Pyydä tarjous

Metsänhoidossa lannoitus on yksi tehokkaimmista tavoista lisätä hiilinielua metsissä

Digipalvelut
07.08.2020 | Maa- ja metsätalous
Tuhkalannoituksien lisäämiseen saatiin huhtikuun alussa uutta vauhtia, kun Valtioneuvosto hyväksyi Kemera-asetuksen tuhkalannoituksien tuen laajentamisesta. Tuen myöntämisen edellytyksistä poistuu vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että metsien tuhkalannoitukseen on voitu toukokuun alusta alkaen myöntää tukea entistä useammille hankkeille. Tavoitteena on kolminkertaistaa tuhkalannoituksen määrä 30 000 hehtaariin vuodessa.Ecolan Oy:n metsälannoitusliiketoimintojen päällikkö Henry Mantsinen sanoo, että tuhkalannoituksella hiilinielu kasvaa, päästöt vähenevät, saadaan suurempi puusato ja etenkin kasvanut tukkimäärä antaa metsänomistajalle hyvän lisätilin.- Tuhkan aktiivisella hyödyntämisellä voidaan parantaa metsien terveyttä ja puun saatavuutta eri tarkoituksiin ja lisäksi kasvattaa pitkäaikeisesti metsien hiilinielua. Yhden hehtaarin lannoitus tuhkapohjaisilla lannoitteilla lisää metsän hiilinielua niin, että vuotuinen lisäys vastaa noin 15000 km henkilöautolla ajamisen hiilipäästöjä. Keskimääräinen metsänomistaja voisi siis hehtaarin lannoituksella sitoa oman autonsa hiilidioksidipäästöt pitkäksi aikaa, Mantsinen selvittää. - Metsäammattilaiset alkavat jo tuntea tuhkan hyödyt suometsissä, mutta töitä riittää vielä. Kukaan ei kyseenalaista lannoitusta tai maanparannusta peltoviljelyn yhteydessä, mutta metsässä niitä ei osata vielä mieltää sadonkorjuun vastapainona, Mantsinen toteaa.Silva-lannoitteilla metsään palautetaan puunkorjuussa poistuvia ravinteitaEcolan Oy:n valmistamat, laadukkaat kotimaiset Ecolan Silva® tuhkalannoitteet on suunniteltu vastaamaan tehokkaasti metsän kaikkiin ravinnetarpeisiin sen kasvun eri vaiheissa.- Ecolan Silva® metsälannoitteiden valmistuksessa käytetään bioenergian tuotannossa syntyviä, puhtaita ja ravinnerikkaita tuhkia. Laadukas metsäekosysteemistä lähtöisin oleva raaka-aine tekee tuotteista turvallisia luonnolle. Lannoitteiden sisältämät rauta- ja alumiiniyhdisteet pidättävät fosforia tehokkaasti, mistä syystä riski ravinnehuuhtoumiin on lannoitusohjeiden mukaan toimittaessa erittäin vähäinen. Lannoitus ei myöskään vaaranna tai rajoita lannoitusalueiden marjojen, sienten tai riistan käyttöä, Mantsinen kertoo.Tuhkalannoitus nostaa suometsien puuntuotto kykyä merkittävästiMantsinen toteaa, että Suomessa on valtava määrä turvemaita, jotka on ojitettu paremman metsänkasvun toivossa.- Usein kasvu on parantunutkin, mutta melkein yhtä usein niiden vesiensuojelu on epäonnistunut. Viime aikoina on kiinnitetty paljon huomiota humuskuormitukseen, jolla tarkoitetaan lähinnä liukoisen orgaanisen eli eloperäisen aineksen huuhtoutumista vesistöihin. Humuksella on suuri merkitys vesiekologialle ja vesien käyttökelpoisuudelle, joten vesien humuspitoisuuteen liittyvät kysymykset kiinnostavat monia eri tahoja, Mantsinen toteaa ja jatkaa:- Kun turvemaita lannoitetaan tuhkalannoitteilla, puusto kasvaa nopeammin. Puusto kuivattaa turvealustaa ja näin puu pystyy luontaisesti hoitamaan metsän kosteustasapainoa, jolloin ojituksen tarve vähenee merkittävästi ja vesistöt pysyvät puhtaina, Mantsinen kuvaa.- Tuhkalannoitus parantaa suometsien puuston terveyttä ja kasvua sekä haihdutusta. Tuhkalannoitus sopii erityisesti turvemaille ja siitä on monia hyötyjä metsien hoidon, ympäristön ja ilmaston kannalta. Suometsien lisäksi myös kivennäismaiden metsiin on syntynyt jatkuvasti kasvava tarve tuhkan ja muiden lannoitteiden käytölle.- Metsälannoituksia tehdään eri ikäisille ja eri kasvupaikoilla kasvaville metsille eri tavoin tarpeista riippuen. Ecolanin tarjonta muodostuu terveyslannoituksista, eli boorilannoituksista ja tuhkalannoituksista ja sekä kivennäismaiden kasvatuslannoituksista.Varmat ja ympäristölle turvalliset lannoitteet metsänkasvatukseen kangas- ja turvemaiden metsissäEcolan Silva® CINIS tuhkalannoitetta on rakeista tuhkalannoitetta, ilman lisättyjä ravinteita. Sen ravinnesisältö vastaa fosforin ja kaliuminosalta turvemaiden lannoitussuosituksia. Tuotteen luontaisesti runsas kalsiumin määrä ja hidasliukoisuus tekevät vaikutusajasta pitkän. Tuhkalannoite ylläpitää booritasoa ja näin ehkäisee puutostilan syntymistä, mutta ei korjaa vakavia puutoksia.Ecolan Silva® HORUS tuhkalannoite on kehitetty ja tuotu markkinoille 2010-luvun aikana. Se on tehokas, turvemaiden metsien lannoituksiin soveltuva yleistuote. Lannoitteen ravinteisuus on tasattu lisätyllä fosforilla, kaliumilla ja boorilla, joten se tarjoaa puustolle kaikki ravinteet optimaalisessa suhteessa. - Boorilannoitukseen tarjoamme Ecolan Silva® BOREA-boorilannoitetta. Vakavia kasvutappioita ja laatuvaurioita aiheuttavan boorinpuutoksen torjunnassa ei kannata viivytellä. Boorilannoitus olisi syytä tehdä jo taimikkovaiheessa tai nuoreen kasvatusmetsään, jota ei ole vielä harvennettu. Tuhkapohjaisena boori liukenee lannoitteesta hitaasti ja sitä voi levittää ympäri vuoden, Henry Mantsinen selvittää.Ecolan Silva® NITRO kasvatuslannoite antaa metsälle kaikki eväät ripeään kasvuun- NITRO -kasvatuslannoite on uusin tuotteemme, joka on ollut markkinoilla noin muutaman vuoden verran. Lannoite soveltuu kasvatusmetsien lannoituksiin kivennäis- ja turvemailla. Tuhkalannoitusta on aiemmin käytetty terveyslannoitukseen pääasiassa turvemailla. Asiakkaamme ovat jo pitkään kyselleet myös kivennäismaille sopivan tuhkalannoituksen perään. NITRO -kasvatuslannoite soveltuu käytettäväksi myös kangasmailla, Mantsinen mainitsee.- Lannoitteella saadaan pitkäjänteisempi lannoitusvaikutus kuin pelkällä typpilannoitteella. Lannoitteen sisältämä typpi lisää nopeasti puuston kasvua 7-8 vuoden ajan. NITROn vaikutus kestää 15 - 25 vuotta ja tuo 30 - 50 m³ lisäkasvua hehtaarille, Mantsinen arvioi. - NITRO toimii erinomaisesti kangasmailla antaen pitkään lisäpotkua kasvuun. Lannoitus kannattaa ajoittaa keski-ikäisiin puustoihin, jolloin vaikutusaika ulottuu kiertoajan loppuun saakka. Lannoitusten kasvuvaste on myös tässä vaiheessa paras mahdollinen. Kun lannoitus ajoitetaan noin 5 - 10 vuotta ennen harvennusta, lannoituksen kustannukset saa takaisin harvennushakkuissa. Lisäksi, jos neulasanalyysi kertoo fosforin, kaliumin ja typen puutteesta, on tämä lannoite erinomainen kasvun elvyttämiseen. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi ohutturpeisilla metsämailla tai karuhkoilla metsämaan soilla sekä pellonmetsityskohteissa, Mantsinen määrittelee.- NITRO-lannoite on rakeinen ja voidaan levittää joko lentolevityksenä tai maalevityksenä metsätraktoreilla. Levitys suositellaan tehtäväksi sulaan maahan tai ohuen lumipeitteen aikana.  

Kiertotalouden edelläkävijä

Ecolan Oy valmistaa bioenergian tuotannossa syntyvistä puuvaltaisista tuhkista Ecolan® -lannoitetuotteita metsätalouden tarpeisiin. Ecolan Oy:llä on osaamista kiertotaloudesta jo vuodesta 1995 lähtien. Silloin alkoi Silva-metsälannoitteiden valmistus ja vuonna 2017 luomutuotantoon soveltuvien Agra-lannoitteiden valmistus. Ecolan palvelee asiakkaitaan metsämaan ravinteiden hoidossa kokonaisvaltaisesti; kouluttaa metsäammattilaisia aihepiiriin, opastaa oikean metsälannoitteen ja levitystavan valinnassa, operaatioiden suunnittelussa ja toteuttaa luotettavasti ja laadukkaasti lannoitusoperaatioita. Toiminta on laajentunut Liperistä valtakunnalliseksi, nykyisin tuotantoa on myös Viitasaarella, Nokialla ja Rovaniemellä. Tehtailla tuhkasta valmistetaan ekologisia, turvallisia ja helposti käsiteltäviä tuotteita. Tuhkanlannoituskäyttö on erityisesti metsäteollisuudelle hyvin taloudellinen tapa kierrättää.Artikkeli on julkaistu Savon Yritysuutiset -lehdessä 4/2020.

Muita uutisia