Kesäkuun 2022 puumarkkinakatsaus: puumarkkinoilla vahva kysyntä

Kuva: Stora Enso, kuvaaja Mikko Nikkinen
Kuva: Stora Enso, kuvaaja Mikko Nikkinen
27.06.2022 | Maa- ja metsätalous

Puun tuonti romahtanut, puunhankinta kotimaisen puun varassa. Puumarkkinoilla on alkanut vilkaistumaan viime viikkoina. Puun ostomäärät ja -hinnat ovat nousseet. Kokonaisuudessaan ollaan kuitenkin puun ostoissa jäljessä kotimaisen puun korkeaa käyttötarvetta.

Lähes puolet vuodesta on kohta mennyt ja alle kolmasosa yksityismetsien puuntarpeesta on vasta ostettu. Loppuvuoteen tulee kohdistumaan voimakasta puun kysyntää. MTK on viestittänyt, että puuta saa ostamalla. Luonnonvarakeskus ennustaakin puun hintojen nousua. Poikkeuksellisessa markkinatilanteessa ja hyvässä suhdanteessa metsänomistajilla pitää olla malttia kilpailuttaa puukaupat ja vaatia odotukset täyttävät puukaupan ehdot. Puukauppatarjouksien välillä on tällä hetkellä valtavat erot, joten kilpailuttaminen kannattaa.

Tuonti romahti ja avasi kotimaiselle puulle kysyntää

Puun tuonti on romahtanut viimeisimpien tuontitilastojenkin valossa Venäjän aloittaman sodan johdosta. LUKE ennustaa, että tänä vuonna raakapuun tuonti Suomeen vähenee yli 60 prosenttia 4,5 miljoonaan kuutiometriin. Ensivaiheessa sertifioidun puun tuonti loppui Venäjältä ja EU:n asettamien sanktioiden johdosta Venäjän puun tuonnista vähenee loputkin. Puun tuonti Venäjältä on ollut kokonaisuudessaan merkittävää, yli 9 miljoonaa kuutiometriä, korvaten kotimaista puuta ja pitäen hintatasoa keinotekoisesti alhaalla. Jatkossa puun hinta tulee määräytymään kotimaan puumarkkinoiden toimivuuden edellytysten mukaan.

Metsänomistajille avautuukin myyjän markkinat, sillä valtaosa Suomen puusta ja puun käytön lisätarpeesta on saatavissa kotimaasta yksityisten metsänomistajien metsistä. Metsänomistajat voivat nyt päättää, millä ehdoilla he ovat valmiita toteuttamaan puukauppojaan. Hinnan pitäisi määräytyä markkinoilla vapaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Puumarkkinat ovat menossa kohti normaalia kaupankäyntiä, jossa myyjät asettavat puuta myyntiin omilla ehdoillaan. Näinhän on kaikessa muussakin kaupankäynnissä, jossa tavarat hintoineen ovat kaupan hyllyllä. Kipuilua kysynnän ja tarjonnan mukaiseen markkinatalouteen siirtymisessä on kuitenkin edelleen havaittavissa.

LUKE ennustaa uusimmassa metsäsektorin suhdannekatsauksessa (7.6.2022) nousua puun keskihinnalle keskimäärin 3-8 %, joskin alueelliset erot korostuvat. Tämä tarkoittaisi havutukkipuulle n. 3-5 € ja kuitupuulle reilun euron korotuksia viime vuoden keskihintaan verrattuna. Tämä tuntuu maltilliselta ennusteelta siihen nähden, että inflaatio laukkaa Suomessa tällä hetkellä noin kuudessa prosentissa ja metsäteollisuuden lopputuotteet ovat nousseet kevään aikana huomattavasti voimakkaammin. Korkein puunhinnan nousuennuste on metsähakkeen laitoshinnalle (23,4 €/MWh), joka voi LUKEn mukaan kohota jopa 20-30%. Tämä tarkoittaisi kilpailun kiristymistä myös kuitupuun energiakäytössä, joka lisäisi edelleen painetta puun kokonaishinnan nousulle. Markkinatalous tuntuukin toimivan energiapuumarkkinoiden vetämänä. Painetta metsähakkeen laitoshinnan nousulle on tullut erityisesti logistiikan kustannusten noususta.

Puukauppojen kilpailuttaminen ja vertailu kannattaa

Puukauppojen kilpailuttaminen on äärimmäisen tärkeää tällaisessa markkinatilanteessa, jossa puun ostajien väliset erot tarjouksissa ovat suuria. Puukaupan kilpailuttaminen on helpointa ja kannattavinta toteuttaa oman Metsänhoitoyhdistyksen kautta. Tarjousten vertailu voi olla haastavaa. Kuinka erotan parhaan tarjouksen, kun osa tarjouksista on runkohinnoiteltu, osa puutavaralajihinnoiteltu ja katkonnan laatuehdot ovat erilaisia? Metsänhoitoyhdistyksessä toimihenkilö vertailee tarjoukset katkonnan ja hintojen sekä muiden sopimusehtojen perusteella. Hänellä on paras kokemus myös paikallisista olosuhteista. Mikäli tarjoukset sopimusehtoineen eivät miellytä, puukauppaa ei ole pakko tehdä. Puukaupan lopullisen päätöksen tekee aina metsänomistaja. Metsänomistajalla voi olla tavoitehinnat puukaupan täyttymiseen. Voihan puukauppa olla elämäsi suurin kauppa.

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä