Pyydä tarjous

Suunnittele peltojen kuivatus huolellisesti

Digipalvelut
23.06.2022 | Maa- ja metsätalous

Pellon märkyys johtaa herkästi maan tiivistymiseen, viljelytoimenpiteiden vaikeutumiseen ja alhaisiin satotasoihin. Salaojitus on tärkeä kuivatusmuoto, jota tarvitaan Suomessa tehokkaan ja toimivan viljelyn onnistumiseen. Ilmastomuutoksen ja ennustettujen sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen myötä kuivatuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Toimivan salaojituksen ansiosta pelto kuivuu keväällä nopeasti ja pysyy syksyllä kuivana pitkään, joten kasvukausi on pidempi. Myös tehollinen peltopinta-ala sekä sadon määrä kasvaa ja pelloilla työskentelystä tulee muutenkin kustannustehokkaampaa.  

Peltojen kuivatus on välttämätöntä lähes kaikkialla. Arviolta vain 15 % maamme peltopinta-alasta voidaan viljellä ilman salaojitusta. Peltomme ovat pääosin tasaisia ja maaperä on tiivistä. Sadannan ja haihdunnan vaihtelut ovat suuria, joten kuivatustarve on Suomessa erityisen suuri. Tasainen maasto ja huonosti vettä läpäisevä maaperä johtavat vettä pois pellolta onnistuneen viljelyn kannalta liian hitaasti. Lisäksi nykyinen konekalusto on aiempaa suurempi, joten peltojen kuivatustehokkuuden merkitys korostuu. 

Suurin osa salaojituksista on tehty jo 30–50 vuotta sitten, joten ojituksen uusiminen tai täydentäminen on monin paikoin ajankohtaista. Kannattaa muistaa, että pienillä kunnossapitotoimenpiteillä voidaan välttää monet suuremmat ongelmat tai kuluerät. 

Salaojitus kannattaa 

Salaojitusinvestointeja tehdään tulevaisuudessa saatavien tuottojen perusteella. Salaojitus tuo tullessaan monenlaisia hyötyjä. Tärkeimpiä ovat muun muassa: Tehollinen peltopinta-ala ja sadonlisä kasvaa 10–25% ja koko alan potentiaalinen sadon määrä kasvaa hyvän maan rakenteen ja pidentyneen kasvukauden ansiosta. Pellon hyvä tuottokyky on sekä omistajan että vuokraajan etu, joten myös vuokrapeltojen kuivatuksesta tulee huolehtia. 

Salaojituksen tuki 

Salaojitukselle ja säätösalaojitukselle voi hakea investointitukea ELY-keskuksesta. Avustusta voidaan myöntää salaojitukseen 35 % ja säätösalaojitukseen 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen saanti edellyttää, että salaojituksesta on tehty ajantasainen suunnitelma. Salaojituksen investointituen hyväksyttävät yksikkökustannukset nousivat 16.1.2022.

Tukea salaojitukseen voi hakea jatkuvasti, hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain. Hakemukset on syytä jättää ajoissa, ojitusta ei saa aloittaa ennen kuin päätös on saatu.

Salaojituksen laatuun kannattaa satsata 

Salaojitus on kallis ja pitkäaikainen investointi, joten sen laatuun kannattaa satsata. Hyvin toteutettu salaojitus maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa, joten suunnittelua ja toteutusta varten tulee varata riittävästi aikaa. Kannattaa käyttää ammattitaitoisia suunnittelijoita ja urakoitsijoita sekä tehdä tarvittavat maastomittaukset ja maaperätutkimukset.  

Salaojasuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden yhteystiedot löytyvät salaojayhdistyksen sivuilta, jossa on myös merkintä todennetun pätevyyden saaneista suunnittelijoista ja urakoitsijoista. 

Jos pellolla on märkyysongelmia, syyn selvittämisessä on monesti apua ajantasaisesta salaojakartasta. Kartan voi tilata Salaojayhdistykseltä tai lähimmältä salaojasuunnittelijalta. Salaojasuunnitelma kannattaa teettää ammattitaitoisella salaojasuunnittelijalla, sillä hyvin tehty suunnitelma maksaa itsensä takaisin. Suunnittelukustannusten osuus on vain noin 4–7 % kokonaiskustannuksista. Kun salaojasuunnitelma on dokumentoitu salaojakartalla, siitä on hyötyä myös myöhemmin ja se nostaa salaojituksen arvoa.  

Teksti- ja kuvalähde: Salaojayhdistys ry 

www.salaojayhdistys.fi