Pyydä tarjous

Puumarkkinakatsaus syyskuu 2021: Metsäteollisuuden positiivisen vireen pitääkin näkyä metsänomistajille

Digipalvelut
22.09.2021 | Maa- ja metsätalous

Puukauppa on odottavalla kannalla, mutta vilkas puukauppasyksy kolkuttelee jo ovella. Vuoden alusta puunmyynti on ollut kokonaisuutena voimakasta, mutta alkukesän kovien ostoviikkojen jälkeen odotellaan kysynnän voimistumista myös syksylle.
Puun hinta on jäänyt huomattavasti jälkeen teollisuuden puustamaksukyvystä. Lopputuotteiden hinnat ovatkin kehittyneet huomattavasti jyrkemmin ylöspäin kysynnän vetämänä. Metsäteollisuuden hyvä suhdanne jatkuu edelleen, eikä heikentymistä ole näköpiirissä.

Suuri osuus puista vielä ostamatta

Vaikka puukauppa onkin vielä odottavalla kannalla, on se kokonaisuutena seuraillut tänä vuonna lähes identtisesti vuoden 2018 korkeaa puukauppamäärää. Kumpanakin vuotena viikkoon 35 mennessä oli kumulatiivinen ostomäärä yksityismetsistä noin 25 miljoonaa kuutiometriä. Loppuvuoden osalta tilanne on vielä auki. Puun ostomäärät yksityismetsistä olivat yhteensä 42 M.m3 vuonna 2018, joten siihen peilaten vielä olisi iso määrä puuta vailla ostajaa. Pellervon taloustutkimus PTT ennusti keväällä tälle vuodelle noin 40 M.m3 ostomääriä yksityismetsistä. Voidaankin arvioida, että puun ostot ovat ennätyksellisellä tasolla, eikä merkittäviä puun käyttöä rajoittavia tekijöitä ole ilmaantunut muutamia paikallisia erityispiirteitä lukuun ottamatta. Niitä ovat olleet esimerkiksi Veitsiluodon paperiteollisuuden alasajo ja Koillismaan Paula-myrskyn vaikutukset.

Markkinoilla kysyntä ja tarjonta määrittävät puun hintatason. Metsänomistajien etujen ajajan näkökulmasta hintatasoa ei voida pitää tällä hetkellä reiluna, kun sitä verrataan puustamaksukykyyn. Metsäteollisuuden integraatit tekivät ensimmäisen puolen vuoden aikana huikeat tulokset, yhteensä yli 1,5 miljardia euroa. Monissa Euroopan maissa puun hinnat ovat jatkaneet nousua metsäteollisuuden lopputuotteiden ja sahatavaran hintojen johdattamana kohti reilumpaa tuottajahinnoittelua. Lopputuotteiden kysynnän ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla, jonka pitäisi näkyä myös raakapuun korkeana käyttöasteena ja hintatasona. Toisaalta ennätyskorkeat puukauppamäärät osoittavat markkinahinnan, jolla kauppaa on oltu valmiita tekemään.

Kilpailuttamalla puukauppa metsänhoitoyhdistyksen kautta saadaan markkinoiden paras hinta

Käynnistämällä puukauppa metsänhoitoyhdistyksen kautta voidaan varmistaa, että metsänomistaja saa puukaupan kokonaisuudelle korkeimman markkinoilla kilpailutetun hinnan. Tämä toteutuu siten, että kilpailutuksen jälkeen tarjoukset vertaillaan katkonta-aineistojen ja yksikköhintojen perusteella. Tämän jälkeen on mahdollista valita tarjous, joka antaa metsänomistajalle korkeimman tulon. Runkohinnoittelua on alettu käyttämään puukaupassa entistä enemmän, jolloin toimihenkilön rooli tarjousten vertailussa leimikkotekijät huomioon ottaen korostuu entisestään.  

Puukaupan suunnittelu kannattakin aloittaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön. Puumarkkinatilanne voi vaihdella voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Paikallinen asiantuntija tietää puumarkkinatilanteesta, kuten millaisilla kauppatavoilla, hinnoilla ja katkonnoilla on kauppaa käyty.

Kalle Karttunen
tutkimuspäällikkö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Muita uutisia