Pyydä tarjous

EPM Metsä Oy on huolellinen puunostaja

Digipalvelut
14.02.2020 | Maa- ja metsätalous
EPM Metsä Oy on vuonna 2011 perustettu puunhankintayhtiö. Sen päätavoitteena on hankkia puuta Lapuan Saha Oy:lle sekä EPV Energia Oy:n kahdelle voimalaitokselle. Lisäksi yhtiö välittää puuta muille puunjalostusyhtiöille. EPM Metsä Oy:n toimisto sijaitsee Seinäjoella, ja sen puunostajat toimivat eri puolilla Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata.– Ostamme ensisijaisesti päätehakkuuleimikoita, erityisesti kuusen. Tukit menevät Lapuan Saha Oy:lle ja energiapuu Vaskiluodon Voiman ja Seinäjoen Voiman laitoksiin, eli mahdollisimman suuri osa hankkimastamme puusta menee omistajiemme käyttöön. Välikäsien mukanaolo on minimoitu. Meille toimitusketjun lyhyys antaa kilpailuetua, kertoo toimitusjohtaja Timo Hongisto.Huippulaatuista kuusitukkiaEPM Metsä Oy:n toiminnan lähtökohtana on Lapuan Saha Oy:n puuntarve. Sahan toiminnassa painottuu kuusitukin sahaaminen. Sahalta lähtee kotimaahan ja maailmalle vuosittain n. 80 000 m3 korkealuokkaista havusahatavaraa.– Yhtymäpinta energiaan syntyy luontevasti, kun EPM Metsä hankkii pääasiassa kuusitukkileimikoita, joiden ohessa tulee energiapuuta, erityisesti latvusmassaa, Timo Hongisto sanoo.Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla kuusitukit ovat ominaisuuksiltaan erinomaisia. Korkea laatu johtuu siitä, että alueen kasvupaikkatyypit ovat vaatimattomia, jolloin puu kasvaa hitaasti. Lisäksi puustot ovat harvahkoja, jolloin kuusissa on runsaasti tervettä oksistoa. Tuloksena on ihanteellinen ohutlustoinen kuusitukki. – Tukkipuun laadusta voivat olla ylpeitä sekä puun myyjä että käyttäjä. Meidän intresseissämme on tehdä nimenomaan kuusitukkia, ei kuitua. Välitykseen meiltä menee kuitupuuta, koivutukkia ja sahaukseen liian järeitä tukkeja, Hongisto mainitsee.– Lapuan Saha Oy tehostaa jatkuvasti toimintaansa, siellä tehdään laiteinvestointeja ja kehitetään toimintatapoja. Saha määrittelee meille korjuurytmin ja paljolti myös hankintamäärät. Energiapuu tulee siinä käsipuolessa. Kaikki energiapuu, mikä vain saadaan, mahtuu kyllä voimalaitosten käyttöön.Puunostajien verkosto toimii Pohjanmaalla ja Etelä-PohjanmaallaEPM Metsä Oy:lle puuta myyvät paikalliset metsänomistajat Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Yhtiö tekee hyvää yhteistyötä metsänhoitoyhdistysten kanssa. EPM Metsä Oy:llä on toiminta-alueellaan kuuden puunostajan verkosto, heidän yhteystietonsa ovat yhtiön www-sivuilla osoitteessa epmmetsa.fi/puunostajat.– Paikalliset metsänomistajat ovat meille tärkeitä asiakkaita. Olemme täällä tunnettu toimija, meihin osataan ottaa yhteyttä. Puunostajamme käy katsomassa leimikkoa ja kaupanteko jatkuu siitä eteenpäin. Asioita, joita myyjän kannattaa etukäteen miettiä, ovat tiestö, kulkuoikeudet ja ennakkoraivaukset, Timo Hongisto vihjaa.– Puunmyyjän kannalta me olemme siinä mielessä hyvä ostaja, että kuusikon päätehakkuista me otamme sahatukit tarkasti talteen. Sahapuusta myyjä saa suurimmat tulot, ja meille kuusitukkien huolellinen ottaminen on tärkeää toiminta-ajatuksemme vuoksi.Kuusitukin hinta on keskitasolla – Viime aikoina on ollut huono markkinatilanne, on nähty tuotannon rajoituksia ja lakkoja. Tästä on muodostunut sellainen mielikuva että kukaan ei käytä puuta. Tämä ei kuitenkaan päde meihin, sillä Lapuan Saha toimii normaaliin tapaan kahdessa vuorossa. Viime kevään ja kesän aikana Lapuan Sahalla on investoitu tuotannon tehostamiseen parantamalla sahauslinjaa. Sahan vuorotehokkuus on entisestään kehittynyt, ja olemme voineet käyttää hyviä määriä puuta. Lisäksi Lapuan Saha on lähtökohtaisesti kuusitukkisaha, ja kuusen markkinatilanne on parempi kuin männyn, Timo Hongisto kertoo. Nykyinen sahapuun ylitarjonta johtuu paljolti Keski-Euroopassa vallinneesta kuivuudesta, jota on seurannut kuoriaisten aiheuttama tuho. Sikäläisistä pakkohakkuista saadun tukkipuun laatu on heikkoa, kun taas EPM Metsä toimii alueella, jolla kuusitukin laatu on huippua. Sen kysyntä ei ole laskenut keskimääräisen markkinatilanteen mukaisesti. Hintakin on edelleen asianmukainen.– Jos kuusitukin hintaa tarkastellaan edellisen vuosikymmenen alkupuolelta näihin päiviin, huomataan, että nykyinen hinta on keskitasolla. Korkeasuhdanteen jälkeen on palattu normaalitilaan, joten näkemyksemme mukaan ei ole tarpeen rajoittaa puukauppaa, Hongisto korostaa.epmmetsa.fiArtikkeli on julkaistu Maa- ja metsätalous -lehdessä 1/2020 sivulla 23.

Muita uutisia