Pyydä tarjous

Oma osaaminen näkyväksi tutkinnoilla

Digipalvelut
29.06.2020 | Maa- ja metsätalous
Kaikilla meillä on osaamista. Ammatillisen osaamisen voi hankkia työkokemuksen kautta tai opiskelemalla. Yleisin ja monipuolisin tapa on edellisten yhdistelmä, jossa opiskelu ja työssäoppiminen vuorottelevat mahdollisuuksien sekä tarpeen mukaan.Ammatillinen perustutkinto on ”alalletulotutkinto”, joka on järkevä hankkia ammatillisessa oppilaitoksessa. Opiskelu antaa valmiudet ja riittävän laaja-alaiset perustiedot ja taidot useisiin alan tehtäviin. Perustutkintoa voi lähteä opiskelemaan peruskoulun jälkeen tai joustavasti aikuisena alanvaihtajanakin.Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat pääasiassa työnohessa, usein oppisopimuksella suoritettavia tutkintoja. On olemassa myös ammattitutkintoja, jotka ovat ns. allalletulotutkintoja.Metsäalalla tällainen ammattitutkinto on metsätalousyrittäjän ammattitutkinto. Työn ohessa tehtävässä tutkinnossa on helppo tunnistaa ja tunnustaa jo aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen seuraamalla työtä ja sen tuloksia. Opiskelua ja ohjausta tuetaan henkilökohtaisesti räätälöidyn osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Metsäalan tutkinnoissa ohjaus tuodaan työpaikalle aina kun se on mahdollista. Näin työnteko ja koneet pyörivät keskeytyksettä uusien oppien tuodessa lisää laatua ja tuottavuutta.Koulutus kehittää omaa ammattitaitoa ja koko työpaikkaaOpiskelun aikana tutkinnon suorittaja kehittää systemaattisesti omaa osaamistaan ja työn analysointia, mikä on loistava lähtökohta ja taito koko yritystoiminnan kehittämiselle. Koulutetun työntekijän osaamiseen voi luottaa kaikenlaisissa olosuhteissa ja tilanteissa. Oikein tehty työ parantaa myös henkilökunnan työhyvinvointia ja lisää koko yrityksen tuottavuutta sekä kustannustehokkuutta.Riverian metsäalan koulutus yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi ammattitaidon tunnistamisen ja tunnustamisen sekä mahdollisen henkilökohtaisen koulutuksen/valmennuksen.Riverian metsäkonealan ammattitaitoiset opettajat ovat tehneet osaamiskartoituksia metsäkoneenkuljettajille ympäri Suomen. Palaute osaamiskartoituksista on ollut erittäin hyvää. Palautteissa on usein tuotu esille tyytyväisyys siihen, että ensimmäistä kertaa jopa kymmeniä vuosia kestäneen kuljettajauran aikana joku on kiinnostunut minun osaamisestani. Huolellisen osaamiskartoituksen jälkeen päästään analysoimaan ja pohtimaan mahdollisia kehittämiskohteita yhdessä kuljettajan kanssa.Suuri osa kokeneista kuljettajista on taidoiltaan hyvällä tasolla. Mutta kuten olympialaisten motto, citius, altius, fortius, antaa uskoa jatkuvaan parantamiseen. Työelämän nykyajan vaatimukset jatkuvasta parantamisesta kannustavat niin työntekijöitä kuin yrittäjiä ottamaan uusia koneita ja järjestelmiä käyttöön, jolloin ammattitaidon kehittämisen merkitys korostuu entisestään.Työmallikoulutukset herättävät tiedonjanonRiverian opettajien tekemiin osaamiskartoituksiin liittyy usein työmallikoulutukset, joilla pyritään varmistamaan metsäkoneenkuljettajien riittävä työkaluvalikoima vaihtuviin työkohteisiin ja olosuhteisiin. Lyhyet työmallikoulutukset ovat monessa tapauksessa saaneet kuljettajan sisäisen kehittäjän heräämään ja työn tuottavuus sekä työssä viihtyminen ovat parantuneet.Oman ammatillisen osaamisen seuraaminen, analysointi ja pienet henkilökohtaiset valmennukset ovat innostaneet monta konkariakin tutkintotavoitteisiksi opiskelijoiksi työn ohessa. Tunnistettu ja tunnustettu osaaminen on muuttunut jatkuvaksi tiedonjanoksi ja haluksi kehittää omaa ammattitaitoaan ja omaa työpaikkaansa. Osaamisella ja sen tunnustamisella on väliä. Jos kukaan ei ole kuulemassa, kun puu kaatuu metsässä, kuuluuko siitä silloin ääni? Miten keihäänheiton mestaruus ratkaistaisiin, jos heittoja ei mitattaisi. Miten opettaja tai oppilaitos voi mitata onnistumistaan, jos kukaan ei anna palautetta tai kerro lopullisia tuloksia. Mittaamalla, mittaamalla saa mielenrauhan ja asiat järjestykseen. Palaute, rakentava sellainen mahdollistaa kehityksen siemenen itämisen.Artikkeli on julkaistu Maa- ja metsätalous -lehdessä 2/2020.

Muita uutisia