarvo rajaa ja meillä on mahdollista aloittaa opintoja ympäri vuoden. Lisätietoa meistä ja opinnoista: https://peda.net/sodankyla/lukio

Kuva: Aki Rautava

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä