Pyydä tarjous

Metsäkoneenkuljettajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa

Digipalvelut
19.02.2020 | Maa- ja metsätalous
Kotimaisella metsäteollisuuskonserni Metsä Groupilla on vahvat perinteet yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Kummiluokkatoiminta on Metsä Groupin oppilaitosyhteistyön yksi käytännön muoto. Sen tavoitteena on lisätä metsäalan vetovoimaa sekä edistää opiskelijoiden työllistymistä.Esimerkiksi Etelä-Savon ammattiopisto Esedun Mikkelin toimipisteen metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa Metsä Groupin nykyinen kummiluokka on syksyllä 2018 aloittaneiden vuosikurssi. – Kummiluokkatoimintaan on toistaiseksi sisältynyt yhteydenpitoa sekä esittely- ja tutustumispäiviä Metsä Groupin hakkuutyömaalla, maanmuokkauskohteessa ja taimitarhalla. Mielenkiintoisia ja hyödyllisiä tapahtumia, sanoo kummiluokan opiskelija Jesse Ukkonen.Opiskelijoille yrityskontaktejaMetsä Groupin valtakunnallisesti ensimmäinen kummiluokka aloitti Esedussa syksyllä 2016, ja sen opiskelijat valmistuivat viime keväänä. Nykyisin Metsä Groupilla on kummiluokkatoimintaa yhdeksän oppilaitoksen kanssa.Esedun luonnonvara-alan ja logistiikan koulutuspäällikkö Kirsi Malmstedt kertoo, että ensimmäinen kummiluokka pääsi opintojensa loppuvaiheessa tutustumaan Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaaseen. Visiitti oli vaikuttava.– Lisäksi Metsä Group on halunnut tarjota kummiluokille ammatillisten tapahtumien lisäksi myös muuta yhteisöllistä vapaa-ajan toimintaa.Kummiluokkien yhtenä päämääränä on yhyttää yhteen opiskelijoita ja yrittäjiä.– Kummitoiminnassa ovat olleet mukana myös Metsä Groupin paikallinen kumppani Veljekset Hokkanen Oy sekä maakunnallinen yrittäjäyhdistys Etelä-Savon Koneyrittäjät. Työvoiman saatavuus on yrittäjille tärkeä asia, Malmstedt korostaa.Metsä Groupin puunkäyttö kasvaaMetsä Groupin puunkorjuusta ja -kuljetuksista vastaava tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti muistuttaa, että Metsä Groupilla ei ole omia metsäkoneita eikä puutavara-autoja, vaan puuta korjaavat ja kuljettavat sopimusyritykset.– Kannamme yrittäjien puolesta huolta osaavien metsäkoneenkuljettajien riittävyydestä. Kuljettajia ja yrittäjiä on siirtymässä runsaasti eläkkeelle. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että maassa on noin tuhannen metsäammattilaisen tarve, joka tulee eteen nopeasti. On syytä muistaa, että ammattilaisten kouluttaminen kestää vuosia.Hannu Alarautalahti mainitsee, että Metsä Groupin kannalta ammattilaisten tarpeen taustalla on myös yhtiön investointiprojektien toteutuessaan aiheuttama puunkorjuumäärän kasvu.– Tarkoitan Rauman saha- ja Kemin biotuotetehdashankkeita. Mahdollinen investointipäätös sahasta tehdään aikaisintaan alkuvuodesta 2020 ja biotuotetehtaaseen liittyen on luvattu päätöksiä aikaisintaan ensi kesänä. Lujasti teemme töitä näiden projektien eteen jo nyt. – Ilman näitä investointejakin puumäärät ovat meillä lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Siksi olemme pystyneet järjestämään puunkorjuuyrityksille tasaisempaa ympärivuotista työllisyyttä, Alarautalahti toteaa.– Vahvuutemme on, että teemme kestävää yhteistyötä yrittäjien kanssa. Meillä on kumppaneina yrittäjiä jo neljännessä sukupolvessa. Tarkoituksemme ei ole touhuta tänään siellä ja huomenna täällä, vaan mietimme asioita pitkäjänteisesti ja paikallisesti.Kummiluokka näkyy ja kuuluu Koulutuspäällikkö Kirsi Malmstedt kertoo, että Metsä Groupin kummiluokkatoiminta on tuonut Esedussa metsäkoneenkuljettajiksi opiskeleville maan- ja maailmanlaajuista näkyvyyttä.– Metsä Groupin Viesti-jäsenlehti on tehnyt kummiluokista matkan varrella useita juttuja, ja lisäksi yhtiö on pitänyt meitä esillä sosiaalisen median kanavissaan. Meillä on Taitaja-kisojen kilpailijoissa ja voittajissa ollut Metsä Groupin kummioppilaita, ja heidän menestystään on jännitetty myös Metsä Groupin puolella. Vuorovaikutus on toiminut niinkin päin, että metsägroupilaiset ovat saaneet tuntumaa nuorten maailmaan.Yrittäjyys vaihtoehtonaJesse Ukkosen elämässä metsäala oli kulkenut sopivasti mukana jo ennen ammattiopintojen aloittamista. Myös Metsä Group oli ennestään tuttu mm. peruskoulun TET-jaksoilta. – Jonkin verran oli alalta taustaa, ehkä se veti loppujen lopuksi näihin opintoihin. Opiskelu on ollut monipuolista, kaikki on toiminut hyvin. Suuntaudun koneelliseen puunkorjuuseen eli hakkuukoneen kuljettajaksi. Tavoite on valmistua joulukuussa 2020, joten ensi vuonna on edessä opintojen loppusuora. Valmistumisen jälkeen oman koneen hankkiminen tuntuu todennäköiseltä vaihtoehdolta. Uskon, että alalla riittää töitä.Kirsi Malmstedt kertoo, että tilastojen mukaan monet Etelä-Savon ammattiopistosta valmistuneet metsäkoneenkuljettajat ovat ryhtyneet nuorina yrittäjäksi. – Metsäalan yrittäjät luovat paikallista elinvoimaa, mikä on hienoa. Metsien hyödyntäminen on Suomen menestyksen kulmakivi.Oman työn jälkiUkkonen ja Malmstedt toteavat yhteen ääneen, että parasta metsäkoneenkuljettajan työssä on se, kun oman tekemisensä jäljen näkee välittömästi. Laadukkaasta työstä saa olla ylpeä. – Metsäala on tekninen ala, jolla innovaatiot jatkuvasti etenevät. Työ on itsenäistä, ja eri vuodenaikoina voi tehdä erilaisia töitä. Metsään muodostuu lämmin suhde, kun saa vuosien ajan seurata esimerkiksi hoidetun taimikon kasvua metsäksi, kuvailee Malmstedt.Sosiaalisia ja teknisiä taitoja Leimikolle tuleva metsänomistaja on nykyisin usein nuoremman sukupolven kaupunkilainen, jolla ei ehkä ole omaa metsäkokemusta, joten metsänkoneenkuljettaja voi joutua vastaamaan kysymyksiin ja opastamaan metsänhoitoon liittyvissä asioissa. – Metsä Groupin kontakti metsänomistajaan ei useinkaan ole meidän oma toimihenkilömme, vaan metsäkoneenkuljettaja. Hänen tulee osata keskustella metsänomistajan kanssa tätä kiinnostavista asioista, vahvistaa Metsä Groupin tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti.– Kuljettajan ammattitaitoon kuuluu, että korjuujälki on laadukasta, eikä korjuuvaurioita saa tulla. Laadun aikaansaamisessa auttavat mittauslaitteet, jotka antavat tukeille ja kuitupuulle vaadittavat määreet. Lisäksi on otettava huomioon jälkihoito: kun työmaalta lähdetään, sinne ei jätetä roskia. Ympäristöön ja sertifiointeihin liittyvät asiat ovat osa metsäkoneenkuljettajan osaamista.Hannu Alarautalahti kertoo, että Metsä Group kouluttaa kaikille uusille sopimuskuljettajille yhtiön periaatteet ja menetelmät.– Järjestämme koulutustilaisuuksia, ja perehdytystä saa myös verkkopohjaisten sovellusten avulla. Niiden pariin voi palata tarpeen mukaan. Tukea on siis tarjolla, joten ei tarvitse pelätä, että suoraan koulusta täytyy hypätä niin sanotusti kylmään veteen.Vapaata mutta vastuullista työtä Metsäkoneenkuljettaja työskentelee paitsi työnantajalleen ja puuta ostavalle metsäyhtiölle, myös metsänomistajalle. – Siinä pitää olla tarkkana, kun työskentelee toisen ihmisen omaisuuden kanssa, Kirsi Malmstedt korostaa. Hannu Alarautalahden mukaan metsäkoneen kuljettajan työssä vapaus ja vastuu käyvät käsi kädessä. – Työ on vapaata ja sitä saa tehdä luonnon keskellä. Työskentely-ympäristö on miellyttävä: töitä tehdään ilmastoidussa hytissä, jossa ergonomia on kunnossa. Työskentelyä helpottaa nykyaikainen tietotekniikka. Ansiotaso on hyvä. Toisaalta työskennellessä ei ole kaveria vieressä, vaan pitää pystyä toimimaan yksin. – Uskomme lujasti siihen, että metsänomistajien, meidän omistajajäsentemme, tuottamaa puuta korjataan ja jatkojalostetaan tulevaisuudessakin – jopa nykyistä enemmän, Alarautalahti toteaa.Artikkeli on julkaistu Länsi-Suomen, Keski-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen Opintomaailma -lehdissä 2020.

Muita uutisia