Metsä Groupille metsänomistaja on ykkösasia

Facebook
19.01.2024 | Maa- ja metsätalous

Metsä Group on suomalaisen metsätalouden edelläkävijä, joka investoi voimakkaasti teollisen kapasiteettinsa kehittämiseen.

Metsä Groupin Seinäjoen piiripäällikkö Janne Muhonen mainitsee jo toteutuneina suurinvestointeina Äänekosken ja Kemin biotuotetehtaat sekä Rauman sahan.

– Lähivuosina Äänekoskelle rakennetaan uusi kertopuutehdas, ja suunnitelmissa on kartonkitehtaan rakentaminen Kaskisiin.

– Pyrimme siihen, että metsänomistajien tuottamalla puulla on arvoa ja kysyntää.

Metsätalouden asiantuntijatalo

Metsä Group tarjoaa kattavat palvelut metsänomistajille. Puukaupan ohella saatavana ovat metsänhoidon palvelut, kuten uuden metsän perustaminen, taimikonhoito ja lannoitus.

– Myös kemera-tukien tilalle tulevan uuden metka-tukijärjestelmän asiat hoituvat kauttamme, Janne Muhonen mainitsee.

Puukaupan tekemiseen Metsä Groupin kanssa on useita tapoja. Metsänomistaja voi ottaa yhteyttä suoraan Metsä Groupin Metsäasiantuntijaan ja pyytää tarjouksen. Tarjouspyynnön voi tehdä myös sähköisessä puukauppapaikka Kuutiossa (kuutio.fi) tai Metsä Groupin omassa Metsäverkossa. Lisäksi Metsä Groupin asiantuntijat ottavat itsekin yhteyttä metsänomistajiin.

Metsä Groupin ammattilaisten osaamisella löytyy kuhunkin korjuukohteeseen sopivin toteutustapa.

– Meille on erityisen tärkeää maksimoida metsänomistajien omaisuuden tuotto. Se on periaatteemme.

Puuta tarvitaan paljon

Seinäjoen hankintapiiri kattaa Etelä-Pohjanmaan kunnat. Hankintapiirin ostama puu menee pääosin Metsä Groupin omille tehtaille ja sahoille.

– Kuitupuu menee Metsä Groupin omaan käyttöön, mutta tukkipuuta toimitamme myös paikallisille asiakassahoille. Lisäksi teemme vaihtoja muiden yhtiöiden kanssa, jotta raaka-ainetta ei tarvitsisi kuljettaa turhan kaukaa tehtaille. Vaihdot ovat logistisesti ja ympäristöllisesti järkeviä, Muhonen kuvailee.

– Havukuidusta pääosa menee Äänekoskelle. Koivukuitua toimitamme Kaskisten tehtaalle. Rauman saha saa täältä Pohjanmaalta paljon tukkipuuta. Rautatiekuljetuksia Rauman sahalle edistää Seinäjoen uusi raakapuuterminaali.

Janne Muhosen mukaan raakapuun hintataso oli keväällä 2023 melko korkea ja puukauppa kävi hyvin.

– Maailmansuhdanteista johtuen hinnat laskivat syksyllä, mikä hiljensi puukauppaa. Näkymä pidemmän aikavälin hintakehityksestä on tällä hetkellä sumuinen. Toivottavasti tapahtuu selkeä käänne parempaan päin, positiivisia merkkejä on onneksi näkyvissä.

Osuuskunnan omistajina yli 90 000 suomalaista metsänomistajaa

Metsä Groupin erikoispiirre ja vahvuus on, että sen emoyhtiönä toimii Metsäliitto Osuuskunta. Puukaupan yhteydessä myyjän on mahdollista sijoittaa osuuskuntaan.

Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenyys tarjoaa huomattavia etuja. Liittyminen omistajajäseneksi tapahtuu perusosuussijoituksen kautta. Metsäliitto maksaa sijoitukselle osuuskorkoa. Sijoituksen suuruus riippuu metsätilan koosta ja sijainnista. Jäseneksi voi liittyä, kun metsämaata on vähintään kolme hehtaaria.

– Meidän alueellamme osuusmaksu on 50 € per hehtaari. Erillistä liittymismaksua ei ole, eikä myöskään vuotuista jäsenmaksua, Muhonen toteaa.

Puun myynnistä ja metsäpalveluista kertyy omistajajäsenille bonuksia, joilla voi maksaa tilaamiaan metsänhoitotöitä ja materiaaleja, tai kertyneet bonukset voi hyödyntää nostamalla ne tai sijoittamalla ne lisäosuuksiin seuraavan puukaupan yhteydessä.

Metsäliitto Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä täyttämällä lomake Metsäverkossa (www.metsaverkko.fi) tai tulostamalla, täyttämällä ja postittamalla paperinen liittymislomake Metsä Groupin sivuilta.

Sopimusasiakkuuksilla kokonaisvaltaista hyötyä metsäomaisuudesta

Omistajajäsen voi solmia Metsä Groupin kanssa jäsenetusopimuksen, joka takaa hakkuumahdollisuuksien täysimääräisen hyödyntämisen mm. metsäasiantuntijan palveluiden ja hintatakuun kautta.

Jäsenetusopimusta laajempi kumppanuusmalli on metsäomaisuuden hoitosopimus, jonka puitteissa Metsä Groupin ammattilaiset hoitavat metsäomaisuutta omistajan toiveiden ja tuotto-odotusten mukaisesti. Metsäomaisuuden hoitosopimus sisältää hintatakuun ja asiantuntijapalveluiden lisäksi mm. vuosisuunnitelman veloituksetta sekä bonukset vähintään tuplana.

Lisäosuudet ja pääomabonukset

Omistajajäsen voi sijoittaa puukaupoista saamiaan tuloja sekä osuuskorkoja Metsä1-lisäosuuksiin. Metsä1-lisäosuuksille maksetaan vuosittain määriteltävää korkoa, jonka osuuskunta pyrkii pitämään houkuttelevan korkealla tasolla. Vuodelta 2022 maksettava korko on 6,5 %, ja vuoden 2023 korkoprosentista päätetään kevään 2024 kuluessa.

Metsä1-lisäosuuksien voimassaolo jatkuu automaattisesti uusista puukaupoista. Ellei uusia puukauppoja tehdä, Metsä1-lisäosuuksien voimassaoloaika on 10 vuotta, jonka jälkeen ne muuntuvat Metsä2-lisäosuuksiksi, joilla on oma korkoprosenttinsa.

Merkittävä etu on myös pääomabonus, johon Metsä1-sijoittajat ovat oikeutettuja. Pääomabonuksella voi merkitä uusia Metsä1-lisäosuuksia 15 % normaalia edullisemmin.

Metsänhoidon ja puunkorjuun hoitavat kokeneet ja luotettavat sopimusyrittäjät

– Panostamme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin sopimusyrittäjien kanssa. Yritykset tuntevat sekä meidän toimintatapamme että metsänhoidon yleiset ohjeet, Janne Muhonen kertoo.

Metsä Group kouluttaa sekä omaa että sopimusyritysten henkilöstöä, sillä ala kehittyy jatkuvasti. Näinä aikoina korostuu erityisesti ympäristön huomioiminen.

– Osaamme suositella metsänomistajille toimenpiteitä, jotka turvaavat perhemetsätalouden ylisukupolvisuuden ja samalla suomalaisen metsätalouden jatkuvuuden kestävällä tavalla, kuitenkin kannattavuus huomioiden.

Esimerkiksi metsätuhojen riskiä voidaan pienentää monipuolisella puulajistolla. Lehtipuut voivat myös lisätä tuottoa, kun karikkeeseen tulee lehtipuuainesta. Kesästä 2022 lähtien Metsä Group on jättänyt puunhankinnan ja -korjuun ulkopuolelle muut lehtipuut, paitsi koivun ja läpimitaltaan alle 40-senttiset haavat.

Omistajajäsenille on tarjolla erityinen hoitomalli Metsä Group Plus, jossa puukaupan tai taimikonhoitotilauksen yhteydessä sovitaan metsäluonnon tilaa turvaavista ja parantavista toimista, jotka ovat laajempia kuin vakiintuneet käytännöt.

– Metsänomistaja tietenkin aina päättää, mitä hänen metsissään tehdään, muistuttaa Muhonen.

Asiat hoituvat ja tieto liikkuu Metsäverkossa

Metsäverkko on Metsä Groupin maksuton verkkopalvelu, joka helpottaa jäsenten metsäomaisuuden hallintaa. Metsäverkossa voi tarkastella ja päivittää omaa metsäsuunnitelmaa, jättää tarjouspyynnön ja tehdä metsänhoitotilauksia.

– Kun Metsäverkkoon lataa omat metsävaratiedot, pääsee katsomaan ja muokkaamaan yksittäisiä kuviotietoja. Kuviotietoihin päivittyvät myös Metsä Groupin tekemät toimenpiteet, joten tiedot ovat aina ajan tasalla, Janne Muhonen kertoo.

– Metsäverkossa näkyvät myös metsäomaisuuden taloudelliset tiedot, ja siellä voi tehdä metsäveroilmoituksen. Uusimpana toimintona on metsätuhosovellus hyönteis- ja myrskytuhojen tunnistamiseen.

www.metsagroup.com/fi/puunhankinta/

Facebook | YouTube | X

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia