Pyydä tarjous

Hakeurakointi Palojärvi hakettaa ja kuljettaa uusiutuvaa energiaa

Digipalvelut
14.02.2020 | Maa- ja metsätalous
Nykyään energiapuu on puutavaralaji tukkien ja kuitupuiden tapaan. Energiapuuta käytetään polttoaineena kuntien ja kaupunkien lämpölaitoksissa sekä sellu-ja paperiteollisuudessa ja kasvavasti myös kotitalouskäytössä. Metsäenergiavarat mahdollistavat energiapuun käytön tavoitteen mukaisen kasvattamisen.Uusiutuvan energian käytön lisääminen perustuu Suomessa ennen muuta uusiutuvan bioenergian, metsähakkeen ja puun pienkäytön lisäämiseen. Energiapuuta korjataan päätehakkuualoilta risuina ja kantoina sekä nuorista metsistä joko kokopuuna tai karsittuna rankana. – Uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön siirtyminen niin energia- kuin muussakin tuotannossa on positiivinen ajuri koneyritystoiminnalle, yrittäjä Jussi Palojärvi Hakeurakointi Palojärvi Oy:stä toteaa.Jussi Palojärvi pitää bioenergian tuotantoa erinomaisena mahdollisuutena metsäteollisuuden elinkeinojen monipuolistamiseksi. – Energiapuu on kotimainen ja paikallinen, sekä ympäristön kannalta hyvä ratkaisu energiantuotantoon. Puuenergian kasvava käyttö edistää metsien hoidon tasoa, nopeuttaa metsien puuston tuottoa ja turvaa metsäteollisuuden paikallista puuraaka-aineen hankintaa myös tulevaisuudessa, Palojärvi toteaa.Hakeurakointi Palojärven päätoimiala on hakeurakointi. Yrityksen toimialueena on Etelä ja Keski-Pohjanmaa.– Teemme haketusurakointia hakkuutähteistä, kokopuurangasta ja jossain määrin haketamme myös kuitupuuta. Urakoimme valmista haketta ja hoidamme hakkeen kuljetuksia asiakkaillemme. Syksyllä haketetaan paljon maatila- ja pienasiakkaille, talvella pääasiassa isommille toimijoille. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. lähialueen kunnat ja energiaosuuskunnat sekä lukuisat maatilat. Toimitamme haketta paljon mm. broilerikasvattamoille, Palojärvi kertoo.Monipuolinen toimijaHakeurakointi Palojärven toiminta on aloitettu 1980-luvun alkupuolella. Osakeyhtiöksi yritys muuttui vuonna 2000. Hakeurakoinnin lisäksi yrityksen toimenkuvaan kuuluu hakeraaka-ainepuun osto ja hakkeen myynti. Lisäksi turpeen pientuotannon puolestapuhuja Jussi Palojärvi tuottaa talvikuukausina hakkeen mukana omalta suolta nostettua palaturvetta. – Lisäksi meillä on oma metallipaja, jossa teemme koneiden korjausta ja huoltoa. Vuodesta 2007 lähtien yritys on tuottanut myös energialämpöpalveluja. Kortesjärven keskustassa meillä on 300-kilowattinen lämpökeskus, josta toimitetaan lämpöä kahteen vanhusten hoitokotiin, Palojärvi kertoo.Jussi Palojärven lisäksi yritys työllistää 2 - 3 henkilöä ympäri vuoden, kesäisin työntekijämäärä lisääntyy.– Kalustoa on kehitetty, lisätty ja uusittu. Tänä päivänä haketta tehdään kahdella autohakkurilla. Kaikki hakkurit ovat suunniteltu ja toteutettu omalla pajalla.Lisäksi käytössä on kaksi hakkeen kuljetusautoa ja energiapuun siirtoon on metsätraktori. – Ostamme hakepuuleimikoita pystykaupalla. Leimikoiden hakepuut kaadetaan omalla giljotiinikouralla varustetulla kaivinkoneella. Kuljetus- ja haketuspalvelujen järjestämisessä on aina lähtökohtana asiakkaan toiveet ja tarpeet. Tavoitteenamme onkin toimittaa joustavasti haketta oikeaan aikaan ja paikkaan, Palojärvi luonnehtii yrityksensä toimintaa.Hyvälaatuinen hake varmistaa lämpölaitoksen vaivattoman ja turvallisen käytön Haketusurakoitsija jalostaa energiapuun hakkeeksi. Palojärvi toteaa, että hakkeen laatu on yleensä hyvä, kun hankintaketjussa kaikki toimivat vastuullisesti päämääränään hyvälaatuinen hake.– Hyvästä laadusta hyötyvät kaikki puun myyjästä energian tuottajaan. Metsähakkeessa kuivuus on tärkein ominaisuus. Kuivuuteen voidaan vaikuttaa oikealla energiapuun varastoinnilla. Hakkuutähteen ja muun rankapuun annetaan kuivua tien varressa noin vuosi, jonka jälkeen ne haketetaan. Myös syksyllä ja talvella haketetaan paljon energiapuuta, jolloin varastoinnilla on ratkaiseva osuus kosteuden vähentämisessä. Talvella haketettavissa erissä varastoinnilla ja kasojen peittämisellä on ratkaiseva osuus kosteuden vähentämisessä, Jussi Palojärvi selvittää.hakeurakointi.fiArtikkeli on julkaistu Maa- ja metsätalous -lehdessä 1/2020 sivulla 24.

Muita uutisia