Pyydä tarjous

Metsän uudistaminen vaikuttaa koko metsän kiertokulun ajan

Digipalvelut
07.08.2020 | Maa- ja metsätalous
Päätehakkuun jälkeen metsälaki velvoittaa metsänomistajaa huolehtimaan metsän uudistamisesta. Metsän uudistamissuunnitelma kannattaa tehdään huolella, sillä metsän uudistaminen on iso sijoitus ja valitut ratkaisut vaikuttavat päätehakkuuikään asti. Kaikki puulajit eivät viihdy samanlaisessa kasvuympäristössä, vaan kasvatettava puulaji pitää valita valitsevan maalajin ja ravinteikkuuden mukaan. Myös maanmuokkausmenetelmiä on useita erilaisia.- Hyvin suoritetut metsänhoitotyöt luovat vankan perustan metsänomistuksen taloudelliselle kannattavuudelle. Metsänhoitotyöt ovat pitkän aikavälin investointeja ja siksi on tärkeää, että toimenpiteet ovat alusta alkaen oikeita. Metsänhoitotöitä tehdään, jotta metsä pysyisi elinvoimaisena ja kasvu säilyisi hyvänä, Mhy Savotan asiakkuuspäällikkö Ari Ruotsalainen määrittelee.Monipuoliset metsänhoitopalvelut tuovat huolettomuutta metsänomistajalleMetsähoitoyhdisty Savotta on metsähoito puolen markkinajohtaja Ylä-Savon ja Koillis-Savon talousalueella.- Mhy Savotan palvelutarjonnan rungon muodostavat perinteiset metsänmyyntiin, puunkorjuuseen, metsänviljelyyn ja metsänhoitotöihin liittyvät palvelut ja materiaalin välitys. Mhy Savotan pyrkimys on olla "täyden palvelun talo", joten rinnalla ovat yhä merkittävämmässä roolissa monet muut erityisosaamista vaativat palvelut. Näitä ovat muun muassa metsäteiden ja -ojien suunnittelu ja toteutus, veroneuvonta sekä ympäristönhoito. Myös metsäkiinteistöjen välitys- ja metsäomaisuuden neuvontapalvelujen kysynnän kasvuun vastataan, Ruotsalainen linjaa.- Metsähoitoyhdistys Savotta toimittaa vuosittain noin 4 miljoonaa tainta, joista vajaa puoli miljoonaa tainta istutetaan syysistutuksen aikana. Maanomistajat istuttavat itse noin 1,8 miljoonaa tainta ja Savotta istuttaa noin 2,2 miljoonaa tainta. Taimia istutetaan noin 2300 hehtaarin alueelle. Metsäpuiden kevätistutuskausi alkoi toukokuun toisella viikolla ja kesti heinäkuun alkupuolelle. Savotan alueella istutetaan noin 90%:sti kuusen tainta ja 10 %:sti männyn ja rauduskoivun taimia, Ruotsalainen selvittää.Istutusta voidaan käyttää kaikilla kasvupaikoillaRuotsalainen kertoo, että yhden kaadetun puun tilalle istutetaan neljä tainta.- Isojen toimitusmäärien ansiosta pystymme tarjoamaan metsänomistajille kaikkia taimilajeja kilpailukykyiseen hintaan. Tarkastamme aina meidän kauttamme saapuvat taimierät ja pidämme huolta siitä, että taimet ovat laadukkaita ja elinvoimaisia.Istutuskausi alkaa keväällä, kun routa on sulanut maasta. Paakkutaimia voidaan istuttaa läpi koko sulan maan ajan. Pakkasvarastoidut taimet ovat lepotilassa ja ne otetaan sulamaan juhannukseen mennessä, jotta taimille jää tarpeeksi kasvukautta. Syksy on myös mainiota istutusaikaa. Kuusentaimia istutetaan reheville kivennäismaille sekä turvemaille. Rauduskoivut istutetaan vain viljaville kivennäismaille ja männyt karummille kasvupaikoille, mutta mäntyä voidaan myös kylvää. Vain kaikkein karuimmilla kankailla ja turvemailla voidaan luottaa luontaiseen uudistamiseen. Siinä alueelle jätetään siemenpuita, joiden siemensadosta kasvaa uusi metsä.Onnistunut metsän uudistaminen on kannattavan metsänhoidon alkupanos- Oma metsäasiantuntijasi auttaa oikean maanmuokkausmenetelmän ja puulajin valinnassa. Metsäasiantuntijamme on koulutettu valitsemaan maalajia ja valittua puulajia parhaiten tukevan maanmuokkausmenetelmän.- Oikeilla menetelmillä uusi metsä saadaan nopeasti kasvun alkuun ja taimet pärjäävät kilpailussa luonnon vesakkoa ja heinittymistä vastaan.  Pidämme huolta siitä, että taimet ovat laadukkaita ja elinvoimaisia. Epäsopivalla maanmuokkauksella tai taimivalinnalla voidaan menettää uuden metsän kasvuun lähdössä vuosia. Pahimmassa tapauksessa huonosti hoidettu uudistaminen aiheuttaa taimien kuolemisen ja taimet joudutaan istuttamaan uudelleen. Metsän uudistamisen kustannukset voivat tällöin tuplaantua. Kun valitset metsän uudistamispaketin, varmistat, että metsäsi kasvaa laadukasta puuta tulevillekin sukupolville, Ruotsalainen toteaa.Lannoitus sopii hoidettuihin metsiin- Kesällä suoritamme terveys- ja kasvatuslannoituksia. Metsänlannoituksella voidaan lisätä sekä nuoren että varttuneen havupuuvaltaisen kasvatusmetsän järeytymistä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Metsänlannoituksella lisätään niitä ravinteita, joita maapohjassa on niukasti puiden tarpeeseen nähden. Metsänhoitoyhdistyksen metsänlannoitus toteutetaan yhteislannoituksena, jolloin kustannukset pysyvät kurissa.Hoidamme taimikot kuntoonRuotsalainen muistuttaa, että taimikko vaatii hoitoa, jotta se kehittyy taloudellista turvaa tuovaksi nuoreksi kasvatusmetsäksi.- Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa on ammattitaitoisia metsureita, jotka raivaavat ja harventavat taimikkosi kasvukuntoon. Savotan tämän vuoden tavoitteena on suorittaa noin 4000 hehtaaria nuoren metsän hoitoa pitkälle syystalveen saakka, Ari Ruotsalainen mainitsee.   Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit pidetään 4.- 25.11.2020. Syksyn vaaleissa valitaan uusi valtuusto seuraavaksi 4 vuodeksi 2021-2024. Metsänhoitoyhdistys Savotan valtuustoon valitaan 29 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.Ehdolle voit asettua, jos olet 18 vuotta täyttänyt metsää omistava Metsänhoitoyhdistys Savotan jäsen. Ehdokas asettelu on alkanut ja se on käynnissä 30.9.2020 saakka. Lisätietoa valtuustovaaleista ja ehdokkaaksi asettautumisen voit tehdä netissä osoitteessa www.mhy.fi/vaalitArtikkeli on julkaistu Savon Yritysuutiset -lehdessä 4/2020.

Muita uutisia