Hakeurakointi Palojärvi tuottaa monipuolisia ja asiakaslähtöisiä puualan palveluita

Facebook
19.01.2023 | Maa- ja metsätalous

Nykyaikaiseen metsänhoitoon kuuluu olennaisena osana energiapuun korjuu. Energiapuuta korjataan päätehakkuualoilta risuina ja kantoina sekä nuorista metsistä joko kokopuuna tai karsittuna rankana.

Hallitusohjelma linjaa vahvasti kotimaisen energian puolesta. Biotalousstrategiassa onnistuminen edellyttää, että kotimaisten polttoaineiden kilpailukyky ja saatavuus varmistetaan.

Yrittäjä Jussi Palojärvi pitää bioenergian tuotantoa erinomaisena mahdollisuutena metsäteollisuuden elinkeinojen monipuolistamiseksi.

- Energiapuu on kotimainen ja paikallinen, sekä ympäristön kannalta hyvä ratkaisu energiantuotantoon. Puuenergian kasvava käyttö edistää metsien hoidon tasoa, nopeuttaa metsien puuston tuottoa ja turvaa metsäteollisuuden paikallista puuraaka-aineen hankintaa myös tulevaisuudessa, Jussi Palojärvi toteaa.

Hakeurakointi Palojärvi hakettaa ja kuljettaa uusiutuvaa energiaa

Hakeurakointi Palojärvi Oy on kokenut ja ammattitaitoinen puualan toimija, jonka päätoimiala on hakeurakointi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Yrityksen asiakkaita ovat lähialueen kunnat ja energialämpöosuuskunnat.

Hakeurakointi Palojärven toimialaan kuuluu hakeurakointi, poltto- ja kuiviketurpeen myynti, hakepuun osto ja hakkeen myynti, energiapuun hakkuu, lämpöyrittäjyys sekä koneiden korjaus ja huolto.

Metsähakkeen merkitys energiantuotannossa kasvanut merkittävästi

Ukrainan kriisin johdosta keskeiset energiavirrat Venäjältä Suomeen ovat lähes kokonaan poikki ja energiayhtiöt ovat joutuneet etsimään korvaavaa energiaa kotimaasta.

Jussi Palojärven mielestä hyvää kotimaista kuitupuuhaketta menee nyt liian paljon polttoon.

- Tällä hetkellä hakepuu menee niin hyvin kaupaksi, että kuluvan lämmityskauden aikana poltetaan kaikki kuivat puut. On suuri kysymysmerkki, mitä seuraavalla lämmityskaudella poltetaan. Puun energiakäytön kestävyyskriteereitä on tarkasteltava huolellisesti. Kaikki täysimittainen kuitupuu on pois teollisuudelta ja jatkojalostukselta. Kuitupuuhake kuuluu polton sijasta sellukattilaan ja sen sijaan poltossa olisi syytä käyttää turvetta, Palojärvi painottaa.

Kotimaisen turpeen käytön lisäämistä energiaomavaraisuuden puolesta syytä kasvattaa

Turpeen pientuotannon puolestapuhuja Jussi Palojärven mielestä turve parantaa merkittävästi Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta, minkä vuoksi turvetuotantoa pitäisi lisätä hakkeen polton rinnalla.

- Turpeenpoltosta ehdittiin jo luopua useilla energialaitoksilla. Kotimaisen turpeen käytön lisäämistä energiaomavaraisuuden puolesta olisi syytä nyt kasvattaa merkittävästi. Miksi kotimaisia vaihtoehtoja ei hyödynnetä ja mitä järkeä on sulkea pois mahdollisuutta käyttää turvetta energiatuotannossa. Onko järkevää rahdata haketta ulkomailta Suomeen laivoilla. Millainen ympäristöteko se oikein on, Palojärvi ihmettelee

Turve on viime vuosikymmeninä ollut olennainen osa Suomen energiahuoltoa ja on toiminut vuosikymmenien ajan puskurina lämmityspolttoaineiden saatavuusongelmien varalta. Viime vuosina turpeen energiakäyttö on vähentynyt. kun turpeen verotusta on nostettu ja sen käsittelyä kiristetty kotimaisten politiikkatoimien vuoksi.

Suomessa turpeella tuotetaan sähköä ja lämpöä yhdyskuntien ja teollisuuden yhdistetyssä ja erillisessä sähkön ja lämmön tuotannossa. Erityisesti kaukolämmön tuotannossa turpeella on merkittävä rooli tietyissä maakunnissa, kuten Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

- Vaikka viime kesänä turvetta nostettiinkin, niin silti turpeen tulevaisuus näyttää hyvin epävarmalta. En näe siinä mitään järkeä, että jo ennestäänkin turvetuotannossa olleet suot jäävät hyödyntämättä korkean verotuksen ja päästömaksujen takia.

Palojärven mielestä toimivien ja jopa uusien turvetuotantokoneiden romutus on uhka energiaomavaraisuudelle ja viime talvinen turvekoneiden romutushankekin olikin hänen mukaan vain nurkkien putsausoperaatio.

- Alan yrittäjillä on vielä jonkinlainen usko tulevaisuuteen. Turve pitäisi saada uusiutuvaksi energiaksi ja verotusta pitäisi muuttaa niin, että turpeella pystyttäisiin matalimmillakin sähkön hinnoilla sähköä tuottamaan, Jussi Palojärvi määrittelee.

Monipuolinen toimija valittiin vuoden 2021 Kortesjärven yrittäjäksi

Hakeurakointi Palojärven toiminta alkoi 1980 luvun alkupuolella.

- Teemme haketusurakointia hakkuutähteistä, kokopuurangasta ja jossain määrin haketamme myös kuitupuuta. Urakoimme valmista haketta ja hoidamme hakkeen kuljetuksia asiakkaillemme. Syksyllä haketetaan paljon maatila- ja pienasiakkaille, talvella pääasiassa isommille toimijoille. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. lähialueen kunnat ja energiaosuuskunnat sekä lukuisat maatilat. Toimitamme haketta paljon mm. broilerikasvattamoille, Palojärvi kertoo ja jatkaa:

- Lisäksi ostamme hankintapuuta suoraa metsän omistajilta ja muilta alan toimijoilta.

Vuodesta 2007 lähtien yritys on tuottanut myös energialämpöpalveluja. Kortesjärven keskustassa meillä on 300 kilowattinen lämpökeskus, josta toimitetaan lämpöä kahteen vanhusten palvelukotiin.

Palojärven lisäksi yritys työllistää 2-3 henkilöä ympäri vuoden, kesäisin työntekijä määrä tuplaantuu. Oma korjaamohalli rakennettiin Palojärvelle vuonna 2017. Siellä huolletaan oma kalusto ja tehdään jonkin verran huolto- ja korjaustöitä myös ulkopuolisille.

- Kalustoa on kehitetty, lisätty ja uusittu. Tänä päivänä haketta tehdään kahdella autohakkurilla. Kaikki hakkurit ovat suunniteltu ja toteutettu omalla pajalla.Lisäksi käytössä on kaksi hakkeen kuljetusautoa ja energiapuun siirtoon on metsätraktori.

- Ostamme hakepuuleimikoita pystykaupalla. Leimikoiden hakepuut kaadetaan omalla giljotiinikouralla varustetulla kaivinkoneella. Kuljetus- ja haketuspalvelujen järjestämisessä on aina lähtökohtana asiakkaan toiveet ja tarpeet. Tavoitteenamme onkin toimittaa joustavasti haketta oikeaan aikaan ja paikkaan, Jussi Palojärvi luonnehtii yrityksensä toimintaa.

Tuulivoimala Kortesjärvellä

Marraskuussa-2014 Jussi Palojärvi toteutti kahden yhteistyökumppaninsa kanssa 2,5 megawatin tuulivoimalan. Kauhavalaisen tuulivoiman kehittämiseen erikoistuneen Tuuliveikot Oy:n tuulivoimala sijaitsee Kortesjärvellä ja tuottaa sähköä Ähtävän sähkövoiman verkkoon paikalliseen kulutukseen.

- Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa ja lähes päästötöntä. Lisäksi tuulivoiman rakentaminen kasvattaa kotimaassa tuotetun energian osuutta ja vähentää tuontiriippuvuutta, Jussi Palojärvi toteaa.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä