Energiainvestoinnit kiinnostivat ensimmäisessä maatalouden investointitukien haussa

Facebook
22.06.2023 | Maa- ja metsätalous

Maatalouden investointitukien tämän vuoden ja tämän EU-rahoituskauden ensimmäinen tukijakso päättyi 10.5.2023. Viljelijät tekivät ensimmäisellä jaksolla yhteensä 1400 hakemusta, joilla haettiin reilut 64 miljoonaa euroa avustusta ja noin 48 miljoonaa euroa korkotukilainaa. Näistä nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia oli 106 kappaletta, joilla haettiin avustusta noin 4 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 15 miljoonaa euroa.

Viime vuonna vastaavalla tukijaksolla avustusta haettiin jonkin verran enemmän, mutta osa investoinneista ei toteutunut kustannusten nousun vuoksi ja myönnetyn avustuksen määrä jäi noin 48 miljoonaan euroon. Tukijakso jäi tänä vuonna hieman viime vuotta lyhyemmäksi. Erona viime vuoteen on myös, että viljelijät hakivat tukea aiempaa pienempiin investointeihin.

Energiainvestointien kasvu näyttäisi jatkuvan

Eniten hakemuksia tekivät Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueiden viljelijät. Näillä alueilla haettiin yhteensä noin puolet koko haetusta avustusmäärästä.

Euromääräisesti eniten avustusta haettiin maatilan energiainvestointeihin: yhteensä lähes 20 miljoonaa euroa. Energiainvestointien määrä on kasvanut jo useamman vuoden ja tämän vuoden ensimmäisen tukijakson perusteella näyttäisi siltä, että näiden investointien määrä pysyy edelleen korkeana. Viljelijät investoivat esimerkiksi aurinkopaneeleihin.

Vain yhteen biokaasulaitokseen haettiin avustusta ensimmäisellä tukijaksolla

Navettainvestointeihin haettiin toiseksi eniten avustusta

Toiseksi eniten avustusta haettiin lypsykarjanavettainvestointeihin, joihin haettiin avustusta noin 12 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa lähes 14 miljoonaa euroa. Maidon- ja naudanlihantuottajat ovat tehneet viime vuosina merkittävästi aiempia vuosia vähemmän investointeja navettoihin. Navettainvestointeja ovat vähentäneet maatalouden kustannusten nousu ja Valion meijereiden käyttöönottamat maidon tuotantosopimukset.

Tämän vuoden huhtikuussa maa- ja metsätalousministeriö suositteli viljelijöitä viivästyttämään tulevia nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeita, jos tuotantorakennuksen tontilta tai rakennuspaikalta joudutaan kaatamaan puita metsästä. Syynä on EU:n metsäkatoasetus, jonka vaikutus uusiin navettainvestointeihin on epäselvä.

Kappalemääräisesti hakemuksia oli paljon ympäristön tilaa parantaviin investointeihin, joihin avustusta haettiin 400 hakemuksella yhteensä runsaat kahdeksan miljoonaa euroa. Salaojituksia ympäristöinvestoinneista on 223 kappaletta. Yhteisojitukseen haettiin avustusta kolmessa hakemuksessa, jotka kaikki tehtiin Pohjanmaalla.

Maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustuen haku on jatkuva. Hakemuksen voi tehdä Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Hyrrä-asiointipalvelu on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Alueelliset ELY-keskukset neuvovat tukien hakemisessa ja myöntävät tuet.

Tekstilähde: Ruokavirasto

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä