Pyydä tarjous

Hyvinvointia metsän elinkeinoista -hanke aktivoi metsänomistajia entistä tehokkaampaan metsien hoitoon ja käyttöön

Digipalvelut
27.06.2022 | Maa- ja metsätalous

Suomen metsäkeskus tarjoaa avointa metsä- ja luontotietoa ja riippumatonta palvelua metsänomistajan päätöksenteon tueksi ja koko metsäalan käyttöön. Tämän vuoden helmikuun alussa alkanut Hyvinvointia metsän elinkeinoista -hankkeen tavoitteena on tuoda puuntuotannon ohella esille erityisesti uusia metsien tarjoamia elinkeino- ja yritysmahdollisuuksia. Metsäkeskus on hankkeen hallinnoija ja osatoteuttajina ovat Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ja 4H-liitto. Rahoituksesta vastaavat Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

- Haluamme auttaa metsänomistajia saamaan omista metsistään sekä aineellista että aineetonta hyötyä. Alkaneella hankkeella pyrimme ennen kaikkea koulutuksen, neuvonnan, viestinnän ja käytännön opastuksen avulla aktivoimaan metsänomistajia nykyistä suunnitelmallisempaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön. Kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa asuvat metsänomistajat, jotka eivät hoida ja käytä metsäomaisuuttaan aktiivisesti tai joilla on puuntuotannon ohella paljon muita tavoitteita, kertoo projektipäällikkö Lasse Rantala Suomen metsäkeskuksesta.

Mukana mielenkiintoisia teemoja

Metsänomistajille on koulutustilaisuuksia ja webinaareja erilaisista teemoista, kuten metsänomistamisen perusteet ja metsäomaisuuden hallinta, metsän- ja luonnonhoito, GPS ja digitaaliset sovellukset, luonnontuotteet ja luomusertifiointi, virkistys- ja matkailukäyttö, maisemanhoito ja kulttuurimaisemat sekä joulukuusien kasvatus ja leikkohavut. Lisäksi hankkeessa järjestetään tehdas- ja yritysvierailuja sekä nuorille suunnattuja työelämä- ja yrityskursseja.

- Järjestämme kaiken kaikkiaan 44 koulutustilaisuutta, lähetämme yli 2000 infokirjettä ja teemme 30 tilakäyntiä. Tavoitteena on kontaktoida kaikkiaan noin 3000 metsänomistajaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, korostaa Rantala.

- Ensimmäinen järjestämämme webinaari, Metsän omistamisen perusteet ja metsäomaisuuden hallinta, toi mukaan 91 osallistujaa. Toiseen järjestettyyn webinaariin, joulukuusien kasvatus ja koristehavut, osallistui 84 henkeä. Meille tämä oli selkeä merkki metsänomistajien kiinnostuksesta hankkeen teemoihin. Teimme myös tämän kevään aikana ensimmäisen yritysvierailun ja se kohdistui Westas Groupin sahalaitokselle. Yritysyhteistyöllä on tärkeä osuus hankkeessa; yksityisrahoitusta tarvitaan julkisen tuen lisäksi, toteaa Rantala.

Tavoitteellista toimintaa, merkittäviä hyötyjä

- Hanke jatkuu lokakuun 2023 loppuun ja sen tuloksena syntyy 30 yritystä ja 15 sivuelinkeinoa. Toiminnassa oleviin yrityksiin syntyy uusia tuotteita, asiakassuhteita ja lisää liikevaihtoa. Metsänomistajille tämä tarkoittaa lisätuloja.

- Tavoitteenamme on myös tavoittaa useita sukupolvia. Nuorille halutaan herättää kiinnostusta metsänomistusta ja yrittäjyyttä kohtaan sekä innokkuutta lähteä opiskelemaan metsä- ja luonnonvara-alaa. Hankkeeseen osallistuneet nuoret saavat myös oman, henkilökohtaisen metsämentorin eli tukea ja opastusta yritystoimintaan, kouluttautumiseen ja työllistymiseen, sanoo Rantala.

Lisätietoa hankkeesta:
metsakeskus.fi/fi/hankkeet/hyvinvointia-metsan-elinkeinoista

Muita uutisia