Huippulaadukkaat puuntaimet Fin Forelialta

Facebook
25.08.2022 | Maa- ja metsätalous

Fin Forelia Oy tuottaa vuosittain n. 60 milj. metsäpuun tainta. Yhtiö palvelee vahvalla osaamisella niin metsäalan suuria toimijoita kuin yksittäisiä metsänomistajiakin.

– Pyrimme tuottamaan mahdollisimman korkealaatuisia taimia, ja siksi kehitämme jatkuvasti toimintaamme erilaisilla investoinneilla. Tällä hetkellä olemme lisäämässä Nurmijärven taimitarhan pakkauskapasiteettia reippaasti. Tavoitteena on, että kaikki ensi kevään taimet olisivat pakattuina pahvilaatikoihin ennen itsenäisyyspäivää, kertoo Fin Forelian myyntipäällikkö Johan Grönros.

– Investoimme myös pakkasvarastoinnin kapasiteetin kasvattamiseen. Taimen elinvoimaisen juuriston muodostumisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että ajoissa pakatut taimet pakkasvarastoidaan talven yli juuri oikeassa lämpötilassa, -2° C:ssa.

Taimet myös verkkokaupasta

Fin Forelia avasi keväällä 2022 verkkokaupan (finforelia.fi/shop). Pakatut taimet saapuvat sujuvasti perille mihin tahansa osoitteeseen luotettavien logistiikkayritysten kuljettamina. Asiakas voi myös noutaa ostamansa taimet Fin Forelian tarhoilta Nurmijärveltä, Saarijärveltä, Rovaniemeltä tai Kerimäeltä.

– Haluamme tarjota tällaisenkin mahdollisuuden monimuotoiselle asiakaskunnallemme. Hiomme verkkokauppaa jatkuvasti paremmaksi, Grönros toteaa.

Fin Forelian myyntipäällikkö Johan Grönros.

Douglaskuusi kiinnostaa

Fin Forelian uutta tarjontaa ovat douglaskuusen taimet. Johan Grönrosin mukaan nopeakasvuinen puulaji herättää paljon kiinnostusta metsänomistajien keskuudessa.

– Ensimmäiset douglaskuusen taimierät toimitimme viime keväänä, ja jatkoa seuraa keväällä 2023. Asiakkaiden kysynnän ohella douglaskuusen kasvattamisen lähtökohtana on meillä myös halu oppia siitä lisää.

– Kokonaan uutena tuoteryhmänä tuotamme nykyisin myös pistokkaita, Grönros lisää.

Jalostetuilla taimilla vuosituotto kasvaa merkittävästi

– Metsänhoito on pitkäjänteistä työtä, muistuttaa Johan Grönros.

– Metsänomistajan tulonsaannin kannalta on oleellista, että hän hoitaa metsiään hyvin. Laadukkaasta puusta metsäyhtiöt ovat valmiita maksamaan. Taitavasti tehdyllä metsän uudistuksella voi merkittävästi vaikuttaa kiertoaikaan. Asuntolainan takaisinmaksuajassa, eli 30–35 vuodessa, metsän arvo moninkertaistuu, jos on käytetty elinvoimaisia, jalostettuja taimia.

– Taimien istuttaminen on tehokkain tapa uudistaa metsää. Jalostetut havupuiden taimet tuottavat vuodessa 15–26 % enemmän puuta kuin puuston siemenet. Se on merkittävä hyöty, Grönros korostaa.

Tuotteet ja palvelut lähellä asiakasta

Fin Forelia on kotimainen yhtiö, joka kasvattaa taimia neljällä taimitarhalla.

– Taimitarhat sijaitsevat eri puolilla maata, joten olemme lähellä asiakkaita ja helposti tavoitettavissa, Johan Grönros toteaa.

Fin Forelia tarjoaa myös kokonaisvaltaista metsänuudistusta, johon sisältyvät taimien lisäksi istutus- ja maanmuokkauspalvelut.

– Uudistuspalveluille on kysyntää. Nykypäivän asiakkaat tarvitsevat pakettiratkaisuja, ja tähän tarpeeseen vastaamme, Grönros kiteyttää.

– Henkilöstömme osaaminen on korkealla tasolla. Olemme viime aikoina palkanneet lisää toimihenkilöitä, päteviä puutarha-alan ammattilaisia kaikki.

– Fin Forelialla on asiakkaita myös Virossa ja Ruotsissa. Vienti ulkomaille on sikälikin hedelmällistä, että se kehittää meitä organisaationa eteenpäin. Opimme jatkuvasti uutta. Meillä on eturivin osaamista paitsi taimien kasvattamisessa myös myynnissä ja toiminnan kehittämisessä.

Kokonaisvaltaista taimituotantoa

Kaikki Fin Forelian kasvattamat taimet ovat paakkutaimia, joilla on ylivoimaiset menestymismahdollisuudet paljasjuurisiin taimiin nähden. Fin Foreliassa huomioidaan eri kasvupaikkojen ja maantieteen vaatimukset. Kasvatukseen valitut paakkutyypit ovat tarkkaan harkittuja. Nykyiset tehokkaat maanmuokkausmenetelmät suosivat pienempiä paakkukokoja, joissa juuriston aktiivisuus on hyvä ja kasvupaikalle vakiintuminen nopeaa.

Yhtiössä tehdään myös omaa tutkimusta taimien maastomenestyksestä. Näin saadaan asiakkaille arvokasta tietoa eri paakkutyyppien ominaisuuksista.

Siemenet ovat laadukkainta saatavilla olevaa alkuperää. Jalostetut siemenet tuottavat parempilaatuisia taimia, joissa on kantapuiden parhaat ominaisuudet, ohuemmat oksat, suorempi oksakulma, ratkaisevasti suurempi tilavuuskasvu, lyhyempi kiertoaika ja suurempi tukkiosuus.

Taimia lannoitetaan pitkälle syksyyn saakka. Näin niillä on ravinteita saatavilla kasvun ensi hetkistä lähtien. Kasvatus- ja kastelurytmit ovat vuosien kokemuksen kautta hioutuneet ja tarjoavat taimille parhaat mahdolliset olot kasvaa terveiksi ja vankoiksi. Lyhytpäiväkäsittely annetaan valtaosalle taimia. Tämä tukevoittaa taimia ja nopeuttaa niiden kasvuun lähtöä istutusajankohtana.

Fin Forelialla on linjasto, jolla käsitellään Etelä-Suomen taimet Woodcoatilla eli tukkimiehentäitä torjuvalla mekaanisella suojalla. Pahvilaatikoihin ja pakkasvarastoon pakataan n. 90 % kaikista Fin Forelian taimista. Tämä antaa usean viikon liikkumavaran istutuksia ja taimilogistiikkaa suunniteltaessa.

Tehoa taimen kasvuun istutuksen jälkeen

Fin Forelia tekee yhteistyötä ruotsalaisen Arevon kanssa. Fin Forelia on Arevon kehittämän arGrow®-tuotteen jälleenmyyjä. ArGrow® on biostimulantti, joka parantaa taimien juurtumista ja lisää niiden kasvunopeutta.

Oikein istutettu taimi, johon lisätään arGrow®ta, tekee tutkimusten mukaan ensimmäisenä kesänä 40 % suuremman juuriston ja 40 % suuremmat silmut. Neljässä vuodessa istutuksesta arGrow®lla tehostetulla taimella on 80 % isompi runkotilavuus kuin vertailutaimella.

finforelia.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia