Peltojen kuivatuksesta kannattaa huolehtia

Facebook
08.07.2021 | Maa- ja metsätalous

Pellon märkyys johtaa herkästi maan tiivistymiseen, viljelytoimenpiteiden vaikeutumiseen ja alhaisiin satotasoihin. Salaojitus on tärkeä kuivatusmuoto, jota tarvitaan Suomessa tehokkaan ja toimivan viljelyn onnistumiseen. Ilmastomuutoksen ja ennustettujen sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen myötä kuivatuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Toimivan salaojituksen ansiosta pelto kuivuu keväällä nopeasti ja pysyy syksyllä kuivana pitkään, joten kasvukausi on pidempi. Myös tehollinen peltopinta-ala sekä sadon määrä kasvaa ja pelloilla työskentelystä tulee muutenkin kustannustehokkaampaa.

Peltojen kuivatus on välttämätöntä lähes kaikkialla. Arviolta vain 15 % maamme peltopinta-alasta voidaan viljellä ilman salaojitusta. Peltomme ovat pääosin tasaisia ja maaperä on tiivistä. Sadannan ja haihdunnan vaihtelut ovat suuria, joten kuivatustarve on Suomessa erityisen suuri. Tasainen maasto ja huonosti vettä läpäisevä maaperä johtavat vettä pois pellolta onnistuneen viljelyn kannalta liian hitaasti. Lisäksi nykyinen konekalusto on aiempaa suurempi, joten peltojen kuivatustehokkuuden merkitys korostuu.
Suurin osa salaojituksista on tehty jo 30–50 vuotta sitten, joten ojituksen uusiminen tai täydentäminen on monin paikoin ajankohtaista. Pellot ovat tiivistyneet tai painuneet ajan myötä. Putkia tai kaivoja on saattanut rikkoutua vuosien varrella eikä ojitus enää toimi kunnolla. Salaojajärjestelmän toiminnasta ja huollosta kannattaa huolehtia tasaisin väliajoin. Pienillä kunnossapitotoimenpiteillä voidaan välttää monet suuremmat ongelmat tai kuluerät.

Salaojitus kannattaa

Salaojitusinvestointeja tehdään tulevaisuudessa saatavien tuottojen perusteella. Salaojitus tuo tullessaan monenlaisia hyötyjä. Muutamia tärkeimpiä ovat muun muassa: Tehollinen peltopinta-ala ja sadonlisä kasvaa 10–25%, myös koko alan potentiaalinen sadon määrä kasvaa hyvän maan rakenteen ja pidentyneen kasvukauden ansiosta.

Myös vuokrapeltojen kuivatus tulee pitää kunnossa

Pellon hyvä tuottokyky on sekä omistajan että vuokraajan etu. Salaojitusten ja muiden kustannusten jaosta osapuolten kannattaa sopia tarkemmin. Selkeistä sopimuksista ja suunnitelmallisuudesta hyötyvät molemmat osapuolet ja viljelijä voi hakea valtion investointitukea salaojitukselle hyvissä ajoin.

Ehkäisee ajouria ja tiivistymistä

Hyvä kuivatus vähentää maan tiivistymis-, painumis- ja ajourien muodostumisriskiä. Nämä riskit ovat erityisen suuret nurmiviljelyssä. Ajokertoja tulee paljon, kun sato korjataan kolme kertaa vuodessa ja lisäksi huolehditaan oikeanlaisesta lannoituksesta. Nurmet ovat usein myös helposti painuvilla turvemailla ja lannanlevitys- sekä korjuukoneet ovat raskaita.

Ajouria syntyy erityisen herkästi ajettaessa pellolla maan ollessa märkä. Tämä on erityisen haitallista nurmilla, joilla ajourat vaikeuttavat sadonkorjuuta, eikä sadon sekaan saa tulla maa-ainesta. Haitta saattaa kestää useamman vuoden, sillä ajourien tasaaminen tehdään yleensä vasta nurmea uusittaessa.

Salaojituksen tuki

Peltosalaojitukselle voi hakea investointitukea ELY-keskuksesta. Maatalouden investointitukea voi saada salaojitukseen 35 % ja säätösalaojitukseen 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki myönnetään viljelijälle hänen omistamansa tai vuokraamansa pellon salaojittamiseksi. Tuen saanti edellyttää, että salaojituksesta on tehty suunnitelma, joka sisältää suunnitelmakartan, suunnitelmaselostuksen, työselostuksen ja kustannusarvion.

Salaojituksen kustannukset vaihtelevat välillä 3 000–4 000 €/ha. Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti, hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain. Hakemukset on syytä jättää ajoissa, ojitusta ei saa aloittaa ennen kuin päätös on saatu ja paras ojitustulos saavutetaan kuivan maan aikana.

Salaojituksen laatuun kannattaa satsata

Salaojitus on kallis ja pitkäaikainen investointi, joten sen laatuun kannattaa satsata. Hyvin toteutettu salaojitus maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa, joten suunnittelua ja toteutusta varten tulee varata riittävästi aikaa. Kannattaa käyttää ammattitaitoisia suunnittelijoita ja urakoitsijoita sekä tehdä tarvittavat maastomittaukset ja maaperätutkimukset.

Salaojayhdistys ry ylläpitää pätevyysjärjestelmää. Salaojasuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden yhteystiedot löytyvät salaojayhdistyksen sivuilta, jossa on myös merkintä todennetun pätevyyden saaneista suunnittelijoista ja urakoitsijoista.

Jos pellolla on märkyysongelmia, syyn selvittämisessä on monesti apua ajantasaisesta salaojakartasta. Kartan voi tilata Salaojayhdistykseltä tai lähimmältä salaojasuunnittelijalta. Salaojasuunnitelma kannattaa teettää ammattitaitoisella salaojasuunnittelijalla, sillä hyvin tehty suunnitelma maksaa itsensä takaisin. Suunnittelukustannusten osuus on vain noin 4–7 % kokonaiskustannuksista. Kun salaojasuunnitelma on dokumentoitu salaojakartalla, siitä on hyötyä myös myöhemmin ja se nostaa salaojituksen arvoa.

Uutta opetusmateriaalia salaojituksesta

Salaojayhdistys ja Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ovat julkaisseet uutta salaojitusta käsittelevää opetusmateriaalia.
Materiaali koostuu diasarjoista, johon sisältyy kuvia, tekstejä ja animaatioita sekä eri suunnittelu- ja työvaiheita kuvaavista videoista. Aineisto on suunnattu viljelijöille ja oppilaitoksille. Oheismateriaalina voidaan käyttää aiemmin julkaistua Salaojitus-opasta. Opetusmateriaali on saatavissa Salaojayhdistyksen verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Salaojayhdistys ry
Toiminnanjohtaja Helena Äijö
[email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä