Pyydä tarjous

Kiho tarjoaa tehokkaan työkalun metsäkonealan yrityksille

Digipalvelut
08.07.2021 | Maa- ja metsätalous

Kiho on hyvin monipuolinen kenttätyöhallinnan järjestelmä, jolla voidaan hallinnoida työaikaa, kalustoa sekä kenttätyötä. Järjestelmän kautta voidaan jakaa kentällä suoritettavat tehtävät ja kerätä niiden suoritteet. Järjestelmän kautta voidaan hoitaa myös laskutus sekä raportointi.

– Olemme metsäkonealan yrityksille hyvin vahva toimija ja kumppani. Siellä tarve keskittyy työajan seurantaan, josta tehdyt työtunnit saadaan prosessoitua edelleen palkanmaksuaineistoksi ja sitä kautta maksetaan palkat kuljettajille. Tarjoamme järjestelmän, jonka kautta päästään eroon paperilapuista ja excel-taulukoinneista. Järjestelmä on hyvin helppokäyttöinen kuljettajalle. Hän kirjautuu töihin ja voi tarvittaessa kirjata pitämänsä tauot – kun työpäivä päättyy, hän kirjaa työpäivän päättyneeksi, josta muodostuu työpäivän työaika-aineisto, Kihon myyntipäällikkö Juhani Ala-Myöntäjä esittelee.

Kiho-järjestelmän toinen metsäkonealan yritysten toimintaa helpottava ominaisuus on telematiikkapalvelu, jonka kautta voidaan paikantaa esim. polttoainekärryjä ja tiedetään missä yrityksen kalusto kulloinkin liikkuu.

– Kuljettajien autoihin voidaan asentaa ajoneuvopaikantimet, joista saadaan kerättyä ajopäiväkirjatiedot lähes automaattisesti. Jos kuljettaja ajaa omalla autollaan ja kerää kilometrikorvausta, paikannin kerää tiedon ajopäiväkirjaan automaattisesti myös siinä tapauksessa. Ajopäiväkirjassa on taustalla tekoäly, joka automaattisesti tulkitsee ajotyypin, eli kyseessä kuljettajan omaa ajoa vai työajoa. Tämä tieto saadaan tuotua ulos järjestelmästä ja toimitettua edelleen yrityksen palkanlaskentaan, Ala-Myöntäjä toteaa.

Metsäalalla Kiho-järjestelmää hyödynnetään Ala-Myöntäjän mukaan myös raivauspuolella. Kiho-järjestelmällä luodaan raivaustehtävä, jonka metsuri suorittaa ja kirjaa tehdyn työn jälkeen suoritteen tehtävälle, jonka jälkeen se voidaan laskuttaa asiakkaalta.

Parempaa kustannusten hallintaa

Järjestelmän avulla päästään eroon manuaalisesta työajanseurannasta, jonka kautta yrityksen toimintaa saadaan suoraviivaistettua. Yrittäjä pääsee näkemään työntekijöidensä tunnit ja hyväksymään ne sekä laittamaan tiedot suoraan yrityksen palkanmaksujärjestelmään. Ominaisuus säästää aikaa yrityksen palkanlaskijalta ja tiedot ovat aina ajantasalla.

– Tämä on tasapuolisen reilu työnantajalle ja työntekijälle, koska työntekijä saa palkan tekemästään työstä ja yrittäjä puolestaan maksaa vain tehdystä työstä.

Ala-Myöntäjä mainitsee, että maanrakennus- ja joskus myös metsätalousalalla tehdään usein tuntiveloitteista konetyötä.

Kun yrittäjä tekee Kihossa kirjaukset kullekin tehtävälle, hän osaa laskuttaa juuri oikean määrän työtä. Järjestelmään kirjautuu reaalimääräinen työaika, jolloin laskutuskin on aina paikkansa pitävä.

Kiho-järjestelmän hinnoittelu määräytyy ominaisuuksien laajuuden mukaan

– Kiho-järjestelmän kustannukset määräytyvät käytössä olevien ominaisuuksien laajuuden mukaan. Siitä voidaan ottaa käyttöön vain työajanseurantaominaisuus, mutta mukaan voidaan ottaa myös kalustonhallintaa, paikannusta, tehtäviä ja laskutusta, jolloin paketin laajuus määrittää palvelun kokonaishinnan, Ala-Myöntäjä toteaa. Asiakas maksaa Kihon käytöstä käyttäjäkohtaista kuukausihintaa.

Kalustonhallintaominaisuudet

– Kiho-järjestelmässä on myös kalustoluettelo, jonka kautta koko yrityksen kalusto saadaan liitettyä sinne. Kalustoluettelon kautta voidaan seurata kaluston tulevia katsastuksia, huoltoja ja sinne voidaan kirjata myös tehdyt huollot. Näin saadaan aina reaaliaikainen tieto, missä kunnossa yrityksen kalusto on ja samalla voidaan ennakoida tulevia huoltoja, Ala-Myöntäjä perustelee.

Digitalisaatio kehittyy nopeasti myös metsäkonealalla

Ala-Myöntäjä kertoo tuntevansa metsäkonealan hyvin ja hän on paljon tekemisissä alan yrittäjien kanssa.

– Metsäkonealalla digitalisaatio ja metsäkoneiden ympärillä olevat digitaliset palvelut kehittyvät todella vauhdilla. Metsäkonevalmistajillakin on tahtotila kehittää sitä puolta. Oman näkemykseni mukaan sillä puolella metsäkoneenvalmistaja voi erottua kilpailussa, kun alan yrittäjät ostavat koneita. Metsäkonealalle tuleville nuorille yrittäjille datalla johtaminen on hyvin mielekäs tapa toimia. Tavoitteena on että tulevaisuudessa Kiho-järjestelmässä pystytään hyödyntämään myös koneiden tuotostietoja.

www.kiho.fi

Muita uutisia