Pyydä tarjous

Leena Kristeri MTK:n elinvoimajohtajaksi

Digipalvelut
19.01.2024 | Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta on nimittänyt OTK Leena Kristerin elinvoimajohtajaksi 15.1.2024 lähtien. Kristeri siirtyy tehtävään MTK:n sisältä, jossa hän on viimeksi hoitanut johtavan juristin ja vt. elinvoimajohtajan tehtävää Päivi Nergin siirryttyä valtiosihteeriksi.

Kristeri tulee johtamaan MTK:n vuonna 2022 uudistetun organisaation mukaista Maaseudun elinvoima -linjaa, joka kuuluu edunvalvonnan vastuualueelle. Vastuualueen muut linjat ovat Maatalousyrittäjät- ja Metsänomistajat -linja. Elinvoimajohtaja on myös MTK:n operatiivisen johtoryhmän jäsen.

Maaseudun elinvoima -linjan ydintehtävänä on jäsenkuntaa koskevan maaseutu- ja elinkeinopoliittisen sekä omaisuuden suojaan liittyvän edunvalvonnan koordinointi. Linjan vastuulla on laaja kirjo maaseudulle elinvoimaa luovia asioita, kuten kauppa-, koulutus-, vero- ja sosiaalipolitiikka. Linjan vahvaa ydintä ovat lisäksi mm. kestävä kehitys, ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikka sekä kiertotalous. Kristerillä on vahva kokonaiskäsitys johtamansa linjan, mutta myös koko uudistuneen organisaation, toiminnasta ja kehittämistarpeista.

– Tehtävä herätti odotettua kiinnostusta niin MTK:n ulkopuolella kuin järjestön sisällä. Tiukan valintaprosessin kautta parhaiten tehtävälle asetetut kriteerit täytti Leena Kristeri. Leenan jo lähes viidentoista vuoden kokemus jäsentemme omistusoikeuden taitavana puolustajana, sittemmin johtavana juristina sekä elinvoimalinjan vt. johtajana antavat hänelle vahvan perustan tehtävään. Hän on järjestömme rakentaja, tiukka, mutta yhteistyökykyinen edunvalvoja, jolla on samalla erinomainen tuntuma jäsenkuntaamme, kuvailee MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

– Saan jatkaa työskentelyä upeassa järjestössä erittäin osaavien asiantuntijoiden kanssa. Maaseudun elinvoimalla ja jäsentemme arvokkaalla työllä turvaamme koko Suomen hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä. Haluan nähdä luonnonvara-alan elinkeinot kannattavina ja houkuttelevina yli sukupolvien, Leena Kristeri toteaa.

Teksti- ja kuvalähde: MTK