Pyydä tarjous

Metsäenergia Meter Oy on erikoistunut energiapuun korjuuseen ja nuoren metsän kunnostukseen

Digipalvelut
27.06.2022 | Maa- ja metsätalous

Metsäenergia Meter Oy on vuonna 1980 Kerimäellä perustettu bioenergiayhtiö ja energiapuuosaamisen paikallinen edelläkävijä.

– Ostamme energiapuuta Itä-Savossa, tarkemmin sanottuna Parikkalan ja Juvan välisellä alueella, määrittelevät toimitusjohtaja Mikko Hämäläinen ja hankintaesimies Tuukka Suomalainen.

Suomalainen kertoo, että Metsäenergia Meter Oy:n puunkorjuusta n. 3/4 on pystykauppoja ja 1/4 hankintakauppoja.

– Olemme erikoistuneet puukaupassa, hakkuiden suunnittelussa ja puunkorjuussa nimenomaan haastaviin metsänhoitokohteisiin ja nuoren metsän kunnostukseen. Kaikesta käsittelemästämme puusta 90 % on energiapuuta. Koneellista puunkorjuuta olemme tehneet 16 vuotta.

– Meidän mielestämme energiapuun ja nuoren metsän korjuuta ei voi laadukkaasti tehdä sivutyönä, Tuukka Suomalainen painottaa.

Korjuun korkea laatu on ykkösasia

Mikko Hämäläinen ja Tuukka Suomalainen ovat huolissaan viimeaikaisista uutisista, joiden mukaan ensiharvennusten korjuun laatu on voimakkaasti heikentynyt.

– Energiapuun korjuumäärät kasvavat, ja on jopa huolta puun riittävyydestä. Tilanteessa on riski, että korjuutyön laatu entisestään heikkenee ainakin jollakin aikavälillä.

– Käsityksemme mukaan pitkässä juoksussa maanomistajalle on ensiharvennuksessa oleellisempaa hyvin tehty korjuu, kuin se, saako karsitusta rangasta euron tai kaksi enemmän kuutiolta. Ensimmäisen harvennuksen tulisi nimittäin onnistua mahdollisimman hyvin, että tulokset olisivat jatkossa mahdollisimman korkeat.

Energiapuu on tullut tutuksi

Tuukka Suomalaisen mukaan energiapuun myynti on tullut metsänomistajillekin vuosi vuodelta tutummaksi.

– Kyseessä on puutavaralaji siinä missä tukki tai kuitupuu. Vielä kymmenen vuotta sitten energiapuu oli erikoinen käsite, eikä energiapuun kaupasta vielä tiedetty paljoakaan. Nyt se on normaalia puukauppaa.

– Jonkin verran on selkeitä energiapuun korjuukohteita, joissa ei syystä tai toisesta ole ainespuuta lainkaan. Tällaisia ovat esim. lepikot.

– Tyypillinen energiapuun korjuu kohde on kuitenkin sellainen, jossa on tehty varhaisperkaus, mutta ei varsinaista taimikon harvennusta, tai se on tehty liian niukasti. Runkoluku hehtaarilla voi olla esimerkiksi 2 500 tai 4 000 ja harvennuksen ajankohta metsänhoitosuosituksiin nähden varhainen. Tällöin on pohdittava, korjataanko puu energia- vai kuitupuuna. Päätös on tietenkin maanomistajan, Suomalainen selvittää.

Hyvä korjuu lähtee osaavasta suunnittelusta

Metsäenergia Meter Oy korjaa pystyleimikoita vuodessa yli 40 000 mottia. Leimikoista hieman yli puolet tulee valtakirjakaupoilla, ja hieman alle puolet kaupoista tehdään suoraan maanomistajien kanssa.

– Nuoren metsän kunnostuksissa ja riukuuntuneissa kohteissa ammattitaitoinen suunnittelu jo tarjousvaiheessa on kaiken A ja O, korostaa Tuukka Suomalainen.

– Ensinnäkin on valittava oikea työlaji, tehdäänkö karsittua vai karsimatonta rankaa. Lisäksi on ratkaistava, tarvitaanko ennakkoraivausta, ja mihin vuodenaikaan korjuu kannattaisi tehdä. Yhteenkään leimikkoon en tee tarjousta käymättä ensin paikan päällä, koska kohteet voivat olla niin erilaisia ja vaihtelevia.

Suomalainen lisää, että Metsäenergia Meter Oy pyrkii pitämään reilusti leimikkovarantoa pystyäkseen huomioimaan kulloisetkin keliolosuhteet.

– Korjaamme puuta vain, jos kantavuus varmasti riittää. Lisäksi teemme paljon ennakkoraivauksia.

Yritys kasvaa ja kehittyy

Koronapandemian ja Ukrainassa käytävän sodan leimaamat epävakaat ajat ovat osoittaneet, kuinka merkittävässä roolissa kotimainen bioenergia on energiantuotannon turvaamisessa. Toimitusjohtaja Mikko Hämäläisen mukaan kevät on ollut markkinoilla vilkas ja kilpailu kovaa.

– Toisaalta meidän ei ole tarvinnut laukata ylimääräistä maailmanpolitiikan takia, sillä käytämme ainoastaan kotimaista raaka-ainetta.

– Olemme kolmen vuoden ajan työskennelleet aktiivisesti yrityksen kasvun eteen. Sattumalta samalla ajanjaksolla kotimaisen hakkeen kysyntää ovat kasvattaneet korona, Ukrainan sota ja Venäjän rajan sulkeutuminen puukaupankin osalta.

– Seuraavaksi tarkoituksemme on vakiinnuttaa toimintaamme näille kasvaneille puumäärille. Kehitämme jatkuvasti puun hankintaa, korjuuta ja hakkeen tuotantoa entistäkin sujuvammiksi ja tehokkaammiksi.

Luotettavat haketoimitukset

Haketta Metsäenergia Meter Oy toimittaa paikallisille tarvitsijoille Parikkalan ja Juvan välisellä alueella. Periaatteena on toimittaa hake asiakkaalle mahdollisimman läheltä.

– Kun hankinta on omissa käsissämme, pystymme ohjaamaan puuvirtoja lähelle käyttökohteita, mainitsee Mikko Hämäläinen.

– Toimitamme haketta yksittäisistä maatiloista aina teollisuuden, kaukolämmön ja sähköntuotannon suurasiakkaille. Meillä on 15 toimituspaikkaa, joihin ajamme koko ajan tavaraa. Pyrimme miettimään haketoimitukset puolentoista – kahden viikon periodilla eteenpäin. Näin pystymme hoitamaan haketukset ja haketoimitukset myös isäntälinjan asiakkaille kustannustehokkaalla ja logistisesti toimivalla tavalla.

– Kokonaisvaltainen palvelu ja korkealaatuinen työnjälki ovat vahvuuksiamme, mutta monelle asiakkaalle on tärkeää myös, se että olemme paikallinen toimija, jonka tavoittaa ja jonka kanssa on helppo keskustella.

www.metsaenergia.fi
0440 321 992, [email protected]

Toimitusjohtaja Mikko Hämäläinen
050 5114 766, [email protected]

Puunosto/hankintaesimies Tuukka Suomalainen
050 3647 287, [email protected]

Facebook
Instagram
YouTube