Pyydä tarjous

Suunnittele peltojen kuivatus huolellisesti

Digipalvelut
22.06.2023 | Maa- ja metsätalous

Pellon märkyys johtaa herkästi maan tiivistymiseen, viljelytoimenpiteiden vaikeutumiseen ja alhaisiin satotasoihin. Salaojitus on tärkeä kuivatusmuoto, jota tarvitaan Suomessa tehokkaan ja toimivan viljelyn onnistumiseen. Ilmastomuutoksen ja ennustettujen sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen myötä kuivatuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Toimivan salaojituksen ansiosta pelto kuivuu keväällä nopeasti ja pysyy syksyllä kuivana pitkään, joten kasvukausi on pidempi. Myös tehollinen peltopinta-ala sekä sadon määrä kasvaa ja pelloilla työskentelystä tulee muutenkin kustannustehokkaampaa.

Peltojen kuivatus on välttämätöntä lähes kaikkialla Suomessa. Arviolta vain 15 % maamme peltopinta-alasta voidaan viljellä ilman kuivatusta. Peltomme ovat pääosin tasaisia ja maaperä on tiivistä. Sadannan ja haihdunnan vaihtelut ovat suuria, joten kuivatustarve on Suomessa erityisen suuri. Tasainen maasto ja huonosti vettä läpäisevä maaperä johtavat vettä pois pellolta onnistuneen viljelyn kannalta liian hitaasti. Lisäksi nykyinen konekalusto on aiempaa raskaampaa, joten peltojen kuivatustehokkuuden merkitys korostuu.

Suurin osa salaojituksista on tehty jo 30–50 vuotta sitten, joten ojituksen uusiminen tai täydentäminen on monin paikoin ajankohtaista. Kannattaa muistaa, että pienillä kunnossapitotoimenpiteillä voidaan välttää monet suuremmat ongelmat tai kuluerät. Salaojayhdistys julkaisi vuosi sitten salaojien kunnossapito-oppaan, joka on ilmaiseksi luettavissa ja ladattavissa yhdistyksen kotisivuilta.

Salaojitus kannattaa

Salaojitusinvestointeja tehdään tulevaisuudessa saatavien tuottojen perusteella. Salaojitus tuo tullessaan monenlaisia hyötyjä. Tärkeimpiä ovat muun muassa: Tehollinen peltopinta-ala ja sadonlisä kasvaa 10–25% avo-ojiin verrattuna ja koko alan potentiaalinen sadon määrä kasvaa hyvän maan rakenteen ja pidentyneen kasvukauden ansiosta. Pellon hyvä tuottokyky on sekä omistajan että vuokraajan etu, joten myös vuokrapeltojen kuivatuksesta tulee huolehtia.

Salaojituksen tuki

Uuden CAP-kauden alkaessa tämän vuoden alusta myös salaojituksen tuet ovat muuttuneet. Tästä eteenpäin vesitaloushankkeet voivat saada investointitukea ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävänä investointina 40 % hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista. Hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat 6 €/ojametri salaojitukseen ja 950 €/säätökaivo.

Uusien investointitukihakemusten jättäminen on avattu 21.4.2023 Hyrrä-palvelussa. Tuen saanti edellyttää mm., että hakija on aktiiviviljelijä ja että salaojituksesta on tehty ajantasainen suunnitelma. Tukea salaojitukseen voi hakea jatkuvasti, hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain. Nykyisessä systeemissä ojitustyö voidaan aloittaa omalla riskillä hakemuksen jättämisen jälkeen, vaikka päätöstä ei olisikaan vielä tullut.

Salaojituksen laatuun kannattaa satsata

Salaojitus on kallis ja pitkäaikainen investointi, joten sen laatuun kannattaa panostaa. Hyvin toteutettu salaojitus maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa, joten suunnittelua ja toteutusta varten tulee varata riittävästi aikaa. Kannattaa käyttää ammattitaitoisia suunnittelijoita ja urakoitsijoita sekä tehdä tarvittavat maastomittaukset ja maaperätutkimukset.

Salaojasuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden yhteystiedot löytyvät Salaojayhdistyksen sivuilta, jossa on myös merkintä todennetun pätevyyden saaneista suunnittelijoista ja urakoitsijoista.

Jos pellolla on märkyysongelmia, syyn selvittämisessä on monesti apua ajantasaisesta salaojakartasta. Kartan voi tilata Salaojayhdistykseltä tai lähimmältä salaojasuunnittelijalta. Salaojasuunnitelma kannattaa teettää ammattitaitoisella salaojasuunnittelijalla, sillä hyvin tehty suunnitelma maksaa itsensä takaisin. Suunnittelukustannusten osuus on vain noin 4–7 % kokonaiskustannuksista. Kun salaojasuunnitelma on dokumentoitu salaojakartalla, siitä on hyötyä myös myöhemmin ja se nostaa salaojituksen arvoa.

Teksti- ja kuvalähde: Salaojayhdistys ry 

www.salaojayhdistys.fi

Muita uutisia